chiddush logo

ליקוט מביאור הנצי"ב לפרשת מקץ

נכתב על ידי אורן מס, 15/12/2017

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 לקט מביאור הנצי"ב לתורה – פרשת מקץ


מא,יד: וישלח פרעה ויקרא את יוסף: מדוע אל 'אל יוסף' או 'ליוסף'? הנצי"ב: "משום דכתיב 'וישלח פרעה' רמז כי השלוחים הם מראשי המלוכה (ולא שליחים פשוטים), והם חוזרים יחד את (עם) יוסף". צריך לשים לב לדקויות הכתוב כדי להבין את כוונות התורה.

מא,לג: ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם: מדוע לא 'חכם ונבון' כסדר שהתורה נוקטת בו 'עם חכם ונבון' (דברים ד,ו) וכן במקומות נוספים בתנ"ך? הנצי"ב: "פירוש 'נבון' להשכיל על רוח בני האדם ויודע להנהיגם, ו'חכם' הוא בידיעות הנחוצות לדבר, איך לקיים התבואה ... משום הכי הקדים 'נבון' ל'חכם' דשני דברים המה בפני עצמם", ואין החכמה יסוד לנבונות, ומה שנחוץ הוא מנהיג.

מא,לד: וחימש את ארץ מצרים: מה הכוונה ב'חימש'? הנצי"ב: "יחלק הארץ לחמש מחוזות ויהיו חמישה ראשי מחוזות". מדוע דווקא חמישה מחוזות? הנצי"ב: "כאשר ראה שתי פרות הרעות (מיעוט רבים – שתיים) אכלו את השבע, וחמש לא עשו רעה, מזה למד שחמש מחוזות יהיו מקיימים את השובע, שלא יכלה השובע בלי תועלת, על שני הרעב". מעניין ומובן מעתה מניין העוז ליוסף להגיד לפרעה מה לעשות בממלכה, שהרי זה חלק מהפתרון.

מא,נא: כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי: מדוע לא הודיע יוסף לאביו כי הוא חי ומולך על מצרים? הנצי"ב: "משום שהיו החלומות אצלו כנבואה ומוטל היה עליו שלא לגרום לביטולם ולא יהא ככובש את נבואתו". וכך אכן עשה לאחר שהאחים באו והשתחוו לו, "שהרי החלום הראשון כבר נתקיים, ואם כך עליו לראות שיקוים גם השני (שאביו יבוא וישתחווה לו) ... על כן ביקש סיבה שיגיע לזה" (ביאור הנצי"ב לבראשית מב,ט).

מג,ו: ויאמר ישראל ... להגיד לאיש העוד לכם אח: מדוע דווקא 'ישראל' ולא 'יעקב', ומה הכוונה בצורת השאלה 'העוד לכם אח'? הנצי"ב: ")ישראל) כי בא כאן ללמדם דעת לדורות הבאים אשר יהיו בגלות ויעמדו להיות נשפטים לפני אדונים, שלא לדבר יותר מהתשובה על השאלה", כלומר הוראה שלא לנדב מידה, גון אם יש להם עוד אחים. לגבי 'העוד לכם אח' כותב הנצי"ב: "(ה"א של 'העוד') הוא ה"א הידיעה (ולא ה"א השאךה), פירוש, למאי הגדתם הדבר אשר עוד לכם אח". וכן בפסוק י"א: "ויאמר להם ישראל", כותב הנצי"ב: "להגיד לדורות כי בגלות יהיו נשפטים עם אדון, גם בהִצדקם יביאו מנחה".

מג,לג: הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו: מדוע לא כתוב 'כתולדותם'? הנצי"ב: "בארש היו שלושה בכורים – ראובן, גן, גד (בכורי לאה,בלהה וזלפה), הושיבם יחד, אבל לפי ערך הבכורה כן הושיבם כסדר ... 'והצעיר כצעירתו' לפי ערך צעירתו, ואם כן בנימין אף שהוא צעיר מכולם מכל מקום ידע להחשיבו באשר לפי ערכו חשוב הוא", ולפי המדרש ורש"י הושיב את בנימין לידו.

שבת שלום, שבת של אור חנוכה, שבת של מפגש עם שליחי ה' בכבודו, נבונות וחכמה, הגשמת החלומות, עמידות לדורות, והערכה עצמית מול הכלל, אורן, בן וכו'. 
-----------------------------------

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה