chiddush logo

הושענא רבה

26/9/2021
 
🤔 *מהו יום הושענא רבה?* 
יום השביעי של חג הסוכות נקרא יום "הושענא רבה", והוא יום אחרון מ-51 יום שנתנו לישראל לעשות בהם תשובה ותתקבל תשובתם, ולכן נוהגים להרבות בו בסליחות ותחנונים, בלימוד תורה ובתפילה. וילמד בשמחה ובהתלהבות, כי בהושענא רבא נמסרים הפתקים. ואף על פי שנמסרו יש אפשרות עוד להציל גם ביום שמיני עצרת, ולכן צריך להתעורר בתשובה גדולה בהושענא רבא, ויהא לבו חרד בתשובה כל היום. 

✨ *מה עושים בליל הושענא רבה?* 
מנהג ישראל להיות ניעורים בליל הושענא רבה, ועוסקים בתורה, יזהר שלא יתנמנם בתפלת שחרית, ויצא שכרו בהפסדו. ויתפללו שחרית ומוסף בהתלהבות ובשמחה. 
אחר עלות השחר יטול ידיו כמו בכל יום, אך בלי ברכה, ויברך כל ברכות השחר עם ברכות התורה, חוץ מברכת על נטילת ידיים. ובאופן שלא ישן בלילה אין לברך ברכות התורה קודם עמוד השחר. [עלות השחר הוא 72 דקות לפני הנץ החמה]. והמברך ברכות התורה קודם עלות השחר, הרי הוא כנושא שם שמים לבטלה.

✌️ הלכות ביום מבית הידברות מתוך "בהלכה ובאגדה", *עפ"י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.*
יום ראשון, כ' בתשרי
*אנא הפיצו לחברים. מי שקיבל מחבר/ה מוזמן להצטרף בלינק*
https://did.li/halachot2

🍽️ *מרן הרב יצחק יוסף - האם מותר לערוך סעודת מצוה בבית הכנסת? צפו*
https://did.li/qcarl

💫 *סגולות ורפואות ארבעת המינים – כדאי לדעת*
https://did.li/Yy5Hw

📖 *הרב הרצל חודר - סגולת יום הושענא רבה. צפו*
https://www.hidabroot.org/video/163627

רוצים לקבל גם סרטונים ועדכונים מהידברות? הצטרפו לקבוצת הווטסאפ הזו
https://did.li/whatsapp2

יהי רצון מלפני אלהי השמים והארץ החוקר כליות ולב ומשלם לאדם כמעשיו וכפרי מעלליו אל אמונה ואין עוול והחפץ בצדקה וחסד וזיכוי הרבים בקדושה וטהרה שזכות הכנסת תוכן זה תעמוד לזכות ולשמירה ל בננו היקר יוסף חיים בן אורה דליהנה ולזכות כל עם ישראל לשמירה והצלה מהאויב הפנימי הוא יצר הרע ומכל חבלי המשיח ומכל דבר רע ויזכה להיות מבני עליה בתורה במצוות ובמעשים הטובים ויתברך בתוך כלל ישראל בכל הברכות אשר נכתבו בתורת האלוהים.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה