chiddush logo

נכתב על ידי izik28, 20/9/2020

 בס"ד


ד"ת לשבת האזינו שובה - כיפור  ו תשרי התשפ"א ,לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל   

"בס"ד

ד"ת לשבת האזינו  - כיפור  ו תשרי התשפ"א ,לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל   

"זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים " 
---------------------------------------------------------
"וְתִפְתַּח אֶת סֵפֶר הַזִּכְרוֹנוֹת."
פרשת האזינו נפתחת במילים " האזינו השמים ואדברה תשמע הארץ אמרי פי"  ,  כתפילות שהתפללננו ונתפללל ביתר שאת  בהתקדש יום כיפור לטובה  , מפרש הספרי "  לפי שהיה משה קרוב לשמים, לפיכך אמר האזינו השמים; לפי שהיה רחוק מן הארץ, לפיכך אמר ותשמע הארץ אמרי פי. "
את  הפיוט ,"לך אלי תשוקתי" הפותח את תפילות יום כיפור אפשר לפרש " מחד בכך שהקב"ה יודע עלינו הכל לטוב ולרע  ואין דבר נסתר מנגד עיניו , ומאידך במימוש הפ"ס" כמה לך נפשי צמאה לך בשרי " ,דהיינו הכמיהה שלנו לעבודת ה" בלב שלם שמח ובריא .
בן אדם מה לך נרדם? 
בפרשת האזינו ישנם " בן" פסוקים"  ,הננו בנים של הקב"ה ועבדיו הדבר הוא זכות גדולה מחד , וחובה מאידך ,  הזכות היא הברכה שאנו מברכים מדי בוקר " שלא עשני עבד-שפחה"  , דהיינו עבדים לאנשים אחרים וליצר הרע שמנסה להרדים אותנו בפרט בימים אלו ולמעשה  " למרוד", בקב"ה בעצלותינו , עלינו לזכור את הפ,ס  " הל ְה" ֙ תִּגְמְלוּ־זֹ֔את עַ֥ם נָבָ֖ל וְלֹ֣א חָכָ֑ם הֲלוֹא־הוּא֙ אָבִ֣יךָ קָּנֶ֔ךָ ה֥וּא עָֽשְׂךָ֖ וַֽיְכֹֽנְנֶֽךָ" ,מפרש הספרי, " משל לאחד שהיה עומד וצוהב כנגד אביו. אמר לו: שוטה שבעולם! כנגד מי אתה יושב וצוהב, כנגד אביך? שמע כמה עמל עמל בך, וכמה יגיעה יגע בך, אם לא כבדתו לשעבר - צריך אתה לכבדו עכשיו, שלא יהיה כותב כל נכסיו לאחרים! כך אמר להם משה לישראל: אי אתם זכורים נסים וגבורות שעשה לכם המקום במצרים? הזכרו כמה טובות שעתיד ליתן לכם לעולם הבא:".
עלינו  להודות לקב"ה על הזכות  שיש לנו לעמוד לפניו  ביום נשגב זה ולבקש על חיינו לטובה ,שהרי  הקב"ה אוהב אותנו אהבת עולם ,כפ"ס"אֱמֹר אֲלֵיהֶם חַי אָנִי נְאֻם אֲדֹנָי ה" אִם אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הָרָשָׁע כִּי אִם בְּשׁוּב רָשָׁע מִדַּרְכּוֹ וְחָיָה שׁוּבוּ שׁוּבוּ מִדַּרְכֵיכֶם הָרָעִים וְלָמָּה תָמוּתוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל."  הקב"ה קורא לנו לחזור אליו למעננו ולמען הדורות העתידים , למען חיים טהורים כפרשת העריות אותה אנו קוראים  במנחת כיפור כדי להזכיר לנו את קבלת הלוחות השניים שהיו בעיצומו של יום שהינו יום חתונת הקב"ה וכנסת ישראל ובו נאמר" סלחתי כדבריך" ועל מנת שנמחוק את תחבולות היצר הרע  שלא שולט בכיפור ,אך במוצאי כיפור הוא שב במלא עוזו כדי לקלקל את הקשר בין כנסת ישראל לדודה ..האם נירק לבאר שאנו שותים ממנה?  האם  ניתן לו לחלל את בריתנו וביתינו  בעוונות ?  ההחלטה בידנו !
" הזיו לך" 
ונשלמה פרים שפתינו" ,התפילות כנגד הקרבנוות, אמרו חזל," על כל קילוס וקילוס שישראל מקלסים לקב"ה הוא משרה שכינתו עליהם שנאמר, "ואתה קדוש יושב תהילות ישראל" , כל זמן שאדם מתפלל ומכוון לבו לאביו שבשמים ,הקב"ה מקבל תפילתו ומוחל לו על כל עונותיו  שנאמר" כי לא אל חפץ ברשע אתה לא יגורך רע" ,על האדם לעמוד ביו"כ ברתת ובזיע ולקדש כל מילה שיוצאת מפיו לשמור על קדושת בהכנ"ס, שכן מכל מילה טובה נברא מלאך שימליץ  עלינו טוב לפני שוכן המעונה . עלינו  לתקן את דרכנו ,לקבל החלטות טובות  גם אם במעט שכן ביום קדוש זה התשובה מתקבלת מיד  ,שנאמר " אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים" ,שהרי הקב"ה מבין ויודע כל מעשינו וסתרינו  "ואין שכחה לפני כסא כבודך",  יהודים יקרים! "עבירות שבין אדם למקום – יום הכפורים מכפר, אך עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו ואפילו יקריב כל קרבנות שבעולם וירבה בתפילות וצומות, אין מוחלים לו בלא שירצה את חברו שהפוגע בחברו כפוגע בשכינה "  בעוד שכל דבר עברה שבאה לידי האדם ופרש ממנה הרי זה בעל תשובה גמורה!  אם נלך כפ"ס " שִׂ֣ימוּ לְבַבְכֶ֔ם לְכָ֨ל־הַדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֧ר אָֽנֹכִ֛י מֵעִ֥יד בָּכֶ֖ם הַיּ֑וֹם אֲשֶׁ֤ר תְּצַוֻּם֙ אֶת־בְּנֵיכֶ֔ם לִשְׁמֹ֣ר לַֽעֲשׂ֔וֹת אֶת־כָּל־דִּבְרֵ֖י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּֽאת, כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם  ובדבר הזה תַּֽאֲרִ֤יכוּ יָמִים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה " ,נקרב את חברנו לדרך התורה ,נזכה לחזות בזיו פניו של הקב"ה שיאיר עלינו באורו ונחתם לשנה טובה בריאה  ומתוקה 

 ---------------------------------------------------------
"וְתִפְתַּח אֶת סֵפֶר הַזִּכְרוֹנוֹת."
פרשת האזינו נפתחת במילים " האזינו השמים ואדברה תשמע הארץ אמרי פי"  ,  כתפילות שהתפללנו ונתפלל ביתר שאת  בהתקדש יום כיפור לטובה  , מפרש הספרי "  לפי שהיה משה קרוב לשמים, לפיכך אמר האזינו השמים; לפי שהיה רחוק מן הארץ, לפיכך אמר ותשמע הארץ אמרי פי. "
את  הפיוט ,"לך אלי תשוקתי" הפותח את תפילות יום כיפור אפשר לפרש " מחד בכך שהקב"ה יודע עלינו הכל לטוב ולרע  ואין דבר נסתר מנגד עיניו , ומאידך במימוש הפ"ס" כמה לך נפשי צמאה לך בשרי " ,דהיינו הכמיהה שלנו לעבודת ה" בלב שלם שמח ובריא .
בן אדם מה לך נרדם? 
בפרשת האזינו ישנם " בן" פסוקים"  ,הננו בנים של הקב"ה ועבדיו הדבר הוא זכות גדולה מחד , וחובה מאידך ,  הזכות היא הברכה שאנו מברכים מדי בוקר " שלא עשני עבד-שפחה"  , דהיינו עבדים לאנשים אחרים וליצר הרע שמנסה להרדים אותנו בפרט בימים אלו ולמעשה  " למרוד", בקב"ה בעצלותינו , עלינו לזכור את הפ,ס  " הל ְה" ֙ תִּגְמְלוּ־זֹ֔את עַ֥ם נָבָ֖ל וְלֹ֣א חָכָ֑ם הֲלוֹא־הוּא֙ אָבִ֣יךָ קָּנֶ֔ךָ ה֥וּא עָֽשְׂךָ֖ וַֽיְכֹֽנְנֶֽךָ" ,מפרש הספרי, " משל לאחד שהיה עומד וצוהב כנגד אביו. אמר לו: שוטה שבעולם! כנגד מי אתה יושב וצוהב, כנגד אביך? שמע כמה עמל עמל בך, וכמה יגיעה יגע בך, אם לא כבדתו לשעבר - צריך אתה לכבדו עכשיו, שלא יהיה כותב כל נכסיו לאחרים! כך אמר להם משה לישראל: אי אתם זכורים נסים וגבורות שעשה לכם המקום במצרים? הזכרו כמה טובות שעתיד ליתן לכם לעולם הבא:".
עלינו  להודות לקב"ה על הזכות  שיש לנו לעמוד לפניו  ביום נשגב זה ולבקש על חיינו לטובה ,שהרי  הקב"ה אוהב אותנו אהבת עולם ,כפ"ס"אֱמֹר אֲלֵיהֶם חַי אָנִי נְאֻם אֲדֹנָי ה" אִם אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הָרָשָׁע כִּי אִם בְּשׁוּב רָשָׁע מִדַּרְכּוֹ וְחָיָה שׁוּבוּ שׁוּבוּ מִדַּרְכֵיכֶם הָרָעִים וְלָמָּה תָמוּתוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל."  הקב"ה קורא לנו לחזור אליו למעננו ולמען הדורות העתידים , למען חיים טהורים כפרשת העריות אותה אנו קוראים  במנחת כיפור כדי להזכיר לנו את קבלת הלוחות השניים שהיו בעיצומו של יום שהינו יום חתונת הקב"ה וכנסת ישראל ובו נאמר" סלחתי כדבריך" ועל מנת שנמחוק את תחבולות היצר הרע  שלא שולט בכיפור ,אך במוצאי כיפור הוא שב במלא עוזו כדי לקלקל את הקשר בין כנסת ישראל לדודה ..האם נירק לבאר שאנו שותים ממנה?  האם  ניתן לו לחלל את בריתנו וביתינו  בעוונות ?  ההחלטה בידנו !
" הזיו לך" 
ונשלמה פרים שפתינו" ,התפילות כנגד הקרבנות, אמרו חזל," על כל קילוס וקילוס שישראל מקלסים לקב"ה הוא משרה שכינתו עליהם שנאמר, "ואתה קדוש יושב תהילות ישראל" , כל זמן שאדם מתפלל ומכוון לבו לאביו שבשמים ,הקב"ה מקבל תפילתו ומוחל לו על כל עונותיו  שנאמר" כי לא אל חפץ ברשע אתה לא יגורך רע" ,על האדם לעמוד ביו"כ ברתת ובזיע ולקדש כל מילה שיוצאת מפיו לשמור על קדושת בהכנ"ס, שכן מכל מילה טובה נברא מלאך שימליץ  עלינו טוב לפני שוכן המעונה . עלינו  לתקן את דרכנו ,לקבל החלטות טובות  גם אם במעט שכן ביום קדוש זה התשובה מתקבלת מיד  ,שנאמר " אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים" ,שהרי הקב"ה מבין ויודע כל מעשינו וסתרינו  "ואין שכחה לפני כסא כבודך",  יהודים יקרים! "עבירות שבין אדם למקום – יום הכפורים מכפר, אך עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו ואפילו יקריב כל קרבנות שבעולם וירבה בתפילות וצומות, אין מוחלים לו בלא שירצה את חברו שהפוגע בחברו כפוגע בשכינה "  בעוד שכל דבר עברה שבאה לידי האדם ופרש ממנה הרי זה בעל תשובה גמורה!  אם נלך כפ"ס " שִׂ֣ימוּ לְבַבְכֶ֔ם לְכָ֨ל־הַדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֧ר אָֽנֹכִ֛י מֵעִ֥יד בָּכֶ֖ם הַיּ֑וֹם אֲשֶׁ֤ר תְּצַוֻּם֙ אֶת־בְּנֵיכֶ֔ם לִשְׁמֹ֣ר לַֽעֲשׂ֔וֹת אֶת־כָּל־דִּבְרֵ֖י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּֽאת, כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם  ובדבר הזה תַּֽאֲרִ֤יכוּ יָמִים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה " ,נקרב את חברנו לדרך התורה ,נזכה לחזות בזיו פניו של הקב"ה שיאיר עלינו באורו ונחתם לשנה טובה בריאה  ומתוקה 

 להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה