chiddush logo

הקשר בין בלעם פנחס וברית מילה

נכתב על ידי יוסף, 11/3/2010

 מפני מה בלעם יעץ לבלק להחטיא את ישראל בבנות מואב רק לבסוף?

הברכה האחרונה שברך בלעם היתה "מה טובו" ובברכה זו "לא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים" אלא ממש רצה לברך "וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל" וע"י הברכה הבין מהו סודו של עם ישראל "מה טובו" שאין פתחי אהליהם מכוונים זה מול זה ויש בהם מדת הצניעות ורצה להכשילם בזה ויעץ לבלק להכשיל את עם ישראל בבנות מואב.

מפני מה דוקא פנחס מתקן את חטא עם ישראל?

כתוב שבפנחס נתנוצצו נשמות נדב ואביהוא שעניינם היה שמירת הברית שלא נשאו נשים ולכן נסמכה מיתתן ליוה"כ מה יוה"כ מכפר על חטא זה כך מיתת נדב ואביהוא מכפרת (כמו שמובא בהעמק שאלה פרשת חוקת) ולכן דוקא פנחס הוא המתקן ובזכותו נעצרת המגיפה.

אולי ניתן לפי"ז להבין מדוע אליהו הוא מלאך הברית שהרי פנחס הוא אליהו והרמב"ם כותב שעניין הברית להחליש את התאווה ולכן אליהו הוא פנחס שבא מכח נדב ואביהוא מתקן את העניין הזה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה