chiddush logo

נפלאות רש''י

נכתב על ידי mose67, 10/3/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

ב''ה

א)על הפסוק (וירא י''ט כ''ו)ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח,אומר רש''י.אמר לה תני מעט מלח לאורחים,וי''ל שדברי רש''י רמוזים בפסוק.1) מאחריו  אותיות אורחים 2)ותהי נציב(מלח) אותיות צוה בי תני (מלח)

ב)על הפסוק (וירא כ''א ל''ג) ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם, אומר רש''י. רב ושמואל חד אמר פרדס...וחד אמר פונדק ע''כ,ויש לומר שבשמותיהם רמוזים מחלוקתם.1)רב שמואל אותיות אשל וברם.אם תחלק את האות ו' לאותיות א' ה' .יצא המלים אשל אברהם,2)מטרת האשל לפרסם את שם ה' א-ל עולם.וגם זה נרמז בשמותיהם.רב( להרבות ולפרסם) שמוא-ל (את שם ה' א-ל עולם) 3)המלים פרדס פנדק (עה''כ) גימט' רב שמואל 

 וכן גימט' אשל אברהם,

ג) על הפסוק (וירא י''ח ח)ויקח חמאה וחלב,אומר רש''י.ולחם לא הביא לפי שפירסה שרה נדה,וי''ל שדברי רש''י (בשני חלקיהם )רמוזים בפסוק 1)חמאה וחלב אותיות ולחם אבחה ואם תחבר אותב' ואות ח' לאות י' יצאו המלים ולחם איה,

כדברי רש''י ולחם לא הביא 2)חמאה וחלב אותיות חל בה חמאו ואם תחליף אות ח' ואות ו באות ט ואות ה יצאו המלים חל בה ט(ו)מאה.כדברי רש''י שפירסה נדה  שרה

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה