chiddush logo
נכתב על ידי mose67, 3/11/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

ב''ה

                                 ויבא עמלק

על הפסוק (בשלח יז ח ) ויבא עמלק אומר רש''י משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ..פגעו באדם.. אמר לו אותו הבן ראית את אבא השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו. ע''כ וי''ל שנרמז 1)עמלק ר''ת עונש לבן קורא מעל  (ויבא אותיות) אביו. 2)עמלק אותיות ק(ורא) מעל.

3)עמלק גמטריא כלב (עונש) על (שאלת) היכן אב. 4)אב הרכיב גמטריא עמלק (היינו כשחוטאים בחוצפה לאב שהרכיב מקבלים עמלק)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (3)
DL2000 (6/11/2010)
חזק וברוך
mose67 (4/11/2010)
כוונתי שעמלק אותיות ק(ורא) מעל. דהיינו שעמלק הוא עונש לבן שקורא אבא כשהוא מעל אביו. ונרמז בשם עמלק (בין השאר)החטא שעליו הוא מעניש (בשליחות הבורא)
ישראל (4/11/2010)
פירוש יפה מאד.
אם אפשר לבאר יותר את מספר 2 לא ברור מה הכוונה