chiddush logo

עיונים לשוניים - פרשת נח: שורש המילה "מבול", המקרא מפרש את עצמו

נכתב על ידי איתיאל, 31/10/2019

 מבול


שורש המילה:
רש"י מביא שלושה הסברים:
* "שבלה את הכול" - לשון בליה, שורש בלי/ה.
* "שבלבל את הכל" - לשון בלבול. שורש מרובע בלב"ל. מקורו מהכפלת שורש בל"ל - לשון ערבוב.
* "שהוביל את הכול מן הגבוה לנמוך" - שורש יב"ל.

רש"י מביא ראיה לפירוש האחרון מהתרגום: "טופנא". הוא מבאר את המילה על פי המעתק של צ' עברית לט' ארמית (ציפורן = טופרא, צהריים = טיהרא, קיץ = קייטא). לפי זה פירוש המילה היא הצפה.

שמעתי ביאור אחר לתרגום, לפיו המילה היא "טובענא" - לשון טביעה. בחילופי עיצורים ממוצא לשון שווה (שפתיות) נתחלפו ב' ופ', והע' הגרונית הידלדלה. ואכן בתרגום יונתן מתורגם "טובענא".

לפירוש זה שהשורש הוא יב"ל נוסיף את הרמז המסקרן, שֶׁכָּל בני למך, הדור האחרון לצאצאי קין, שנמחו במבול, נקראים בשמות משורש יב"ל: יבל, יובל ותובל (קין).

* הראב"ע מוסיף פירוש נוסף לפיו שורש המילה הוא נב"ל, כלומר: דבר המשחית ומפסיד את הכול (ספורנו).
פירוש זה מבאר היטב מדוע הבי"ת דגושה. מדובר בדגש משלים של האות נ' שנשלה (גזרת חפ"נ).
המשקל זהה למילה "מסור" (או "מַשּׂוֹר" בכתיב המקרא). גם שם יש דגש משלים להשלמת הנ' (שורש נס"ר / נשׂ"ר).

הוספה:
ישנה תופעה המכונה "המקרא מפרש את עצמו" (ועמד עליה ד"ר א.קריב). 
כאשר התורה מביאה ביטוי חדש ולא מוכר, היא רגילה מיד לפרש אותו. כדברי ד"ר קריב: "במקום שזוקק פירוש, לא המתינה התורה אלפיים שנה עד שיעמוד רש"י ויבאר, אלא פירשה בעצמה". 

כאן מפרשת התורה: "המבול = מים על הארץ".

דוגמה נוספת ל"מקרא המפרש את עצמו" נמצא בסוף הפרשה. עמד עליה רבי שם טוב גפן, חוקר תלמיד חכם שלימד בישיבת הרב קוק ביפו (ואנקדוטה מעניינת: סבא רבה של אביב גפן. "ויקו לעשות ענבים והנה באושים"):

"ואת שרי כלתו אשת אברם בנו" - עד דור המבול לא הכירה האנושות ביחסי משפחה מורכבים. זוהי ההופעה הראשונה של המילה "כלה" (אצל נוח נאמר "נשי בניך" בלבד). לכן המקרא רואה צורך לבאר: כלתו = אשת (אברם) בנו.

גם בפרשת עריות (הראשונה. בסוף קדושים. בפרשת אמור כבר אין צורך לחזור אחרי שהתבאר כראוי לעיל), בה הדיוק חשוב, מפרשת התורה מושגי קרבת משפחה בצורה זאת:
אחותך = בת אביך או בת אמך.
אחי אביך = דודתך היא.
כלתך = אשת בנך היא.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע