chiddush logo

" אהיה שלחני אליכם" לשבת שמות לע"נ גרציא בת מרים ז"ל

נכתב על ידי izik28, 12/1/2020

 בס"ד   


ד"ת לעלון שמות כא טבת התש"פ  לע"נ גרציא בת מרים ז"ל 

    "   אהיה שלחני אליכם" 
-------------------------------------------------------------------------------------------
ספר הגאולה 
פרשת  שמות פותחת בפנינו צהר  לגבורתו של מלך מלכי המלכים ואלה ההולכים אחריו  , החל באברהם אבינו שהתברך מפי ה" עצמו " התהלך לפני והיה  תמים" וכלה בבנות יתרו והמיילדות העבריות  שקידשו שם שמיים בגלוי  גם בשמים עוטי ערפל .
וראך ושמח בלבו
"וישמע אלהים את נאקתם ויזכר את אברהם את יצחק ואת יעקב",משה מקבל את הציווי ללכת בדרכו אברהם אבינו ,אולם הוא חשש  שהוא אינו ראוי לכך בגלל היותו כבד פה וכבד לשון  ואולי גם מפאת כבוד אחיו הגדול אהרון שלפי דעתו היה מתאים יותר לתפקיד ,אולם  הקב"ה סרב לבקשתו באומרו ," ויחר  אף ה" במשה ואמר הלא  אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בליבו ",רשי מפרש," לא שאתה סובר שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה  ומשם זכה אהרן לעדי החשן הנתון על הלב "
אנו רואים שהקב"ה  מעריך ומעדיף את אלא המרגישים פחותים במעלה , אלא שלא זוכים להערכה או כבוד ראוי , הקב"ה שונא גאווה באומרו ,"אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד" , למרות שאסור לאדם להמעיט בערכו שהרי," בצלם אלקים ברא אותו"  אלא למצוא את דרך המלך בכל מעשיו .
שלשת האותות 
כדי להראות לפרעה את  גבורת ה" משה מקבל שלשה אותות ,המטה שהפך לנחש,  ידו המצורעת של משה , ואות הדם .
 שלשת אותות אלה קשורים לשלשה דרכים בעבודת ה" ,חסד גבורה ואמת , מידת החסד קשורה למטה שמסמל את דרכה של התורה ,"ותורת חסד על לשונה", וזה מצד כי התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום",האמונה ב ה" גם שקשה והמטה  עלול להפוך נחש  כדי להטותנו מדרך ה"  , עלינו להפוך אותו לחושן  שהיה על ליבו של אהרון בכך שנקרב כל אחד אל דרכו של ה" יתברך, 
 אות היד המצורעת מסמלת אנכיות והפרדת אדם מאלקיו וחבריו ,ההפך ממנה היא  מידת הגבורה והשאיפה לעולם טהור ומוסרי,כפי שמסביר רשי,"גבורה גדולה היא זו שהיו קרובים זה לזה ונכונים לעזור זה את זה",מה שכולל עבודת ה" בלב שלם כפ"ס," ואהבת את ה" אלהיך כל לבבך ובכל נפשך " ,אות הדם קשורה למידת האמת שהיא שמו של ה",בניגוד לפרעה שהינו מידת השקר בכך ששפך את דמם של ישראל ומנע מהם את דרך האמת היא דרך החרות שנאמר,"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".   
המיילדות העבריות הלכו בדרך אבותינו וקידשו שם שמים ופעלו  בניגוד לגזרת  פרעה בכך ש "ותראין המילדות את האלהים ... ותחין את הילדים " ,האמונה בה" למרות איומי פרעה ומעשי החסד שעשו בגבורה  הראו את האמת בכך שפרעה שמשול  לתנם הגדול  הוא למעשה עץ יבש כמטה , בניגדו למטהו של משה שבקע את ים סוף והיה  עשוי מסנפירנון החומר שהיו עשויות לוחות הברית  והיה חקוק בו נוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב, אמר הקב"ה למשה,  בטכסיס זה הבא עליו את המכות " , אנו רואים שהטבע עצמו  קידש שם שמים בכך שעשה את רצון בוראו, פרעה רצה להחשיך את עיני ישראל אולם  הקב"ה הפך  את החושך לאור כפ"ס," קומי אורי כי בא  אורך וכבוד ה" עליך נגלה"  עלינו לזכור את יתרו חותן משה שאמר " עתה ידעתי כי  גדול ה" מכל האלהים "  ודרכו קיבל משה  את מטה  האלהים שעבר מהאדם הראשון עד ליתרו שחמדו בשל האותות ונטעו בגינת ביתו ולא היה יכול אדם מלבד משה לקרוב אליו ,אמר יתרו " עתיד זה לגאול את ישראל לפיכך נתן לו את ציפורה ביתו", ברכת  " ברוך שלא עשני עבד  - שפחה" מזכירה לנו  שאנו עבדי ה" יתברך ושליחיו הנאמנים, וגם עת קושי בקיום המצוות עלינו לקחת את מטה משה וללכת  בדרך החסד הגבורה והאמת כשלשת האותות ולזכור  שהקב"ה " מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון " אם, "נהיה טובים "איש עם רעהו , נחזה באורו של ה" שיאיר עלינו ברכת" שתולים בבית ה" בחצרות אלוהינו יפרחו " 

דה"ת יפורסם ב"נ בעלון קול מהיכל בהכנ"ס היכל יהודה ת"א עריכה שיר  וחר 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע