chiddush logo

בלק ובלעם והכוונה הנסתרת

נכתב על ידי DoarHamikdash, 1/7/2020

 ב"ה


פרשת בלק - פרשת המקדש

בלק ובלעם והכוונה הנסתרת

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

 

בלק מזמין את בלעם לבוא ולקלל את עם ישראל. מדוע בלק מעוניין לקלל את עם ישראל, ומה תכלית הקריאה לבלעם? הדברים מבוררים במסר ששלח בלק כשקרא לבלעם: "לכה נא ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ" (במדבר כב,ו). מסביר המדרש, שבלק ביקש לגרשם שלא יכנסו לארץ! (תנחומא בלק ו).

מברכותיו של בלעם הרשע, אנו למדים שהיה בדעתו להוסיף לקלל את ישראל: שלא יהיו להם בתי כנסיות בתי מדרשות, ובית המקדש, שלא תשרה השכינה בישראל, שלא יהא להם זיתים וכרמים, שלא תהא מלכותן נמשכת... (סנהדרין קה,ב) אך עדיין הדברים צריכים לימוד, ומה איכפת להם לבלק ובלעם, שינחלו את הארץ, שיהיו להם זיתים וכרמים, בתי כנסיות וכו'?

השראת השכינה בבית המקדש - כוחם של ישראל

בלק ובלעם מנסים לפגוע בכוחם ובעוצמתם של ישראל, והיא השראת השכינה בישראל. עתה כשעם ישראל נכנסים לארץ ישראל על מנת לקיים מצוות, זכות ארץ ישראל תעמוד להם, להקים מלכות ה' ולבנות את המקדש, ממילא תשרה שכינה בישראל, אזי אף אחד לא יוכל להם. נמצא שבמציאות של השראת שכינה על עם ישראל בארץ ישראל - אין אף אחד שיוכל לגבור על ישראל. 

ובגוים לא יתחשב

הגמרא מציינת שמחשבותיו הרעות של בלעם הרשע, השפיעו לרעה, וכל הברכות חזרו לקללה, למעט בתי כנסיות ובתי מדרשות שלא בטלו מישראל. לצערנו, יש המנסים היום, לעשות רצון בלק ובלעם ולפגוע בהשראת השכינה בישראל, אבל תפקידנו להביא לידי השראת השכינה בישראל ואז יתקיים בנו הפסוק: "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב".

 

שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה