chiddush logo

יום ירושלים

נכתב על ידי אלון, 28/5/2019

 איתרע מזלו של חודש אייר ליפול בתווך בין שני חודשי הָרֵגַלִים הגדולים של עם ישראל – חודש ניסן וחודש סיוון. עם זאת, מבט מעמיק יותר מגלה כי בחודש אייר גנוזה איכות רוחנית רבת משמעות ההולכת ונחשפת במהלך הדורות. הרב קוק זצ"ל כותב ב"עין איה"(שבת, פרק תשיעי פסקה נה) כי חודש אייר הוא:

"הממצע בין הופעת יציאת מצרים (ניסן) להופעת מתן תורה (סיוון), איננו רק חודש מעבר בין שני המאורעות האדירים הללו, אלא מכיל בתוכו כוח מורכב שמכשיר לקלוט שני אורות והופעות גדולות שמפני גֹודלם ובהיקותם מוכרחים להיות מופסקים זה מזההפסק זמני".

כלומר, חודש אייר מכליל את שתי המדרגות שהתגלו כל אחת בנפרד בחודשים ניסן וסיוון. מה ארע בחודשים הללו?

הופעתו של עם ישראל על במת ההיסטוריה נבנתה בשני שלבים:

השלב הראשון: התרחש בחודש ניסן, המאופיין ע"י חג הפסח – יציאת מצרים, בניית הקומה החומרית-לאומית או במילים אחרות הופעת מימד החול. שש מאות אלף יהודים (מספר משמעותי כשלעצמו בגאולת ישראל – כדוגמת שש מאות אלף היהודים שהיו בארץ עם קום המדינה), התגבשו לכלל גוף לאומי ישראלי.

השלב השני: התרחש בחודש סיוון, המאופיין ע"י חג שבועות – מעמד הר סיני, בניית הקומה הרוחנית-תודעתית, או במילים אחרות הופעת מימד הקודש.

המשפטים הנ"ל, שנכתבו על ידי הרב קוק זצ"ל, לפני כמאה שנים ונותרו סתומים, קיבלו הארה מחודשת בדורנו כאשר זכה חודש אייר ונקבעו בו שני מועדים, וכמה מפליא הדבר, ששני ימים אלו הם:

ה' באייר, שבו חל יום העצמאות – המקביל לחג הפסח, היום בו החלה בניית הקומה החומרית-לאומית של מדינת ישראל.

כ"ז באייר, יום שבו היה הכיבוש העיקרי של ירושלים והר הבית - המקביל לחג השבועות, קומת הקודש הנבנית על קומת החול.

כידוע ליודעי חן (תורת הקבלה), ימי ספירת העומר המתחילים בפסח ומסתיימים בשבועות, הם ימים המסוגלים לעליה עצומה ולקדושה עליונה, אך יחד עם זאת, הם רגישים להידבקות בכוחות חיצוניים ובקליפות, שהרי כל המקודש יותר, עלול להיפגע יותר ע"י סטרא אחרא, ועל כן בימי הספירה יש צורך בזהירות יתרה. אומנם, ישנם שני ימים בימי הספירה, שאין הקליפות שולטות בהם, והם יום העשרים בעומר (ה' באייר) ויום הארבעים ושתים בעומר (כז' באייר).

הדברים אף מתחברים למסורת מופלאה של תלמידי הגר"א (מדרש שלמה לרבי שלמה ריבלין, הודפס בספר דורש לציון, עמוד עב), שנכתבה שנים רבות לפני קום המדינה הקובעת, כי הימים "כ' לעומר" (ה' באייר – יום הכרזת המדינה) ו"מב' לעומר" (כז' באייר – היום בו החל כיבוש ירושלים) הינם: "ימים המיוחדים לבניין הארץ".

זוהי אף הסיבה כי תלמידי הגר"א כשעלו לארץ ישראל, קבעו את יום היסוד של "בית המדרש אליהו" ע"ש רבם הגאון, בכז' באייר דווקא.

 

הרב מרדכי גרינברג שליט"א, מתוך האתר: "ישיבת כרם ביבנה" - www.kby.org.il

הרב חגי לונדין שליט"א, מתוך האתר: "ישיבת ברכת משה - מעלה אדומים" - www.ybm.org.il

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה