chiddush logo

קושיא ברלב"ג (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי יוסף, 10/11/2010

 בס"ד

 

ביהושע ו' י' "ואת העם צוה יהושע לאמר לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם"

הרלב"ג במקום מסביר שיהושע ציום שישמרו על שקט  כדי שלא ירגישו בהם בני העיר וישליכו אבנים מעל החומה

וקשה הלא עם ישראל היו עם רב שהקיף את יריחו וודאי יכלו להבחין בהם ולהשליך עליהם אבנים גם אם רק ילכו

וודאי שאנשי יריחו ציפו לבואם?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (2)
יוסף (12/11/2010)
אז איך תסביר את תקיעות השופר שהיו כל יום בעת ההקפות?
ישראל (10/11/2010)
ברור שאין הכוונה ברבל"ג כדי שאנשי יריחו לא ירגישו בקיומם שהרי הם הסתובבו לאור היום מסביב לחומה.

אלא כוונתו שבני העיר לא ירגישו בהתגרות בצד בני ישראל. הם ראו את בני ישראל מסתובבים מסביב לחומה בשקט, בלא לומר מילה, ואח"כ מסתלקים מהאזור. הדבר היה פלא בעיניהם אבל הם לא הרגישו שום גרוי בהסתובבות זו, וכך לא השליכו אבנים ולא גרמו להרוגים או פצועים בקרב עם ישראל.
ופשוט.
ציורים לפרשת שבוע