chiddush logo

ההשוואה בין איוב לאברהם

נכתב על ידי איתיאל, 20/6/2019

 ההשוואה בין איוב לאברהם:


במסכת בבא בתרא (טו:-טז.) יש עוד אריכות דרשות על חז"ל, וגם שם נמצא לא מעט השוואות בין אברהם לאיוב.

לסיכום יש 3 דעות בעניין:

1. רבא - אברהם גדול מאיוב: "ומה אתבונן על בתולה... עפרא לפומיה דאיוב! איה באחרנייתא, אברהם - אפילו בדידיה לא אסתכל". אמנם הביטוי "עפרא לפומיה" הוא חריף למדי, שהרי מותר לאדם להסתכל באשתו ולהינות מיופיה, ורק מידת פרישות מיוחדת הייתה באברהם. ואכן הגהות הב"ח שם מוחק את המילים "עפרא לפומיה", ומשאיר אותו רק לגבי אמירתו של איוב להוכיח את הקב"ה.

2. רבי מאיר - אברהם ואיוב שווים: כמובא בגמרתנו.

3. רבי יוחנן - איוב גדול מאברהם. "גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם, דאילו באברהם כתיב: כי ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ובאיוב כתיב: איש תם וישר, ירא אלוקים וסר מרע".

עוד לפני כן בגמרא שם מובא שגם השטן בא בהשוואה ביניהם:

"אמר (השטן) לפניו: רבש"ע! שטתי בכל הולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם, שאמרת לו: קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה, ואפילו הכי, בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה עד שקנה בארבע מאות שקל כסף - לא הרהר אחר מידותיך!
ויאמר ה' אל השטן: השמת ליבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ".

אגב, הראב"ע אומר שאיוב היה ממשפחת אברהם, שכן מוכח משמות רעיו.
הוא מארץ עוץ - עוץ בן נחור אחי אברהם, אליפז התימני - תימן בן אליפז בן עשיו, בלדד השוח - שוח בן קטורה אשת אברהם, אליהוא הבוזי - בוז בן נחור אחי אברהם. הוא היה מבני קדם, ואברהם שלח את בני פלגשיו קדמה.

ויש השוואה מתבקשת ביניהם: ניסיון על היקר להם מכל (עקידת יצחק). אך באברהם לא מצאנו מילת תרעומת.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע