chiddush logo

בהקמת מצבה בגלעד – הופך יעקב את ה'ברית' עם לבן למסע כיבושים

נכתב על ידי DoarHamikdash, 23/6/2021

 ב"ה


פרשת בלק - פרשת המקדש

 

בהקמת מצבה בגלעד –

הופך יעקב את ה'ברית' עם לבן למסע כיבושים

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

יעקב הקים גל אבנים, ככתוב (בראשית לא, מה): "ויקח יעקב אבן וירימה מצבה. ויאמר יעקב לאחיו: ליקטו אבנים... ויעקב קרא לו גלעד". לבן אינו שותף לעשיית הגל, אך יעקב הבין את המשמעות; עבר הירדן והגלעד הם ארץ ישראל ואין ללבן דריסת רגל בגלעד, לפיכך יש להזדרז ולהוכיח זאת במעשה, ובהרמת גל אבנים בעל משמעות נצחית.

כדרכו של לבן, וכדרכם של שאר גויי הארץ - אינם עומדים בברית שכרתו. ברית זו שנכרתה בין לבן ליעקב – סופה שהופרה, שכן, בלעם בן בעור, וכושן רשעתיים עברו את הגל ואת המצבה לרעה, לקלל את ישראל ואף להלחם בהם.

שאלה זו עמדה בפני חכמי ישראל בתקופת דוד המלך. דוד מופיע בפני הסנהדרין בשאלה: האם בכך שבלעם בא לקלל את ישראל הפר את הברית?

ראה מדרש תנחומא (דברים ג): "כשהלך יואב להלחם עם ארם נהרים - יצאו לקראתו. אמרו לו: אתה מבני בניו של יעקב, ואנו מבני בניו של לבן, והרי התנאי שלהם קיים, ככתוב (בראשית לא): 'עד הגל הזה!' כששמע יואב כך, חזר אצל דוד. אמר לו: מה אתה אומר? הרי תנאי שבועת יעקב [קיים]? - מיד הושיבו סנהדרין… ואמרו לו: באמת כך היה התנאי, אלא שהם עברו [על הברית] תחילה: בלעם הרשע לא כך אמר? – 'מן ארם ינחני בלק מלך מואב' (במדבר כג)? וכושן רשעתים לא שיעבד בנו? שנאמר (שופטים ג): 'ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתים?' …כיון שהורו להם סנהדרין כך, חזר עליהם והרגם, שנאמר (תהלים ס): 'בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה'".

כתוצאה מדיון זה והחלטת הסנהדרין, הניס דוד את חיל ארם נהרים מחבלי עבר הירדן, ואף כבש את ארם נהרים וארם צובא - מקום מושבו של לבן, שכן, צאצאיו הפרו את הברית (וראה 'אוצר ארץ ישראל', שער א, פרק א; מערכת י).

נמצא, שגדול כוחה של אותה מצבה קטנה שהקים יעקב בגלעד כדי להשליט את חיילותיו של בית דוד על חבלי ארץ גדולים בארץ ואף מחוצה לה. אבן זו, שהניח יעקב בגלעד, נתנה לישראל לא רק את ארץ ישראל אלא גם את ארם נהרים.

בכך גם התקיימה השבועה האלהית ליעקב בפועל: "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה", וכבר בתקופת דוד התקיימה הברכה שניתנה ליעקב ובניו, לזכות ל'נחלה בלי מצרים', בכך, שדוד פרץ מעבר לגבולות שנאמרו לאברהם.

כאן לימדתנו התורה לימוד חשוב: כל רעיון שנולד, יש לעשות מיד מעשה למימושו. בעניין זה יש ללמוד מיעקב, ולממש כל רעיון במעשה שבפועל. כך יורדים הרעיונות הגדולים מרום גובהם, אל עולם המעשה והמציאות.

 

 

 

שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה