chiddush logo

רפאל

כל החידושים של רפאל | כל התגובות של רפאל

 ה' עמכם, בספר שב שמעתתא, שמעתא א' פ"א, מובאים דברי הפר"ח שמספק טומאה ברה"ר שספיקו טהור ליכא למידק כסברת הרמב"ם שספיקא דאורייתא לחומרא זה מדרבנן.  שאלתי היא מה ההו&q...

 בפר' העקדה איתא "שבו לכם פה עם החמור" ואיתא במדרש "עם הדומה לחמור" וצ"ל דאיך עלתה זאת על לבו של אברהם אע"ה שהיה אחוז במידת חסד ומטה כלפי חסד ומקרב באי עולם להשי&quo...

  בעניין חשיבות הידיעה בקיום התורה עפ"י ר' יוסף ג'יקטיליה   ההקדמה לספר "שערי אורה" בהקדמת הספר כותב ר' יוסף ג'יקטיליה שנשאל אי זה הדרך ישכון אור להפיק המבוקש משמות ה', ...

לקט מהקדמת הספר "גנת אגוז" לר' יוסף ג'יקטיליה על חשיבות לימוד האמונה בדרישה וחקירה וידיעה נכונה: 1. ואם לא נבין כל לוחותים * למה ישבנו בין המשפתים * חמו"ר חמורתי"ם * כי ממנה נוכ...

 תורת הסוד, הידועה גם באחד מכינוייה האחרים, "תורת הקבלה", היא תורה השואפת להסביר את מבנה העולם (היקום), על כל מישוריו, את יצוריו ואת החוקים הפועלים בו, בהקשרם לבורא העולם. יתרה מזאת, בפתיחת המו"ל...

   "עד שתכלה רגל מן השוק" הוא ביטוי מוכר מהלכות הדלקת נרות חנוכה. המילה שוק מופיעה בתנ"ך (משלי ז, ח) והיא קיימת גם בשפה הארמית (שוק) והערבית (סוק - سوق).   הש...

מידע אישי

6 חידושים
15 תגובות
57 נקודות
שם: רפאל
Twitter: http://twitter.com/#!/TheActingMind
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ט שבט, התשמ"א
תאריך לידה לועזי: 02/03/1981
נתניה
תאריך הרשמה: 3/9/2010