chiddush logo

izik28, 30/8/2020

 "    


   "
-----------------------------------------------------------------
" "  ,""    , ? ? 
? ? 
.
! , !     , " ? 
, "֤ " ֔ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֖ ֥ :
֙ ֣ ֔ ֣֔ ֖ ֑ ֖ :
֙ ֣֔ ֖ ֑ ֣ ֔ ֖ ֥ :
֣ ֗ ֨ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֗ ֤ ֙ ֣ ֔ ֖ :
֣ ֩ ֨ ֜ ֣ ֗ ֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֗ ֨֙ ֣ ֔ ֖ ֥ :
֤ ֙ ֔ ֚ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֖ ֥ :
֤ ֙ ֔ ֕ ֨֔ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ "  ֥ :
֨ ֜ ֗ ֛ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֣ ֔ ֤ ֨֙ ֔ ֖ ֥ " . " , , . , , , . , .
, : " " ( ). , " " ( ):"
," ' ," , . ] . ] . ] , ' , , , , , , , " , . . , , " . ' , , , " . , ' , " , ' " , ' ' . , , , ' :"
" " "   , , ", ,   !  .
, ! " ֙ כּ֣וֹ ֔ שׁ֙ "  ֔ ֥ ֖ ֑ שׁתּ֖הּ שׁ֥תּ בּהּ: תּ֞ שׁ֣ כּפּ֣ ֗ שׁ֨ תּ֧ ֛ שׁ֨ "  ֛ ֥ ֖ שׂתּ֣ טּ֑ תּ֙ מּ֔וֹ שׁ֤ ֙ ֣ ֔ שׁכּ֥ שׁ֖וֹ שׁ: וּ֙ כּ֔ שׁ֥ ֖ בּיּ֣ ֑ תּ֣ ֗ גּ֤תּ יּוֹ֙ "  ֔ כּ֙֙ ֔ שׁ֨ שׁבּ֧ ֛ ֖וּ ֥ וּ: ֧ כּ֛ טּ֖ יּ֑ ֨נּ֔וֹ ֕ בּ֖ " : ֨ תּ֜ ֣ " ֗ מּ֙ ֣ ֔ יּ֣ ֔ יּ֥ שׁ֖ בּ֣ ֑ שׁ֕ ֥וֹ גּ֖וֹ ֥וּ : יּ֧וּ ֛וּ מּ֖ נּ֑וּוּ יּתּ֥וּ ֖וּ ֥ שׁ: נּ֕ "  ֣ ֑וּ יּשׁ֤ "  ֔וּ יּ֧ ֛וּ ֖וּ וּ: יּוֹ֤וּ " מּ֔ בּ֤ ֙ וּ֣ וּ֔ וּ֖ גּ֑ וּ֖וֹ וּ: ֖וּ מּ֣וֹ זּ֑ יּתּ֙וּ֙ ֣ זּ֔ ֛ ֥ ֖ וּשׁ תּ֗ נּ֤ ֙֙ שׁ֙ פּ֣ ֔ שׁ֥תּ לּ֖ ֑ נּתּ֗וֹ ֙ "  ֔ שׁתּ֔ ֖ " : שׂתּ֣ טּ֗וֹ שׁ֧ ֛ "  ֖ וּ֑ תּ֙ לּ֔ גּ֖ שׁ֥ בּבּ: "
  , , , "       , , " " - " " , , " ";
" ' " - " ;
" " - " " ";
" " - . (,)
... (")
" " - " ;
" " - ( );
", " - , " ".
, " ... " (" ) - , "-". '  
" " - ;
" ' " - , ;
" " - ."
[ ]" ֨ "  ֗ ֙ ֣ ֣ ֔ ֕ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֛ ֥ ֖ ֥ :...." !   " ֗ ֤ ֨֙ "  ֔ ֖ ֣ ֑ ֖ :" "  , " ֙"  | ֘֘ ֒ ֨֙ ֣ ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ ֨ ֧ ֛ ֥ ֖ ֥ :"  , ? ..  !   " " ,  , " , , , ,  ,   ! " ,   " , ..  !!! ! ! " !   ..   ,   , " ֩֩ ֨ ֜ ֗ ֤ ֙ ֔ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֤ ֨֙ ֔ ֛ ֥ ֖ :", " " -
" " - "    , , " ." , " " - " " " " ( ) "   ,   , ... [ .... ] ,  " ! !  !  ! (!) ,

371
( )
? ? ? !
- (0)