chiddush logo

מצות פרה אדומה בסגן

נכתב על ידי DoarHamikdash, 23/6/2020

 ב"ה


דבר תורה  לאור המקדש

פרשת חוקת - פרשת המקדש

מצות פרה אדומה בסגן

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

ויו"ר ומייסד מכון המקדש

 

בפרשתנו התורה מצווה שאת הפרה אדומה ניתן לאלעזר הכהן, וכתב רש"י 'מצותה בסגן'. הדבר צריך הסבר, מדוע מצות פרה אדומה נעשית דווקא בסגן, הרי אין לך עבודה במקדש שאין כהן גדול רשאי לעשותה, ומה נשתנתה עבודה זו משאר העבודות שנאסר על אהרון לעשותה? מה עוד, שלהלכה, אכן, כך נוהג הדבר לדורות, שכהן גדול – הוא ששורף את אפר הפרה. תמוה, אפוא, מה נשתנתה פרה זו שנעשתה בימי משה, על פני שאר הפרות הנעשות במהלך הדורות?

למרות שבכל הדורות הכנת אפר פרה נעשית על ידי כהן גדול, לא כן בדורו של משה, שם נעשה הדבר בציווי מיוחד על ידי אלעזר. ראה פסיקתא דרב כהנא שם נאמר: 'מפני מה נעשית באלעזר ולא נעשית באהרון? – מפני שהיה לו [לאהרון] שותפות במעשה העגל!'

זה מה שנאמר בהמשך:  'ושחט אותה לפניו' – כלומר, אלעזר! הוא שישחט את הפרה לפני אהרון, זאת, ללמדו מוסר: לא כמו שנהגת אתה, שראית את מעשה העגל ועמדת מנגד, אלא כמשה, אשר קם על העגל ו'שחט' אותו וניפץ אותו.

וכמו שמשה מבער את העגל עד תום והופך אותו לאפר, כך נצטוה אלעזר לעשות בפרה מול פני אהרון אביו לבל יוותר דבר מן העגל. וראה מדרש אגדה, המסביר את מצות אפר פרה ברוח זו: 'הם זבחו לעגל לפני אהרן – לפיכך - ושחט אותה לפניו!'

יש לומר, שאלעזר זכה לדרגתו זו, כשנענה לקריאתו של משה במעשה העגל (שמות לב, כו): 'וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה: מִלְאוּ יֶדְכֶם הַיּוֹם לה'!' מסביר רש"י: 'מילאו ידכם - אתם ההורגים אותם, בדבר זה תתחנכו להיות כהנים למקום!'  מובן מעתה, מדוע זכה אלעזר להכין את אפר הפרה, שכן, נאמר ביומא (מג, ב) בענין וידוי יום הכיפורים של כהן גדול: 'כך מידת הדין נותנת: מוטב יבא זכאי ויכפר על החייב, ואל יבא חייב ויכפר על החייב', ובטרם יבוא הכהן הגדול לכפר על העם ביום הכיפורים, יוודא תחילה, שידיו נקיות מעבירה ולא דבק בו שמץ חטא. אף כאן, כיון שאהרון לא היה יכול לומר שידיו נקיות מחטא העגל, ואילו אלעזר נלחם מלחמת ה' בעובדי העגל, משום כך זכה לעשות את אפר הפרה, ולכפר על ישראל.

 

שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע