chiddush logo

דבר תורה לפרשת כי תצא - לאור המקדש

נכתב על ידי DoarHamikdash, 13/9/2016

ב"ה

דבר תורה לפרשת כי תצא
לאור המקדש

 

בית המקדש הוא מקום השראת השכינה בישראל, אולם דורשי דרשות כבר דייקו מהפסוק: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", שעלינו להשתדל שהשכינה תשרה בכל עם ישראל, ולא רק במקדש, שכן, לא נאמר בפסוק "ושכנתי בתוכו", אלא "ושכנתי בתוכם".

ציווי מיוחד הנוגע להשראת השכינה, מופיע בפרשתנו: השמירה על קדושת  מחנה הצבא. ניתן להסביר בצורה פשוטה, שמחנה הצבא דומה ב"זעיר אנפין" לבית המקדש, שכן ארון הברית היה יוצא עם ישראל בעת המלחמה, הכהן המשוח מלחמה, דומה במקצת לכהן הגדול, מדבר אל העם לפני המלחמה ויוצא עימם לקרב. החצוצרות, המשמשות לתקיעה בעת הקרבת הקרבנות, משמשות לתקיעה בעת מלחמה. כל אלה מובילים לתכלית של השראת השכינה במחנה הצבא כפי שהיה בזמן המקדש, וכך כתבה התורה: "כי ה' מתהלך בקרב המחנה להצילך ולתת אויביך מפניך, והיה מחנך קדוש..."

אומנם מצינו קולות בכמה מצוות ביחס למחנה הצבא, כגון: פטור מרחיצת ידיים, עירובין, דמאי (עירובין יז,א), אך מאידך גיסא, עלינו לתת את הדעת כי יש ה' בקרבנו, ואין להקל בקדושת המחנה, ולכן כתבה התורה "לא יראה בך ערוות דבר" הוי אומר שמירה על הצניעות.

הצורה הכי בסיסית בשמירה על הצניעות, היא לייחד במחנות הצבא, מקום לעשיית הצרכים, וכך כתבה התורה: "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ" (דברים כג,יג). מכאן רואים יסוד גדול בעבודת ה': כדי להגיע לרוח הקודש, לדבקות בה', להשראת שכינה, עלינו לדבוק במידת הנקיות ולהישמר מידי טינוף (חינוך תקסו).

גם בבית המקדש היה מקום מיוחד לעשיית הצרכים, והוא הנקרא: "בית כיסא של כבוד". מקומו של בית כיסא זה, היה במחילות הר הבית, במקום שלא נתקדש (משנה תמיד א,א). באשר לכינויו: "בית כיסא של כבוד" כתבה המשנה שאם בית הכיסא היה נעול - יודע שיש שם אדם. ואם הוא פתוח - יודע שאין שם אדם.

בחפירות הארכיאולוגיות של מנהרות הכותל, נמצא בית כיסא שנבנה על ידי הרומאים, בית כיסא זה הוא מעין "שירותים ציבוריים": על ספסל אחד יש מקום ישיבה לארבעה או חמשה חיילים רומיים, היכולים בעת ובעונה אחת לעשות צרכיהם. מכאן אולי ניתן לומר, כי בית הכיסא של המקדש נקרא 'של כבוד' שכן הוא היה מעין "שירותים פרטיים", בו כל אחד עושה את צרכיו באופן אישי, בניגוד לצורת בתי הכיסא שהיה נהוג אצל הגויים.


נזכה שמתוך הצניעות והנקיות נזכה לרוח הקודש שה' יתהלך בקרבנו תמיד.

 

המכון לכהנים – "נזר הקודש"

שעל יד מכון המקדש

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע