chiddush logo

ארבע כנפות (ע"פ אור החיים הקדוש)

נכתב על ידי תורתך_שעשועי, 31/5/2021

  סיכום קצר מתוך שיעורו של הרב יגאל שנדורפי ראש ישיבת ישועת מרדכי

להערות או הצטרפות לרשימת תפוצה -  philippinhas@gmail.com

נשאלת השאלה מה אנו לומדים ממבנה הציצית מדוע יש לה דווקא ארבע כנפות וארבע חוטים כפולים בכל כנף, ומה מסמלת הציצית על מי שלובש אותה.

בציווי לעשות ציצית שאנו אומרים פעמיים ביום ישנה כפילות - "וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת... וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת" (במדבר טו' לח'). רש"י מסביר שני פירושים למילה ציצית, אחד מלשון קבוצת שיער ומלשון הצצה - כלומר השגחת ה' עלינו. " ועשו להם ציצית - על שם הפתילים התלוים בה, כמו "ויקחני בציצית ראשי" דבר אחר, ציצית על שם וראיתם אותו כמו מציץ מן החרכים" אפשר להסביר את דבריו על שני חלקי הפסוק - "וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת" - מתאר את צורת החוטים "קבוצת שיער". וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת" - המטרה של הציצית שנזכור כל הזמן שה' משגיח עלינו.

אור החיים הקדוש מסביר מילים אלו על פי הגמרא שהציצית היא כמו סימן שהאדון עושה על בגד עבדו (כמו מדים או בגדי עבודה של חברה מסוימת) "ולדברי התוספות שכתבו במסכת מנחות דף מ''ג .. הציצית מעיד על ישראל שהם עבדי ה' ... ירצה במאמר והיה לכם לציצית לצד שהם עבדים לה' והעבד עושה כבלא יהיה לכם סימן."

אם כן כאשר אנו מסתכלים בציצית אנו נזכרים שאנו עבדי ה' ובכך מקבלים כוח לעשות את רצונו כפי ממשיך ואומר אור החיים הקדוש, "ואמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' פירוש כשיביטו בסימן עבדותם יתנו לב שאינם בני חורין לעשות כחפצם במאכלם במלבושם בדיבורם ובכל מעשיהם כעבד שאימת רבו עליו ולעמוד בשעה שהאדון מצוה לעמוד ולעשות כל מלאכות אשר צוה ה' לעשות."

הציצית מזכירה את ה'

נחזור ונשאל אם לציצית יש מעלה כל כך גדולה מדוע אין אנו מטילים ציצית בכל בגד אלא רק אם הוא בן ארבע כנפות ומדוע דווקא ארבע חוטים שאנו מקפלים אותם לשמונה?

הציצית מצד אחד מעידה עלינו שאנו עבדי ה' אבל מצד שני היא גם מעידה על האדון. שהוא כל יכול ושולט על כל העולם, "גזר ה' שלא נעשה סימן עבדותנו לה' אלא בטלית בת ד' כנפות לרמוז כי מלכנו הוא הבורא ארבע קצות העולם ושליט עליה."

הנהגת העולם בחסד

על החוטים להיות לבנים לרמז על מידת הרחמים, "וצוה שיהיו החוטין לבן לרשום סימניו יתברך כי מדותיו הם מדת הרחמים והטוב הרמוז במין הלבן, גם התכלת לרמוז על שליטתו בשמים כי התכלת דומה לרקיע."

השגחת ה' גם בדברים הקטנים ביותר

הגויים סבורים שזה "לא לכבודו" של ה' להתייחס ליצורים קטנים כמו בני אדם, הוא מעוניין בחברת המלאכים " רָם עַל כָּל גּוֹיִם יְהוָה עַל הַשָּׁמַיִם כְּבוֹדוֹ" (תהילים קיג' ד'). אבל אנו יודעים שדווקא בגלל גדלותו הוא מתחבר אלינו היצורים שהכי צריכים את קרבתו ועזרתו. ודווקא בזה מתגלה גדולתו שהוא מתייחס ועוזר לאלו שהכי צריכים אותו, כפי שממשיך דוד המלך ואומר באותו מזמור "מִי כָּה' אֱלֹוקֵינוּ הַמַּגְבִּיהִי לָשָׁבֶת. הַמַּשְׁפִּילִי לִרְאוֹת בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ. מְקִימִי מֵעָפָר דָּל מֵאַשְׁפֹּת יָרִים אֶבְיוֹן. "רעיון זה בא לידי ביטוי באופן קשירת הציצית אנו קושרים דווקא ארבע חוטים כפולים והופכים לשמונה - מרמז לשילוב של שם הוי"ה ואדנות. שם הוי"ה בן ארבעת האותיות המייצג את השגחת ה' על כל הפרטים, הם ארבעת החוטים שאנו כופלים ומתקבלים ארבע חוטים נוספים שרומזים לשם אדנות שמזוהה עם גדלות ה' והנהגת העולם (בעל הכוחות כולם) - ובא ללמדנו שגדלות ה' בעולם באה לידי ביטוי בפרטים הקטנים ביותר. כשם החוטים שמייצגים את גדלות ה' אינם עומדים בפני עצמם אלא הינם המשך של חוטים המייצגים את ההשגחה הפרטית והיחס האישי לכל פרט. "גם במספר החוטין ד' שהם ח' ירמוז לשמו יתברך שהוא שם בן ארבע ויחודו בהיכלו הוא בן ח' בסוד השילוב של הוי''ה ואדנות."

כיצד זוכים להיות עבד ה'?

בפרשתנו זוכה כלב לכינוי הגבוה ביותר - עבד ה'. לו זכו האבות הקדושים, משה רבינו ודוד המלך. נשאלת השאלה בזכות מה זכה לכך? זאת ועוד, מדוע לא זכה גם יהושע לתואר זה.

גם לשאלה זו עונה אור החיים הקדוש ומסביר על כלב כתוב שהייתה לו "רוח אחרת" - כלומר יצר הרע תקף אותו והוא היה בסכנה ליפול בעצת המרגלים. כלב שהיה בתוקף המאבק הלך במסירות נפש למערת המכפלה כדי לקבל כוחות מהאבות להתגבר על יצרו ואכן למרות ההתקף הגדול של יצר הרע שהיה לו הוא בכל זאת התגבר ועשה רצון ה'. בכך זכה לתואר עבד ה'. "וְעַבְדִּי כָלֵב עֵקֶב הָיְתָה רוּחַ אַחֶרֶת עִמּוֹ (ובכל זאת) וַיְמַלֵּא אַחֲרָי (בזכות זה) וַהֲבִיאֹתִיו אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר בָּא (להתפלל אצל האבות) שָׁמָּה וְזַרְעוֹ יוֹרִשֶׁנָּה" (במדבר יד' כד').

לעומת זאת יהושע שכלפי חוץ עשה את אותו המעשה וגם הוא עמד בגבורה מול עשרת המרגלים, לא זכה להיקרא עבד ה' מפני שלא נלחם עם יצרו באותה המידה בזכות ברכתו של משה ששמרה עליו מפני עצת המרגלים. "צריך לדעת למה לא הזכיר אלא כלב ולא יהושע, גם כוונת אומרו היתה רוח אחרת עמו, גם אומרו וימלא אחרי... פירוש הכתוב הוא על זה הדרך ועבדי כלב וטעם שאני קורא אותו עבדי הוא עקב פירוש [ב]שכר אשר היתה רוח אחרת עמו, שהגם שיהושע גם כן לא ניאץ ה' עם המרגלים אף על פי כן זה היה לו סיבה תפלת משה הצילתו מיצר הרע ומכוחותיו שהם המרגלים לבל יטעוהו מה שאין כן כלב שנכנס בגדר סכנת יצר הרע וחברתו הרשעה ותחל רוח רעה לפעמו, והראיה שהלך ונשתטח על קברות האבות, והוא אומרו רוח אחרת עמו ואף על פי כן וימלא אחרי פירוש השלים אחר רצונו יתברך, ודקדק לומר בדרך זה לצד שיש באדם ב' יועצין יועץ רע ויועץ טוב ללכת אחרי ה' והוא השלים ומילא אחרי חלק ה', וזה הוא על דרך אומרם ז''ל (קידושין לט:) מי שבאה עבירה לידו וניצול ממנה נותנין לו שכר כעושה מצוה, וזה אינו ביהושע כי לא היתה רוח אחרת עמו להטעותו מדרך השכל כי משה מנעו" (אור החיים הקדוש במדבר יד' כד').

נמצאנו למדים שדווקא שהנסיון וההתגברות על היצר היא זאת שמעניקה לנו את התואר "עבדי ה'"!


 *** ישיבת ישועת מרדכי היא ישיבה לבחורים אוהבי תורה ועשייה.

ישיבה תורנית ומשפחתית עם חיבור לתורת ארץ ישראל. 

- מסגרת שהיא מחוץ למסגרת 

סרטון תדמית:

https://www.youtube.com/watch?v=UO3xCgBUOEY

טלפון לפרטים מזכיר הישיבה : 

פינחס בן חמו - 0545770853

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה