chiddush logo

אבנים עם לב אדם

נכתב על ידי izik28, 3/3/2021

 בסד 


ד"ת להפטרת כי תשא - תשפא  

אבנים עם לב אדם 
--------------------------------------------------------------
בהפטרת כי תשא היא פרשת פרה אנו קוראים על האשמה חמורה ביותר של הקב"ה על ישראל "  בן אדם בית ישראל ישבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם כטמאת הנדה היתה דרכם לפני" המלבים מפרש,"בית ישראל" יושבים על "אדמתם" בבית שני, "ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם", ובכ"ז לא גרשתי אותם מעל פני רק "כטומאת הנדה היה דרכם לפני", כמו שהנדה יפרוש בעלה ממנה לעת דוותה וימתין על עת תטהר שאז ישוב אליה, כן היה דרכם, שצפיתי שיטהרו מטומאתם ואשוב אליהם:"
הכתוב ממשיך בהאשמה חמורה " ואשפך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ ובגלוליהם טמאוה"
מצודת דוד מפרש, " לכן שפכתי עליהם חמתי בעבור דם הנקי אשר שפכו ובעבור טמאם את הארץ בגלוליהם" , המושג שפיכת דם מוכר לנו מהלבנת פני אדם אחר  כפי שאומר הפ"ס," שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם: (בראשית ט ו). ועד נאמר" "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" (בבא מציעא נח ע"ב. )" 
שפיכת דם היא אמנם לא רצח ממש חלילה ,אלא , כאילו" משולה לרצח למרות שאותו אדם נשאר בחיים, עצם הפגיעה בו היא כפגיעה בצלם ה" שהרי " בצלם אלקים ברא אותו" ,לאדם יש חלק אלוקה ממעל,  כאשר אדם חושב שהוא מעל חברו  בנושא מסויים והוא יכול לשלוט בחיי חברו ,ולא לטובה ... הרי זה שפיכת דם ולמעשה חלול ה"  , שפיכת הדם מתקשרת עם הפ"ס הראשון של ההפטרה בה מדובר על טומאת הנדה, הקב"ה  ציפה שישראל יבינו שטעו ויחזרו בתשובה , אך לשוא , הוא חיכה להם כבעל שמחכה לימי טהרת אשתו אחרים יוכלו להתייחד בקדושה  ובטהרה גמורה .
המושג חלול ה"בהגדרה  הוא," חילול השם הוא כשל מוסרי לפי אמות מידה בסיסיות, שהאנשים הפשוטים מבינים בהם, שמשמעותו זלזול של האדם בדת היהודית."
חילול השם נחשב לאחת מהעבירות החמורות ביותר ביהדות, עבירה שהתשובה איננה מנקה לגמרי, אלא "תולה" עד יום המיתה. דין זה נלמד מהפסוק "ונגלה באוזני ה' צבאות אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון" משמעות המונח "חילול" נגזר מלשון "חול" וחולין, והוא הורדת מושג קדוש מקדושתו. חילול השם, אם כן, הוא מעשה אדם המראה לאחרים שהוא מזלזל באמונתו באל ומקבל את מלכותו כלפי חוץ בלבד. במילים אחרות, חילול השם ביהדות הוא מצב בו אדם הנתפש בעיני הצופה כמייצג במידת מה את אמונת ישראל, מתנהג בסתירה לדרכי האמונה אליהם הוא מחויב. מצב בו עם ישראל נמצא בגלות, "וַיְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי - בֶּאֱמֹר לָהֶם: עַם ה' אֵלֶּה, וּמֵאַרְצוֹ יָצָאוּ"(יחזקאל כ, לו). כלומר הגויים מצפים מעם ה' להיות סיפור של הצלחה, והוא לא כן.
כל אדם, המייצג קרבת אלוהים ממדרגה כלשהי, שאיננו נוהג בפרהסיה כפי המצופה מאדם ברמתו - הריהו מחלל את שם ה'.
על פי הרמב"ם בהלכות תשובה, נראה כי כל חטא, יש בו חילול השם.",
גלות  נחשבת למצב בו אדם לא נמצא במקומו הטבעי הראוי  לו ,  חתן וכלה טרם נישואיהם נמצאים במעין גלות, לנו ארץ ישראל היא המקום הכי טוב עבורנו ,גם שיש מדינות יפות ממנה [בלי לפגוע בקדושת הארץ]  אך עבורנו! היא הכי יפה ! ראיתם את השלג שירד בירושלים לפני שבוע, ובצפון? נכון כל ארופה מושלגת.. אך השלג בארץ הוא כשמלת כלה לבנה העוטפת את הארץ , כשמלת כלה טהורה , כך גם ארץ ישראל שלנו! 
לצערנו אנו חווים פירוד ושנאה בין חלקים גדולים בעמנו, זה חלול ה" ,אין צורך להסכים עם פלוני , ואפשר להתווכח , אחרי הכל יש לנו 12 שבטים. אך לא להעיב ולפגוע ברגשותיו , יהיו אשר יהיו .. למה,אנחנו מעליו?? טעות! רק הקב"ה מעליו או כפ"ס," שרפים עומדים ממעל לו" שכתתבי בדה"ת להפטרת יתרו ..
בהפטרה אמנם הקב"ה חומל לישראל  ,ובין השאר הוא נותן להם ," נתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר"  , מה גורם לאדם להיות אם לב אבן? מהו לב אבן ?, המילה לב מתקשרת עם " חכמת לב" שהייתה דורשה לבנית המשכן בה זכה בצלאל  , כדי ללבנות את משכן ה" או לבנות בית בישראל  צריך " חכמת לב" כפירוש הרב שמואל רבינוביץ, על בצלאל נאמר: "להורות נתן בליבו הוא ואהליאב ... למטה דן". מפרש רש"י: שייחסו לדן שהיה מהירודים שבשבטים, מבני השפחות, והשווהו לבצלאל משבט יהודה למלאכת המשכן. כלומר, שהעושים במלאכה לא נבחרו לפי יחוס אלא אך ורק בהתאם לחכמת הלב שהייתה בהם. אך מוסיף בזה האור החיים הק' שהתנאי שיהיה בו את ה- "להורות" – שלא שמר לעצמו את החכמה והידע אלא לימד לאחרים.
כלומר, שחכמת הלב מתבטאת בזה שהחכמה אינה נצורה בראשך אלא אתה מעניק אותה גם לאחרים. כמו שדבר גשמי אדם התורם אותו לאחרים מכונה נדיב לב, כך גם החכמה הרוחנית כשאדם יודע לתת אותה לאחרים הוא נקרא חכם לב, ובכך הוא מבטא את השקפת עולמו, שאין לו ענין במי יבנה או במי יוביל, אלא הרצון היחיד שייבנה בית ה'. ולכן נקראת חכמה זו "חכמת לב" ולא "חכמת מח", לב אבן הוא לב קשה ואכזר, שלא שומע לתחינת חברו ,האבן שומעת? לא, אז אותו אדם מתנהג באופן דומה או כפי שאומר השיר," יש אנשים עם לב של אבן ויש אבנים עם לב אדם"  או כפי הנאמר  בפרקי אבות " אמר להם: צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר: עין טובה. רבי יהושע אומר: חבר טוב. רבי יוסי אומר: שכן טוב. רבי שמעון אומר: הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר: לב טוב. אמר להם: רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם" , כדי לבנות בית בישראל צריך לב טוב, אכפתיות וראית זה או זו שעומד מולך , אם אתה חושב על עצמך ולא על הזולת  אולי אתה למדן תורה או מקפיד במצוות קלה כבחמורה, אך לב טוב אין לך... או דרך ארץ קדמה לתורה., האם יש אבנים עם לב אדם? כן! זוכרים את יעקב אבינו בחלום הסולם ? 
הנה הפ"ס המדובר," וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו וַיִּשְׁכַּב בַּמָּקוֹם הַהוּא." מפרש רשי," עשאן כמין מרזב סביב לראשו, שירא מפני חיות רעות. התחילו מריבות זו עם זו: זאת אומרת: "עלי יניח צדיק את ראשו", וזאת אומרת: "עלי יניח"! מיד עשאן הקב"ה אבן אחת. וזהו שנא' "ויקח את האבן אשר שם מראשותיו". 
הכלי יקר מפרש," ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וגו'. אחר שנודע לו כי מקום זה יהיה בית אלהים המכהה גלגל חמה, על כן לקח מן אבני המקום וישם אותם שומר לראשו להראות חבת הקודש שעליהן כמ"ש (תהלים קב.טו) כי רצו עבדיך את אבניה. ולקח י"ב אבנים כנגד י"ב שבטים כדאיתא במדרש (בר"ר סח.יא) והיו האבנים מריבות כל אחד אמר עלי יניח צדיק ראשו עד שנעשו לאבן אחת, רמז לעתיד על דרך שכתב הרב המורה שלכך העלים הקב"ה מקום זה שיהיה מקום מקדש והיכל מלך כדי שלא יהיה מריבה בין השבטים כי כל שבט ירצה במקום המקודש ההוא, ומפני השלום נאמר (דברים יב.ה) אשר יבחר ה' מכל שבטיכם וכתיב (שם יד) כ"א במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך הא כיצד אלא שבשעה שקנה דוד את הגורן מן ארונה היבוסי גבה את הכסף מכל השבטים, וכן פירש"י שם, וא"כ מריבה זו שהיתה בין האבנים ונעשו לסוף אבן אחת זה היה אות ומופת על העתיד, שככה תהיה מריבה בין אבני נזר י"ב שבטי יה, כי כל שבט יאמר עלי יניח צדיקו של עולם ראשו זה בית המקדש שנאמר בו מרום מראשון מקום מקדשנו (ירמיה יז.יב) ולסוף נעשו לאבן אחת ע"י שגבה דוד הזהב מן כולם. ועל אבן זה נאמר בבנין שני והוציא את האבן הראשה, זכריה ד.ז) רצה לומר אותו שהיה מראשותיו של יעקב הוציאו ליסד בו את היכל ה', ועשה יעקב ממנו מטה לשכב עליו להיות סימן שזה יהיה מטתו שלשלמה מלך שהשלום שלו, כמו שפירש"י בשיר השירים על פסוק הנה מטתו שלשלמה."
לאותם האבנים היה לב אדם!!! וזאת בגלל אמונתו של יעקב אבינו בהקב"ה ,ובתמימותו , אותם אבנים גם מתקשרות עם הפ"ס ," כה אמר אדני ה" ביום טהרי אתכם מכל עונותיכם והושבתי את הערים ונבנו החרבות" מפרש המלבים," מודיע להם כי אחרי התשובה הגמורה וטהרת העונות עד שלא ישאר רושם מהם כלל, כן לא ישאר שום רושם מחורבן הארץ כי זה תלוי בזה, ואז "והושבתי את הערים הנעזבות" ויותר מזה כי גם "ונבנו הערים החרבות", ויותר מזה." , מה שמקשר אותנו לאימרה" כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים" , זוכרים את השלג ? כשמלת הכלה שעטפה את ירושלים וצפון הארץ? ,חתן וכלה עוונתיהם נמחלים ביום חתונתם , חלול ה" הוא כחלול כלה שרוצה את אותה שמלת כלה הדומה לשלג... היתם נותנים לחלל כלה לפני חופתה?  ולחלל את ארצנו ? ממש לא נכון? אבל הקב"ה רומז ואמור שזה קורה כאן ועכשיו.. ודי לחכמיא ברמיזא.. רק בדרכים יפות.. וממזריות  כאילו בעלום שם. להבדיל פרשת ילדי תימן שבטח שמעת עליה ,אני מצטט חלק מפוסט [מאמר שפרסם חזקי בפייסבוק ופרסום זה בסכמתו]" אתמול בחדשות השעה 18:00 נאמרים מילים ועוד מילים ופתאום מספרים שבהחלטת הממשלה מודים שאכן נחטפו תינוקות תימנים ברגע היוולדם מהוריהם באמתלה שהתינוק "מת.... אני מודה, שמעתי על זה בעבר אך בתמימותי שלא לומר טפשותי לא האמנתי. לא האמנתי שסיפור כזה יכול להתרחש בשום מקום וקל וחומר לא במדינת ישראל פשוט זה לא יכול לקרות.
אתמול, בחדשות אמרו קבל עם ועדה זה קרה. זה נורא. אנו מתנצלים. קחו 150 א"ש וממשיכים קדימה.
רבותי, אי אפשר להמשיך הלאה!!!
זה לא עניין של כסף. זה אפילו עוד יותר גרוע לנסות "לשלם" כפיצוי על העוולה. זה מעלה לי אסוציאציה וראית אחרת שכסף לא יכול לעולם לפצות עליה.
זה שעור מעורר לנו כחברה על גבול המעשים שיכולים להעשות בשם "אידאל" כזה או אחר. על הפטרוניות של "האמת" של הדרך "הנכונה" שכולם חייבים להתיישר.
להגיד אשמתי זה קורבני, זה פאסיבי זה התחמקות.
אני מצפה שהממשלה והחברה כולה תיקח אחריות!!!" ראשית כל, לאתר את כל אלפי התינוקות האלה ולהשיב אותם למשפחה. אם לא להורים שבוודאי רסים מהם כבר נפטרו אז לאחים, לדודים שיכירו את השורשים שלהם את המשפחה.... שלישית, לייצר מעגלי חשיבה והסקת מסקנות איך לעזאזל דבר נורא שכזה קרה. איך זה התאפשר ומה עלינו לעשות שחס וחליחה וחס ושלום לעולם דבר כזו לא ישוב ויקרה בצורה כזו או אחרת.". 
. אך אצל הקב"ה אין כזה דבר  הרי הוא יודע מה שבנבכי לבנו  ,כאותו לב אבן שמתחפש בפורים  ולא רק בו ללב אדם אך נשאר אבן ...  שקהב"ה אומר לנו ," וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם"
המלבים מפרש, " קתי", אמנם לתקן מה שחטאתם בעבר ושלא תחטאו לע"ל, על העבר "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם", ר"ל בזה"ז על טומאת הנדה (שאמר כטומאת הנדה היה דרכם לפני) היה צריך טבילה במקוה, ועל טומאת מת שהיה צריך הזיה, היה צריך הזיה של מים טמאים, (שמי נדה היה מטמא המזה והנושא), ולא היה מועיל הזיה של מים טהורים, אבל אז יהיה די בזריקת מים טהורים, ר"ל בזה"ז הדברים הנטהרים במקוה במים טהורים צריך שיכנס כל גופו בהם וטומאה שעולה ע"י שתתדבק הטומאה בטומאה ותסור מן האדם דהיינו הזיית אפר פרה צריך מים טמאים, ולע"ל יטהרו ע"י מים מעט הנזרקים ויהיו מים טהורים, והנמשל, שבהערה קלה ובמי הדעת התשובה תטהרו, והנה בזה"ז לא היה מועיל טהרה רק לטומאת הגויה לא לטומאת הנפש, ורק לטומאה ולא למעשה גלולים, אבל בטהרה זו "אטהר אתכם מכל טומאותיכם" ר"ל בין טומאת הגויה בין טומאת הנפש, וגם "מכל גלוליכם". עד כאן זכר מתיקון העבר, ועתה יספר איך יטהר אותם בעתיד שלא יחטאו עוד:"  , הקב"ה מטהר את אותה כלה כביום חופתה ,  שלא ידבק בה הרוע  אלא התום והטהרה  ,כך גם החתן מטהר ביום חופתו עמה  ,והבית שהם יבנו יהיה מאותם האבנים שיעקב אבינו  שם מראשותיו ! אבני התורה , התום  ןאמת הצדק הרחמים אהבת ה" והאמונה ! שכן כשם ארץ ישראל שלבשה שמלת שלג היא אחת ויחידה עבורנו !ולא ניתן אותה לאיש גם אם נדרש להלחם עליה ,כך גם אותם חתן וכלה שישלימו עוד אבן במקדש השלישי  . 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה