chiddush logo

שמיני עצרת - רגל בפני עצמו

נכתב על ידי אלון, 26/9/2021

 

אומרת לנו הגמרא במסכת סוכה ש"שמיני עצרת" הוא רגל בפני עצמו ואיננו קשור לחג הסוכות - "שמיני רגל בפני עצמו" (סוכה, מז ב, מח א). והדבר  מפליא, מכיוון שמפורש בתורה שישנם שלוש רגלים בלבד - פסח, שבועות וסוכות (שמות כג, יד): "שָׁלֹשׁ רְגָלִים תָּחֹג לִי בַּשָּׁנָה" - אם "שמיני עצרת" הוא רגל בפני עצמו - מדוע הוא הושמט ממנין הרגלים?

המקובל רבי יוסף גיקטליא בספרו "שערי אורה" מייסד חידוש נפלא:

אמרו חז"ל במדרש רבה (שמות א, ב) ששלושת הרגלים הם כנגד שלושת האבות הקדושים, והוסיף הזוהר הקדוש (ויצא, קמ"ו) וביאר מפני מה מועדי ישראל נקראים בשם התואר: "רגלים"? משום שהאבות הקדושים מייצגים שלוש רגלים שעליהם העולם עומד (פרקי אבות א, ב): "עַל שְׁלשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד, עַל הַתּוֹרָה וְעַל הָעֲבוֹדָה וְעַל גְּמִילוּת חֲסָדִים".

הַתּוֹרָה - כנגד יעקב, הָעֲבוֹדָה - כנגד יצחק, גְּמִילוּת חֲסָדִים - כנגד אברהם.

ומעתה יש להבין, כנגד מי עומד הרגל הרביעי שנקרא "שמיני עצרת"?

מבאר רבי יוסף גיקטליא ששמיני עצרת הוא כנגד דוד המלך!

מקשה הספר "שבילי פנחס" ושואל שאלה גדולה: מה השלים דוד המלך, שהאבות הקדושים לא עשו לפניו? ומהו עומק העניין שמלכתחילה היו שלוש רגלים לכסא, ורק לבסוף נוצרה מציאות חדשה של רגל רביעית? לפתע פתאום נתחדש שמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו? מה מחדש לנו דוד המלך?

בשעה שהעולם מתוקן וישר, אכן די לו בשלוש רגלים: תורה, עבודה וגמילות חסדים. ועל כן די לעולם לעמוד על אברהם, יצחק ויעקב שהם שלושת רגלי הכסא.

אולם כשיש קלקול, והחטא בא לעולם - צריך "תיקון חדש", משהו שלא היה קודם לכן - וזוהי הרגל הרביעית ששמה "תשובה"!

במסכת עבודה זרה (ד, ב) אמרו חז"ל שדוד המלך לא היה ראוי לאותו מעשה של חטא בת שבע, וה' יתברך סיבב ופתח לו פתח שיחטא - בכדי ללמד ולהורות לעם ישראל את דרכי התשובה, כפי שהגמרא מעידה על דוד המלך (עבודה זרה, ה, א): "דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה".

הרמב"ם פסק (תשובה ז, ה): "אין ישראל נגאלים אלא בתשובה". אדם שחטא, מה יהא עליו? ולכן הומצאה "התשובה" שמחזירה את מעלת האדם למקומו. דוד המלך הוא שהקים עולה של תשובה, ולכן זכה לחבור לשלושת האבות הקדושים, שכנגדם ישנם "שלוש רגלים" - וכנגד דוד המלך נתחדש "שמיני עצרת" - הוא הרגל הרביעי, המסיים את כל מסע התשובה שהתחיל מתחילת חודש אלול, דרך ראש השנה ויום הכיפורים.

דוד המלך חידש "רגל רביעי", ששמה תשובה - היא תיקון והשלמה למי שפגם בשלושת הרגלים הקודמות של האבות הקדושים - ולמענו יצרו רגל חדש ושמו "שמיני עצרת".

 

הרב אליהו (אילן) חנן שליט"א, מהספר: "תורת חסד - נפלאות מהפרשה והמועדים"

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע