chiddush logo

" עוטה אור כשלמה " לשבת מקץ-ראש חודש טבת וחנוכה

נכתב על ידי izik28, 25/11/2018

 

בס"ד


"עוטה אור כשלמה"  לשבת וישב וחג החנוכה כג כסלו התשע"ט

----------------------------------------------------------------------------------

שבת מברכין

השבת נברך את חודש  טבת שיחול בשבת הבאה בה נציין שלשה מועדים  , שבת, ראש חודש ,וחנוכה , אם בברכה עסקינן  בפרשת מקץ נקרא את הברכה שברך יוסף את אחיו בנימין , " אלהים יחנך בני" , יוסף הורד בכפיה  מצריימה ע"י אחיו רק בשל השנאה על שאיפותיו של יוסף למלוכה , מה שהיה נראה בעיני אחיו כחושך ולא בדיוק כאור   , אותו אור בו אנו מתברכים בברכת הכהנים מידי יום , שבת וחג , אם נשים לב ברכת הכהנים מופיעה גם בקריאת התורה לחנוכה ביום הראשון של החג,  אך מהו הקשר של חג החנוכה לבין הברכה המיוחדת שניתנה לבנימין דווקא?

חנו-כה

כוונתם של היוונים  הייתה להפריד בין כנסת ישראל לדודה  , כוונתם הייתה אולי פחותה מכוונתו של המן שהיתה להרוג את כל היהודים גשמית , מלכות יוון  רצתה להרוג את ישראל רוחנית , כמו שהיה עלול להיות גורלו של יוסף בשעה שהורד לגלות בארץ שלא  ידועה במידותיה הטובות , המצווה

ה," כה " בתרי"ג  המצוות בספר החינוך מדברת על " האמנה במציאות ה" , " להאמין שיש לעולם אלוה אחד שהמציא את כל הנמצא ומכוחו וחפצו היה כל מה שהוא ושיהיה לעולמי עד וכי הוא הוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה " , יוסף  למרות היותו בבית הבור לא שכח את הקב"ה באומרו לאשת פוטיפר שניסתה לפתותו ," ואיך אעשה את הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים?" גם בעומדו לפני פרעה מלך מצריים דבק במציאות ה" באומרו," בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה"   הכל ממנו יתברך , אני רק שליחו , בדיוק כמו בברכת הכהנים בה אנו מתברכים מפיהם בעודם הם מתברכים מפי עליון ,

המילה  " ויחנך" בגימטריא היא  תשעים וארבע , המצוה ה " צד" היא , "שלא  לשכון עובדי עבודת אלילים בארצנו , פן יחטיאו אותך לי ..שלא  נלמד מכפירתם", מה שהייתה מטרת יוון , הן יוסף והן המכבים הלכו בדרך האור של היום הראשון שהיה גנוז  לצדיקים , כמו שכתוב בברכת הכהנים," יאר ה" אליך ויחנך, " מפרש רשי ," יראה לך פנים שוחקות, צהובות ,יתן לך חן ", הביטוי "פנים צהובות"   מוזכר בגמרא בהקשר של אורה ושמחה , כמו " וקרן אור פניו" של משה רבנו, כאור נר השבת והחג ביורדו עם לוחות הברית ,הברכה במילה " ויחנך" היא," כעיני שפחה אל גבירת כן עינינו אל ה" אלהינו עד  שיחננו" , בהדלקת מנורת הזהב במקדש השלישי בע"ה , בחלקו של שבט בנימין שבורך מפיו של יוסף .

להעלות  על נס

יעקב לאחר  ששמע את תולדות  עשו לכל אלופיו חשש שמא  עשו יתנכל לו , מפרש רשי," הפשתני הזה שגמליו  טעונים פשתן ניצוץ אחד ממפוח שלך שורף את כולו, שנאמר," והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה " ,עלינו לא להתבייש בעול התורה ,אלא לשמוח באורה הטוב והטהור ,לא לקמץ במצוות

כמו שרצו היוונים  , אלא לקיים את המילה" וישב "  דהיינו " והגית בו יומם ולילה", ולספר בניסי החנוכה וכך  להדליק את האור המתגבר כל יום בחג החנוכה , במהלך שמונת ימי החנוכה אנו מדליקים ארבעים וארבע נרות  בערך המילה" דם" הוא דמו של יוסף שנשפך ע"י אחיו בנסיון להורגו אם לא נפשית , רוחנית" יוסף הורד  מצרימה ע"י ישמעלים הנושאים " צרי" הוא השרף , מפרש הרב אליהו זצ"ל, " עשה לך שרף ושים אותו על נס.. וראה אותו וחי",  "עשה לך שרף" דהיינו להדליק נר חנוכה" , "ושמת אותו על נס",ולברך " שעשה נסים לאבותינו ", וראה אותו וחי,ולהלל " שהחיינו וקיימנו  והגיענו לזמן הזה ", הברכה, " ויחנך" נושאת בחובה "חי" מילים , כאשר אנו מברכים על נרות החנוכה , אנו עושים את אותה הפעולה שעשה אהרון הכהן בבית המקדש  בירושלים שלא נחלקה לשבטים מלבד חלקו של בנימין שכלל את קודש הקודשים , ירושלים היא האור המאחד את כל שבטי ישראל , הוא האור של היום הראשון הגנוז לנו כנסת ישראל ,  בהעלותנו על נס את אור נרות השבת והחנוכה המתגבר כל יום ,ובשבת חנוכה בה נקרא קריאה משולשת מה שנחשב כשמחת תורה , אנו זוכים להתעטף באורו של ה" יתברך הוא אור ברכות  הכהונה , חנוכה שמח וחודש טוב  !

-------------------


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע