chiddush logo

" אני בצדק אחזה פניך" לע"נ יוסף בן סניורו לשבת וילך ו תשרי תש"פ

נכתב על ידי izik28, 26/9/2019

 

בס"ד 


ד"ת לעלון שבת וילך שובה ו תשרי התש"פ  לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל 


         " אני בצדק אחזה פניך " 

-----------------------------------------------------------------------------------

בדרכו של  משה רבנו 

בפרשת וילך  -שובה אנו קוראים על פטירתו של משה רבנו שזכה להיות במחיצת הקב"ה ועליו נאמר, " 

בכל ביתי נאמן  הוא", איך נלך בדרכו  הטובה והתמימה בעודנו מכים ,או אולי מנסים להכות על חטא כזה או אחר ולהתקרב ולו במעט  לריבונו של עולם 

"והעידותי בכם את השמים ואת הארץ "

" לקח את  ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה" אלהיכם  והיה שם בך לעד " , כתב הרמבן" מי שיושב לפני ספר תורה ישב בכובד ראש באימה ופחד שהוא כעד הנאמן לכל באי עולם שנאמר, "והיה שם  בך לעד", ספר התורה שהיה מונח לצד לוחות הברית יחד עם שברי לוחות הוא העד עבורנו לקיום תורת ה" שנתנה מסיני , בפרשת האזינו נאמר .." האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי "   , פ"ס דומה מופיע גם בקריאת שמע " והיה אם שמע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך תירושך ויצהרך.. השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים וחרה אף ה" בכם ועצר את השמיים והארץ לא תתן את יבולה" , נראה שיש כאן שלשה עדים , התורה השמים והארץ, אך למעשה כולם  קשורים אחד בשני והם כעד אחד .

השמים והארץ הם נצחיים כימי עולם שכן הם קשורים לביצוע "גזר  הדין" במידה וישראל לא יקימו את מצות התורה, אך מאידך , השמים והארץ הם עדים דוממים , אם כן מה  הועילו חכמים בתקנתן?

רשי מפרש," השמים והארץ  מהווים את המקור לכל מציאות החיים בעולם , כפי שאנו מסתכלים עליהם עלינו להסתכל על התורה" שהרי נאמר  " אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי " התורה נקראת ברית , לולא קיום הברית אין משמעות לשמים ולארץ ועוד שדברי תורה הם כגשם וטל " כי שם ה" אקרא " מכן למדו חז"ל על הברכה לפני למוד תורה והרי שדבר קשור בדבר שהרי  עולמנו כולו של הקב"ה , " כי ממך הכל ומידך נתנו לך " הקב"ה מעניק לנו את כל טוב העולם רק אם נקיים את מצוות התורה והרי לנו עדים נאמנים לטובתנו בלבד 

שובה או ובושה 

המילה " שובה "בהיפוך אותיות נקראת "בושה "  , אנו נקראים לחזור בתשובה , אך איך עושים זאת ?הרי ידוע שקשה להודות על האמת  ועל כך שסרנו קצת מן הדרך ,הפטרת השבת מדריכה אותנו איך לחזור בתשובה ," קחו עמכם דברים ושובו אל ה" אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו " ונשאל איזה "דברים" עלינו לתת לקב"ה כדי שימחל לנו? מפרש מצודת דוד, " איני שואל מכם זבחים ועולות אלא קחו עמכם דברים שתתוודו לפניו ובזה תשובו אל ה", שהרי התפילות במקום הקרבנות לראיה," ונשלמה פרים שפתינו " .התפילה  מעומק הלב וההודאה בדרך השגויה בה הלכנו , היא התשובה כפי שאמר הרב הלוי זצ"ל " איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר לעשותו ופרש ולא עשה מפני התשובה לא מיראה ולא מכשלון כח ,זהו בעל תשובה גמורה " המלב"ים מבאר, " אחר שתגיעו עד ה" ותהיו קרובים אצלו אז תוסיפו להיטיב מעשיכם להבא ולעשות תשובה מאהבה עד שתקחו דברים שידברו ויליצו עליכם וילמדו עליכם זכות שהם מצוות ומעשים טובים " ועוד אמר הבן איש חי," כל העושה דבר ומתבייש בו מוחלים לו על אותו דבר ",  שנאמר ואהבת את  ה" אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך " ,עלינו בימים  שנותרו עד יו"כ לחזור ולזכור את הפ"ס " בראשית ברא ה" את השמים ואת הארץ  והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום" החטא הוא החושך ואילו התורה היא האור כנרות השבת והחג , עלינו ללכת בדרך שמסמלת את הטהרה והתמימות ,ולזכור תמיד את הפ"ס ," פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם ",יהודים  יקרים! תארו לכם איזו ברכה נקבל אם נפתח לקב"ה פתח של " כזית"? שנה טובה  וכתיבה וחתימה טובה 

[דה"ת יפורסם בל"נ בעלון" קול מהיכל, בהכנ"ס היכל יהודה ת"א עריכה שיר וחר ]


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע