chiddush logo

צעד קטן - רווח גדול

נכתב על ידי תורתך_שעשועי, 1/11/2020

  **סיכום קצר מתוך שיעור של הרב יגאל שנדרופי ראש ישיבת ישועת מרדכי*

יצר הרע משכנע את האדם באופן קבוע שאם כבר התחיל "ליפול" אין סיבה להמשיך במאבק, הרי בכל מקרה ייענש. זאת ועוד, הוא פועל תדיר לדרדר באופן הדרגתי את האדם. הדרך להתמודד איתו היא לצאת להתקפה, על-ידי שעודים מאמץ קטן גם כאשר נראה שאין בכך שום טעם.

מוכר לרבים, ה"קול" הפנימי שמופיע בדרך כלל לאחר נפילה - "אם כבר נפלת, אין לך מה להפסיד. בכל מקרה אתה כבר לא "צדיק" - אז מה זה משנה מה תעשה עכשיו? הרי לאף אחד לא אכפת אם תמשיך". זרקת מילה אחת על אשתך? - אז תוציא כבר את הכל. התחלת לדבר או להסתכל על משהו אסור? אתה יכול להמשיך! זה לא משנה, גם ככה מגיע לך עונש. השעה כבר מאוחרת? אז תישאר במיטה, היום הזה אבוד מחר תנסה להשתפר.

האם טענה זו צודקת? האם באמת לא משנה לאלוקים כמה רע האדם עושה? מפסוקים המדברים על מהפכת סדום אנו יכולים ללמוד עקרון מרכזי בעבודת ה' שעונה על שאלה זו ועוזר לנו מאוד לקום מהנפילות.

בעקבות מעשיהם המושחתים נגזרה גזרת כליה על חמש ערים: סדום, עמורה, אדמה, צבויים וצוער. האם כולם קבלו אותו עונש? מהתבוננות בפסוקים נגלה שלא! רק על הערים סדום ועמורה ירדה אש מן השמים ואילו הערים האחרות (מלבד צוער) רק נהפכו, "וה' הִמְטִיר עַל סְדֹם וְעַל עֲמֹרָה גָּפְרִית וָאֵשׁ מֵאֵת ה' מִן הַשָּׁמָיִם...וַיַּהֲפֹךְ אֶת הֶעָרִים הָאֵל וְאֵת כָּל הַכִּכָּר וְאֵת כָּל יֹשְׁבֵי הֶעָרִים וְצֶמַח הָאֲדָמָה" (בראשית י"ט כ"ד).

שוני זה אומר דרשוני, ממה נובע ההבדל בעונש שקיבלו הערים? על שאלה זו עונה הרבי מלובביץ' בעקבות דברי הרוגצ'ובר על הפסוק: "בֶּרַע מֶלֶךְ סְדֹם וְאֶת בִּרְשַׁע מֶלֶךְ עֲמֹרָה שִׁנְאָב מֶלֶךְ אַדְמָה וְשֶׁמְאֵבֶר מֶלֶךְ צְבוֹיִים". הרוגצ'ובר אומר שהיה הבדל במדרגת הרשעות של הערים. סדום ועמורה הרשיעו גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו ואילו אדמה וצבויים אמנם מרדו בה' אך לא הרשיעו בין אדם לחברו. דבריו מבוססים על דברי רש"י,"ברע - רע לשמים ורע לבריות. ברשע - שנתעלה ברשעו. שנאב - שונא אביו שבשמים. שמאבר - שם אבר לעוף ולקפוץ ולמרוד בהקדוש ברוך הוא". מכאן נובע ההבדל בעונש.

היצר הרע אומר לאדם שכבר התחיל ליפול: "זה לא משנה! אם כבר נפלת קצת אתה יכול להמשיך" – זה שקר גס! החשבון בשמים מדויק ואין "כפל מבצעים" או "איחוד תיקים". גם אם תצליח למנוע את עצמך לא ליפול בעוד "מילימטר", דבר זה ירשם בשמים ויקל מהעונש על אותו המעשה! אמנם גם אנשי אדמה וצבויים מתו אבל אנשי סדום ועמורה מתו בייסורים קשים מנשוא לאחר שניתך עליהם מטר של לבה לוהטת.

מסופר על הגר"א שראה את אחד האפיקורסים אוכל ואמר לו "מה אתה חושב, בגלל שאתה מגדיר את עצמך אפיקורס, לא ידונו אתך בבית דין של מעלה על כך שלא נטלת ידיים עכשיו?!" אותו אדם כל כך הזדעזע מהמחשבה הזו ועם הזמן חזר בתשובה שלמה.

לעשות צעד קטן

מה יעשה אדם שנמצא בנפילה, הוא מיואש מעצמו, אין לו כוח לזוז מה עליו לעשות? התשובה היא שעליו לעשות את הדבר הכי קטן שהכי קל לו לעשות.

לומדים זאת מדברי ה'מכתב מאליהו'. אדם לא תמיד מתמודד עם כל החזיתות. יש "קו חזית" בו נמצא האדם ושם המאבק העיקרי שלו. למשל, להרבה אנשים אין מאבק אם להדליק אש בשבת או לצום ביום הכיפורים, אבל הם נאבקים על לקום בזמן למניין שהם בחרו להתפלל - זו ה"חזית" שלהם. הבעיה היא שללא משים היצר הרע, בהתמדה, מנסה להזיז את החזית כמה שיותר רחוק. בצעדים קטנים הוא "גורר" את המאבק בכל פעם למקומות שהיו "כבושים" מבחינה רוחנית ולא היה לו ספק לגביהם.

דוגמא לדבר, נער שברור לו לחלוטין שלא יעשן בשבת, יכול עם הזמן להתדרדר וליפול בחילול שבת. כיצד? שבת אחת, הוא עם פיג'מה  במיטה ואין לו כוח לקום, הוא כבר הפסיד את כל המניינים. הוא אומר לעצמו - "לא נורא, הרי יש לי את העקרונות שלי ואני יודע שבדברים שבאמת חשובים לי, אני לא אפול!" הוא נשאר במיטה ומעביר את כל השבת בפיג'מה. כך חולפות מספר שבתות. לאחר זמן, הוא כבר משועמם וחבריו מנסים לפתות אותו בדברים שאינם עבירה גמורה אבל לא מתאימים לרוח השבת. הוא נגרר בכל פעם קצת, עד שהוא מוצא את עצמו מעשן בשבת, ל"ע. כדברי הגמרא, "כך אומנתו של יצה''ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע''ז והולך ועובד" (שבת ק"ב:).

איפה נמצא "קו האש" מול ישצר הרע?

אם כן, כיצד ניתן למנוע שחיקה זו? על-ידי המעשה הכי קטן והכי קל! אם באותו מצב הנער יאזור כחות יקום ילבש חולצה לבנה וילך לבית הכנסת. מעשה זה יבלום את ההידרדרות. יתכן שהוא יגיע באמצע קריאת התורה, והוא יכול להגיד לעצמו - "יאללה מה זה משנה, בכל מקרה שחרית של שבת הפסדתי", אך האמת היא שבזכות מעשה זה הוא מציל את עצמו מלהגיע בעוד מספר חודשים למצב שהוא מדליק אש בשבת ח"ו! בזה שהוא קם והחליף את הפיג'מה בחולצה לבנה הוא מציל את עצמו מחילול שבת! למרות שאנו רגילים לחשוב שגובה השכר הוא רק לפי גודל המאמץ. עלינו לדעת שבמקרה הזה אותו נער יקבל שכר גדול מפני שבמעשה הקטן הזה הוא מנע חילול שבת! וזאת מפני שהוא לקח יוזמה הוא כבר לא עסוק בלהיכנע ליצר הרע הוא כבר יוצא להתקפה. אמנם זו התקפה קטנה אבל זה משנה את המגמה, זה עוצר את השחיקה ואת ההשתלטות האיטית של היצר הרע על האדם. כך הוא יכול לשמור על העקרונות שלו!

התנהלות זו נכונה לכל המצבים. גם אם האדם באופן כללי במצב טוב, אלא שעכשיו יש לו נפילה נקודתית אם יעשה מעשה קטן או אפילו תפילה. בזכות המעשה הקטן - שקל לעשות, אותו אדם יכול לצאת מכל הנפילות, גם אם הן קטנות ונקודתיות וגם אם הן גדולות.

על דרך זו ניתן להסביר את דברי חז"ל, "דרש רבי יהודה לעתיד לבא מביאו הקב''ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה הללו בוכין והללו בוכין צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה" (סוכה נ"ב.). פתאום הרשעים מבינים שמה שהיה יכול להוציא אותם מהמצב שלהם הוא רק "חוט השערה" - רק מעשה קטן וקל.


*** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה.

ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. 

- מסגרת שהיא מחוץ למסגרת 

סרטון תדמית:

https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY

טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : 

פינחס בן חמו - 0545770853

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה