chiddush logo

ר' יוסף ג'יקטיליה על לימוד אמונה

נכתב על ידי רפאל, 29/12/2010

לקט מהקדמת הספר "גנת אגוז" לר' יוסף ג'יקטיליה על חשיבות לימוד האמונה בדרישה וחקירה וידיעה נכונה:

1. ואם לא נבין כל לוחותים * למה ישבנו בין המשפתים * חמו"ר חמורתי"ם * כי ממנה נוכל להבין סוד סדרי עולם וכבשונו * וסוד המציאות וקדמונו * וישב על כנו * כי אם לא נבין סוד עושה כימה וכסיל * למה זה מחיר ביד כסיל * בהיות החכמה אמון אצלו * והוא לא ידע בין ימינו לשמאלו ---

2. כי שמעתי אומרים --- כי טוב לנו עבוד דרך צניעות ודרך כבוד * מבלתי שנדע יחיד אשר נעבדהו * מי הוא זה ואיזה הוא * ואם הוא מני קדם בראנו * ויש י"י אתנו * ואם אין לאמונה יסודותיה * ותפול החומה תחתיה * כי אין לבניין תקומה * בלתי היסוד והחתימה --- כי בלתי הדעות המורות סוד ייחודו * לא טוב היות האדם לבדו * כי הוא יתעלה הנחילנו תורתו * למען דעת אותו ---

3. והנה זאת חקרנוה * ומדרך האמת ידענוה * כי הוא ית' פעל הכל וידו בכל ויד כל בו ונושא הכל --- ועל היות אמיתת היחוד נעלם מקדושי * במסתרים תבכה נפשי --- כי שמעתי אומרים * אנשים מדיינים סוחרים * בדרך החקירה לא תוסיפון --- ואין להרהר במדבר קדמות --- ועל אלו מכריז בכל המקומות * ראמות לאויל חכמות * ביקר בל ילין נמשל כבהמות * כי אם לא נדע למי נאה הכבוד * אנחנו לא נדע מה נעבוד --- והנה נתבטל יסוד התעודה * וככל הגויים בית יהודה * ושאר הלשונות עם קהל היהודים * שפה אחת ודברים אחדים * וחרב על הבדים ---

4. ובראותי התורה מעדה בגד * ותלך ותשב לה מנגד * ותאמר טוב מותי * פן אראה ברעתי --- ונעתקו מקודש לחול דברי תורה * ויצא מן בת ציון כל הדרה --- והיו שריה כאיילים לא מצאו מרעה --- עד אשר בשאר כל הלשונות החזיקו --- ובילדי נכרים ישׂפיקו --- כי החכמות השכליות הנמצאות לישמעאל * הן הנה היו לבני ישראל * וכאשר נעתקו לאומה נכריה * נהפכו כקשת רמיה ---

5. ומכל אלו הסיבות * יש לנו לעורר הלבבות * על אותם העוברים בעמק הבכא * לשלחם מתוך ההפכה * כי השעה צריכה ---

6. כי אין לנו להישען --- על אותם האומרים * את סוד האלהות לא ידעתי * את י"י האמרתי * והיאך נאמיר בלי דעה * ואל מי נעבוד בלתי ידיעה * ואל מי יורה דעה * ואל מי יבין שמועה ---

7. ואמנם כי הידיעה הנכונה * ומסורת הברית וגדר האמונה * להיות אמונתינו בנויות על יסוד תורתינו * ולדעת ממנה בדרכי החקירה כיצד ההשגחה תדירה * ולדעת כי הוא יתעלה קדמון --- ולדעת כי מאתו שופע שפע על השכלים * חיות הקודש והחשמלים * ומשם נמשכת אל הגלגלים * ומהם אל השפלים * ולדעת כי מאתו נמצאה התנועה תחילה * ורחבה ונסבה למעלה למעלה * ומכחו חוזרים חלילה עולם ההתחלה ואופן העגלה * והנגב והשפלה * וכן סוד היסוד והבניין והתנועה * ואחד עשר ועשרה ותשעה * ביסוד היתד תקועה * וכן בהיות הכחות העליונים * מושכים כח מן (העניינים) [העליונים] * ומשפיעים אל התחתונים * וכן בהיות שם ההוי"ה * יסוד כל נהיה * ובהיות שאר השמות כנויים * וכולן דברי אלהים חיים ---

8. ובהיות כל אלה העיקרים * על יסוד התורה מסודרים * אזי החכמה תחיה את בעליה * וככלה תעדה כליה * והסירה את שמלת שביה מעליה * ולפיכך טוב לנו להתשוטט בדרכי התורה * ולמות בדרכי החקירה * במס"ה ובת"בערה * ממותנו במדבר התעייה --- וטוב לנו להשרף באש הלהב * אשר שם הזהב * מאשר נהיה כבהמות יער * יחד וכסיל ובער * והלא טוב לנו מיתה בנשיקה * והיה מעשה הצדקה * ואם נזכה למעלה הערוכה * נחיה ונירש טובה וברכה ---

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה