chiddush logo

שבעת השיבולים - ומנורת המקדש

נכתב על ידי DoarHamikdash, 25/12/2019

 ב"ה

 

פרשת מקץ - פרשת המקדש

שבעת השיבולים - ומנורת המקדש

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

 

מראה מיוחד זה - של שבעה שיבולים העולות בקנה אחד, יש בו דמיון מפתיע למנורת המקדש, שאף היא בנויה שבעה קנים העולים מתוך קנה אחד.

בדברי הפרשנים הראשונים מצינו, שהסבירו את ענין שבעת קני המנורה, שעניינם לסמל את שבע החכמות שבעולם. שכן המנורה, היא סמל האור, סמל החכמה, והיא מביאה לידי ביטוי גם את חכמת הטבע, הרפואה, החשבון, המוסיקה ושאר המדעים למיניהם.

זה מה שאמרו חז"ל (בבא בתרא כה ב): "הרוצה שיחכים ידרים, שכן המנורה בדרום", היינו, המנורה השופעת אור כאור השמש, נמצאת בדרום ההיכל, כשם שהשמש מאירה בדרומו של עולם.

לאור האמור, מובן, מדוע הקנים כולם עולים וצומחים מתוך קנה מרכזי אחד, זאת, כדי ללמד, שהחכמות והמדעים בחיי האדם – כולם מוצאם מן החכמה האלהית המאירה כל פינה בעולם, ויסוד כולם בחכמת התורה. חכמה שיסודה באדם מוגבלת בגבולות אנושיים וסופה להתבטל, אך חכמה היונקת מאורה של  תורה ומאמיתה של תורה - יש לה קיום לעד.

כעין זה מצינו אצל שלמה, שכאשר אמר לו הקב"ה: "שאל, מה אתן לך", לא ביקש כסף וזהב וכד', גם לא ביקש ללמוד מדעים ופילוסופיה, אלא ביקש את חכמת התורה, ככתוב (מלכים א, ט): "ונתת לעבדך לב שומע - לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע", לפיכך זכה לכל החכמות.

ראה שיר השירים רבה (א, ט): "לבליוטוס שהיה גדל בביתו של מלך, אמר לו המלך: 'שאל מה אתן לך'. אמר הבליוטוס: אם שואל אני כסף וזהב - הוא נותן לי. אבנים טובות ומרגליות - הוא נותן לי. אמר: הריני שואל בתו של מלך - והכל בכלל. כך (מלכים א' ג): 'בגבעון נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלהים: שאל מה אתן לך'. אמר שלמה: אם אשאל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות הוא נותן לי, אלא הרי אני שואל את החכמה - והכל בכלל... אמר לו הקב"ה: שלמה! חכמה שאלת לך ולא שאלת עושר ונכסים ונפש אויבך? - חייך! החכמה והמדע נתון לך!... כך עשה שלמה, שלמד ושרתה עליו רוח הקודש, ואמר שלשה ספרים: משלי וקהלת ושיר השירים". וראה שם שחכמת התורה היא שהביאה את שלמה להבנת שיחת חיות ועופות ושאר סודות היקום. ומפורש מובא בדברי הימים א ב, ו: ובמלכים א' ה: "ויחכם מכל האדם: מאיתן האזרחי, והימן, וכלכל, ודרדע בני מחול", הרי שזכות חכמת התורה עמדה לו, שהחכים גם מכל שאר חכמי אומות בעולם.

נמצינו למדים, שהמדעים שאדם סופג אל קרבו צריכים לצמוח מתוך תורה ויראת שמים. זה הקנה המרכזי שעליו הכל בנוי, רק כך משרתים ענפי המדע את האנושות ומרבים אור בעולם. אולם אם המדעים אינם צומחים מתוך תורה, ולהפך, יש בהם יסודות של כפירה, קיימת סכנה שחכמות אלו יחבלו, יביאו הרס, וסופם הבאת חושך לעולם.

זה מה שמצינו במסכת שבת (לא, א) על הפסוק בישעיהו לג: "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת", ומנו שם שש 'חוכמות' של תורה: 'אמונת' - זה סדר זרעים, 'עתיך' - זה סדר מועד, 'חוסן' - זה סדר נשים, 'ישועות' - זה סדר נזיקין, 'חכמת' - זה סדר קדשים, ו'דעת' - זה סדר טהרות" ומוסיפה הגמרא בהמשך, שהחכמה השביעית - העיקרית והחשובה - היא חכמת היראה, וכלשון הפסוק בסיום: "יראת ה' היא אוצרו", כלומר, אם חכמת התורה יונקת מן ה'אוצר' של היראה - מן ה'קנה' המרכזי של המנורה - האדם זוכה להחכים בחוכמות כולן, אך אם אין אדם דבק בחכמת היראה, גם שאר החוכמות לא יתקיימו בידו.

שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע