chiddush logo

ויולד נח שלשה בנים וגו

11/1/2021

 

"ויולד נח שלשה בנים וגו' ", "ותשחת הארץ לפני האלוקים", סמיכות הפסוקים אפשר בא לרמוז ולהדגיש צדקותו של נח שלא היה כבני דורו שהשחיתו דרכם על הארץ אלא שמר בריתו ועשה זה בהיתר כדי לקיים מצות פריה ורביה ולקיום המין.

קרא על כתיבת ספר תורה - הזמנה כאן

"ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת", יש לדקדק כפי מה שכתב הרב שפתי חכמים משם מהרש"ל לקמן פרשה ט' פסוק כ"ד, חם הוא הגדול, אם כן למה לא נזכרו כסדר תולדותם. ואפשר לומר משום שעתיד הוא להיות מקולל מאביו ולהיות עבד לשני אחיו לכך נכתב בין שני אחיו לרמוז שהוא קנוי לשניהם ועבד להם. ומה שלא התחיל ביפת שהיה יותר גדול מאחיו כמ"ש רש"י ז"ל בפסוק "אחי יפת הגדול", שמעתי מידידי הרה"ג רבי ישראל הכהן נר"ו ליישב, שהפסוק חילק כבוד לשם, היותו בן תורה כמו שכתבו חז"ל. [א"ה אפריו"ן שכן איתא במסכת סנהדרין ס"ט ע"ב דרך חכמתם חשיב להו. מא"ח].


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה