chiddush logo

בית המקדש השלישי ומתכונתו

נכתב על ידי טל סייג, 24/7/2019

בית המקדש השלישי:

 

גימטרייה בית מקדש שלישי 1506, ועם האותיות 1518, סכום גימטריית כול האותיות מא' ועד תיו 1495 ועם 22 הכוללים 1517 ועם הכולל הכללי 1518 שכללות הבל הפה היוצא על ידי 22 האותיות ומתפזר באוויר העולם בשמיים הגשמיים של העולם הזה עתיד להשתכלל מהשמים לכדי בית מקדש שלישי.

 

והחומר היוצא מהפה בעת אמירת כ"ב האותיות הוא פחמן דו חמצני ומהפחמן אחרי פירוקו מהחמצן, אפשר אם מחברים פחמן לפחמן ליצור אבן טובה הנקראת בדור הזה יהלום או כמו שנקראת בלועזית דימונד והייתה קרויה פעם ספיר או סנפיריון וממנה ככתוב בחז"ל יהיה מורכב גוף חומרו של בית המקדש.

 

וכך נפדים סופית במקדש השלישי ההבלים הרעים המתפרקים מהגוף של כול הצחמ"י (צומח, חי לא מדבר, חי מדבר, ישראל) בתהליך הנשימה וכך נפדה הרע שבהבל כלומר בלעם מהכרת הבסיסי שעליו ומעלה סך לקודש הסופי.

 

לכן משיח נקרא צמח (מנחם) שכן צמחים עושים לפחמן הדו חמצני תהליך של פוטוסינתזה ומטמיעים אותו מחדש בעצת הצומח ולכן משיח צמח מוגן מפני בלעם הרשע ורעתו ועצתו הרעה ומתעלה עליו בסוף כי מתעל לקדושה בחינת הבלים רעים רע שבהבל פחמן דו חמצני ובשביל זה על מקדש שלישי בלעם כבר לא יוכל יותר כי משדד אותו ממקורו.

 

פחמן גימטרייה 828 כפול 22 אותיות התורה 18216 לחלק ל12 שבטי ישראל 1518 גימטרייה בית מקדש שלישי עם האותיות, שהוא כללות הבל הפה של כול שבטי ישראל לדורותיהם.

 

כי הבתים שאנו בונים נעשים על ידי פרק ראובן טלה ראש מסויים כלומר תכנונים בראש וחיצוניות לוי תאומים ידיים עבודה בידנו אך מקדש שלישי יבנה על ידי פנימיות לוי ריאות שיוצא מהם אויר פחמן דו חמצני- co2  והוא יוצא מפרק שמעון בחינת אייר שור גרון דרך אכף לעמל פיהו הבל הפה ומשתחרר לאוויר העולם וכשעוסקים דרך כך יציאתו בכול עסקי הקדושה שעוסק בה הפה ההבל הזה הופך ללעתיד לבוא המיוחל לכשישתכלל המקדש מהשמיים כלומר מאווירו של עולם להקדש לבניית המקדש הזה.

 

לכן העיסוק המעשי של להיות שותף בבניית בית מקדש שלישי הוא עסק כול מילי דקדושה בפה בחינת הבל פה אכף לעמל פיהו עסק תורה ותפלה ו100 ברכות ביום וכול מילי דרעותא דליבא של אהבת ישראל וחביבות לזולת היהודי/יהודיה משמש את זה המקדש ואל לנו כשאנו עוסקים בזה להצטער יותר מידי על החז"ל שדור שבימיו לא נבנה המקדש כאילו נחרב כי על זה צריכים להצטער במיוחד רק מי של טרח בשום אופן על בניית בית המקדש השלישי באופן הזה דייקא שכן תולעת יעקוב אין כוחה אלה בפה והקול קול יעקוב ומקדש שלישי הוא כנגד האב השלישי באבות יעקוב אבינו ע"ה.

 

והאנרגיה שתחבר את הפחמימות האלו זו לזו היא אנרגיית אש האהבת חינם המתגברת באדם כשהוא אוהב כול דבר ואז טמפרטורת הגוף שלו קצת עולה ומפיקה מגופו חמימות יתרה אך כשהוא אוהב איזה שהם מילי דקדושה החמימות הזו הופכת להקדש לצורך בניית בית המקדש כפי שנאמר כי אתה באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה.

 

ומקומו של המקדש הזה כמו לוחות הברית שהיו מסנפריון הוא לא מחללו של עולם כלל וכלל כמו לוחות הברית כי המאסה היקומית תתקבע במרכז ואמצע ידוע בציון כמו שאומרים בסידורי תימן מתי תמלוך בציון ומלכות היא אמצע מרכז כלומר שאמצעיתו ומרכזו של כול חללו של עולם יהיה מקובע סופית במקום המוגדר לו בציון ומשם כדברי יעקוב האחרונים ברוך שם כבוד מלכותו ינוהלו כול הכבידות המאסיביות של כול הכוכבים הגלאקסיות והצבירים של כול חללו של עולם מה שנקרא יקום והמרכז הזה הוא לא חלק כלל וכלל מהחלל התלת מימדי אלה הוא רב מימדי ושמה יהיה מקומו של מקדש שלישי והכניסה אליו דרך התלת ממדיות תהיה רק לאלה שנועדו על פי מה שתקבע תורה של ימי המשיח לעבוד בו איזה שהיא עבודת מקדש כפי שתגדיר תורת ימי המשיח.

 

 

משכן מקדש ראשון ומקדש שני משך 1380 שנה כגימטרייה הוי"ה צדקנו כפול 5 מ2448 עד 3828 ומשם כגימטרייה אברהם יצחק יעקב 638 כפול 6 כלומר 6*638=3828 חתם את עבודת הזבחים הישנה שכן נשלם התיקון לעיקר הקלקול בשבירת הכלים בחינת חג"ת חיטה גפן תאנה חסד גבורה תפארת כנגד האבות אברהם יצחק יעקוב ומשם פסקה עבודת הזבחים כי נגבה הסך באין סוף שבשבילו צריך איזה שהיא עבודת זבחים במשכן או מקדש.

 

גם יום שבו העומד פסל בהיכל ונשרפה התורה ולמעשה תמה עבודת הזבחים על ידי אפוסטומוס 3822 הוא 98*39 כלומר ל"ט קללות שבגן עדן כפול 98 קללות שבכי תבוא ומשם למעשה כבר החלו לחדול עם עבודת הזבחים כי כופרו בשורש כבר כול הקללות.

 

גם יום שתם בית ראשון 3338 הוא החל מהמלכת דוד המלך ע"ה בשנת 2884 יוצא 454 שנה כגימטרייה "תמיד", שעד אז היה עולה התמיד במקדש אצילות, ומלידת דוד המלך עד סוף בית ב' 3828-2854=974 תתקע"ד שנים מחצית ערך 1948 לידת אברהם לאפס היהודי.

 

ומשם מקדש שלישי לא עומד להיות כפרה על שום קללה יותר ושום צרת תתקע"ד או שבירת כלים אלה רק תודות ושלמים.

 

ומלידת נח 1056 עד סוף בית ב' 3828 2772 שנים כגימטרייה עז*לו שתכלית מקדשות ומשכנות ישראל היא בתור ממלכת כוהנים של כול המין האנושי להעלות את העידיות העזות שמייצר המין האנושי לו ולכהן אותם בטכסיס עבודה מסודר בבתי המקדשות שלנו.

 

כך בדורות האחרונים החל המין האנושי בהתכללות גלובוס כדור הארץ גדולה להפיק עזוז יותר גבוהה מהרגיל לפיכך מתחילה לעלות בעם ישראל הדרישה לכהנו כיאות.

 

 

 

המזבח:

 

אל המזבח עולה החלב והדם כלומר יותרות עמוד הימני והשמאלי ועמוד הימני הוא חכמה חסד נצח העולה 293 וכפול בהמה גסה ודקה 586 העולה ירושלם ומתוך "ירושלם" מוקדש כל בתי המדרשות והישיבות ובתי התפלה לצרכי מזון לנשמה ומזון לשכינה על ידי תפלה.

 

והדם הוא עמוד השמאלי בינה גבורה הוד העולה 298 וכפול בהמה גסה ודקה 596 העולה "ירושלים" עם יוד שהוא בהתכללות בלי יוד 1182 ולחלק ל3 העניינים שבדם בהמה גסה ודקה ועוף 394 והוא עניין דוד בן ישי עם האותיות כלומר כול השררות רבנן שמרצות תורותיהם בירושלים וכך עולה הדם על המזבח בירושלים.

 

כי זה שני העניינים שיש להעלות לגבוה בקומת אדם בני אד מסויימים אלו שררות הרבנן וזה בחינת זריקת הדמים שנמצה דמם על קיר ובקומת עולם בניינים אלו בתי מדרשות בתי כנסיות וכול בתי התקבצות לשם קודש וזה בחינת החלבים.

 

וכול הכרך הזה שנוצר כאן סביבות ירושלים כשר להקרבת אלו החלבים והדמים בחינת סך מורם מקומת עולם וקומת אדם לגבוהה ואין שום חדש תחת השמש כלל וכלל ועולם כמנהגו נוהג וחיים פשוטים שאלנו ממך ואין בין העולם הזה לימות המשיח אלה שעבוד מלכויות.

 

וכול ישראל הקהל שבבתי הכנסת כנגד החזן או הרב או המשפיע או המגיד שיעור הם הזובחים שכן במקדש שלישי כול ישראל נעשים כוהנים וכול ירושלים מזבח וכול ארץ ישראל ירושלים וכול העולם ארץ ישראל.

 

והזבחים בחינות של פרות כבשים עיזים ובני יונה מנחות ונסכים ובסוכות ניסוך המים צריכים להיות עם 7 כללים מדויקים כדלהלן:

 

1) קנויים בדין ללא לסטות שדידה גזל וגנבה.

2) בריאים.

3) טעימים.

4) כשרים.

5) מתוקנים לאכילה.

6) עם טכסיס אכילה מדויק.

7) משמשים יניקה ותזונה לקיים חיות לקומה תקינה ומדויקת להתלבשותו של השם יתברך ממקורו שורשו ועצמותו.

 

 

ההיכל:

 

לחם הפנים:

 

לחם הפנים שייך בבחינות שכנגד כול חללו של העולם במאסה הכבידתית האסטרופיזיקלית של הכוכבים והמנורה כנגד אור הכוכבים ומזבח הקטורת כנגד החלל החיצון הריק שבין הכוכבים.

 

 

הקטורת והמנורה:

 

את הקטורת נתן השם למשה במתן תורה על ידי המלאך שבשורשו היה מפנה זבלים בגן עדן הנחש כהמדרש שאילולי נתקלל הנחש היה מזמן השם לאדם נחש טוב שהיה מפנה כול זבליו לפרדסאות ולכן על ידי מליצות משלים הפשטות זיכוכים עידונים בחינות ועניינים של התפנות תקינה לנקבים נעשה בפועל בבית המקדש העליון עניין הקטרת קטורת.

 

והמנורה הוא בחינת חנוכה וחנוכה זה בכסלו וכסלו זה בחינת אגן הירכיים מקום ממנו יוצאת פסולת האוכלים כך שגם את עניין המנורה בחינת מזמור ס"ז בתהילים המודלקת פעמיים ביום סך הכול פעמיים ס"ז 134 גימטרייה דלק הוא בחינת צואת מזיקים ומקיש צואת אדם צואת מזיקים.

 

ומסודות קטורת ומנורה בבית המקדש העליון נפעל השפעה על דוקטרינת מונרו פה למטה לטובת ארץ הקודש ארץ ישראל והישוב היהודי בה שמוכרז בארצות הברית על פי דוקטרינת מונרו מקום שצריך להשקיע בו כספים ולתת לו ביטחון ועזרה פוליטית של יחסים בין לאומיים על יד ארצות הברית וכול מעצמות המערב בכלל.

 

 

 

 

 

 

לשכת הגזית והסנהדרין (הפלהדרין):

 

לשכת הגזית והסנהדרין של מקדש שלשי נובאה עוד בחציית ים סוף ונקראת שם "מכון לשבתך פעלת השם" והוא נקרא מכון על שם מקום שבו מכינים בו תורות וכול התורות של כול ששת האלפים האלו באשר הם בלי יוצא מן הכלל יצטרכו לעבור עיבוד צנזור והרחבה דרך המכון הזה ולעבור שם עיבוד ואכסון בידי משיח בן יוסף/אפריים לכדי קובץ תורני סופי שיכלול את כול התורות הקדושות של ישראל לקראת האלף השביעי וישמשו כתורה מסוכמת של כול ימי העולם הזה שש אלפים של העולם הזה, כמזון לנשמה לאלף השביעי שהוא אחד חרוב ויש אומרים גם לאלף השמיני תרי חרוב (אביי).

 

והמכון הזה גימטרייה עם האותיות והנון הגבוהה של המילה "מכון" 770 כעיניי הבהובה של נבואה של חב"ד שקוראים לעניין שלהם 770 והלעומת זה דטומאה שלו גימטרייה הוא מה שקוראים ה"בית פעור" עם התיבות 770 הוא מקום קבורתו של משה רבנו ומשם משה רבנו עצמו שרעה את ישראל במדבר 40 שנה שלא בלה גופו בעפר ולא שולטת בו שום רימה ותולעה שולח ניצוץ לבחינת "מכון" הזה ומנהל משם את כול ענייני שרו של תורה והוא גם גימטרייה "בית משיח" כי פה למטה ינהל את המכון הזה משיח בן יוסף/אפרים.

 

ועל ידי זה עולים זבחים לשם יתברך בחינת מזון לנשמת השם ואז יש בכלל תכלית וטעם וסיבה לתת לשם עניין בחינת בית וכסא ושולחן כדי שיוכל להזין בנחת שם את נשמתו יתברך על פי תורות הזבח המתוקנות שביארתי קנוי בדין בריא טעים כשר מתוקן לאכילה עם טכסיס אכילה תקין ומאפשר יניקה לקומה תקינה להתלבשותו כי הוא ממקורו שורשו ועצמותו אין לו גוף ואין לו דמות הגוף אל מסתתר בשפריר חביון ונעלם מכול מידה ורעיון ובחינה לית מחשבה תפיסה בו יתברך כלל.

 

ומקום המכון הזה בגשמיות הוא צריך להיות כפסק המלבי"ם על הכתף השנייה של ההר כלומר לא בהר הבית ולא בכותל אלה ברובע היהודי ושם צריך בזמן כול שהוא לפנות לו מקום מכול שאר העניינים שיש שם כרגע ולהכשיר את השטח להימצאותו הסופית.

 

הכותל הוא בית מקדש שתים וחצי וקצת כי מה שאנו מכנים פה בדורות האלו בכול כדור הארץ כבית מקדש מעט בתי מדרשות וכנסיות וכול ענייני אתרי ומקומות ומשכני ובתי ההתכנסויות לצרכי מצווה וקודש הם עניין שקיים אחרי בית שני בחינת שתיים, שהוא נקרא שתיים וחצי והכותל הוא קדושה קצת יותר גבוהה מסתם שאר מקומות ההתכנסות, לכן הוא שתיים וחצי וקצת גימטרייה 461 כאשר 460 הוא גימטרייה אלקי 46 כפול 10 והוא שייך בכול שאר מקומות ההתכנסות לצרכי מצווה וקודש בכול מקום אחר בעולם.

 

בניית בית המקדש:

 

מקדש השם כוננו ידך כלומר ידו והם חסד וגבורה שמולבש בהם חוכמה ובינה וכתר כהונה על חוכמה שכן המקדש הוא מקום כיהון וכתר הפשוט הוא על בינה ששם האמונה כלומר המיומנות וזה ששני ידיו נותנים אפקט מיומנות הכיהון ומלובשים בנצח והוד ששם יש רשות לישראל הבינוניים 18000 המסתכלים באספקלריה הלא מאירה לפעול כנצח והוד ועל ידי זה לאחוז חו"ב וחו"ג.

 

והבנייה על ידי כתר דכחמה דיצירה – יצירה יש מיש מיומנות שבאמונה שבכתר, חוכמת מיומנות יצור המוצר הסופי הזה בעולם הזה מאבן הספיר על תבנית היכלו על ידי ידיי השם יד הנס ויד הטבע נס אות מופת ופלא מולבש בטבע ומציאות.

 

והוא העניין של אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים כדלהלן שעל ידי נקיטות המטה בארץ הטבעית והמציאותית בחינת יד הטבע של השם שבה מנהג עבודת ה18000 בינוניים העובדים בנקיטות מטה השתדלות הלמטה אתערותא דלתתא בנהי"ם בבי"ע נעשה ימינו טפחה שמים של חו"ב וחו"ג בתוהו ואצילות, שמסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו ומשנה את המזל והגלגלים והרקיעים לצורך השתכללות המשוכלל מהשמיים על ידי יד האות נס מופת ופלא ועושה השתדלות הלמעלה אתערותא דלעילא נקיטת המעלה העליון שלו בלבד.

 

כי על ידי מליצות משלים הפשטות בחינות ועניינים כול דבר פה בעולם הזה מקביל ומתואם לעניין עליון שצריך לסדר שמה למעלה כדי שישתכלל המשוכלל מהשמיים ומה בדיוק ואיך ומליצה ומשל למה כול דבר היה מיועד תבאר תורה שלעתיד.

 

ועל כול המלאכה הזאת מפקח על פי תורה שלעתיד שתימסר לו על ידי השם הקיסר המבואר בגמרא כהמהר"ל מפראג שעוסק בעניינים האלוקיים לחלוטין לקביעתה הסופית של תבנית ההיכל של המקדש ומקומו וזמן ירידתו ותפקיד כול כלי ודבר שם ושימושו בטכסיס הכיהון הסופי של מקדש שלישי.

 

 

  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה