chiddush logo

"אעשה לו עזר כנגדו"

נכתב על ידי שימי, 3/8/2020

כתוב בתורה -  "אעשה לו עזר כנגדו", איתא בגמ' (יבמות ס''ג) ''אמר רבי אלעזר מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו? זכה עוזרתו, לא זכה כנגדו", ע''כ. 

אפשר לפרש על פי מה שפירשו חז''ל מה שאמרו בגמרא ''בנהרדעא שואלים מה מצא או מוצא'' הכוונה אם האדם כשבא לביתו מצא את האשה בבית אז טוב לו שנאמר ''מצא אשה מצא טוב'', או מוצא שצריך לחפש אותה, כי בביתה לא ישכנו רגליה, אז ''ומוצא אני מר ממות את האשה'' כזאת. 
וזהו שאומר רבי אלעזר זכה עוזרתו, אם זכה תהיה לו אשת חיל שהיא תמיד בבית ועוזרתו בכל צרכי הבית ומאירה עיניו (כדאיתא בגמ' שם), לא זכה אז תהיה אשה כנגדו על דרך שנאמר: ''ואלכה לנגדך'', לא ימצא אותה בבית כמו שכל הים הוא לא נמצא בבית לרגל עבודתו וכך תהיה אשתו הולכת לנגדו וכמותו לצאת מהבית וכל היום בביתה לא ישכנו רגליה. וזהו רמז הפסוק בסוף הפרשה ונח מצא חן בעיני ה'. 
כי נח זכה לאשת חיל שנאמר בה ''מצא'' וזה מצד שהיה צדיק.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע