chiddush logo

קידוש שם שמים וענני הכבוד בימינו לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

נכתב על ידי izik28, 26/9/2021

 בסד 

ד"ת להפטרת שבת האזינו  וסוכות תשפב לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל 

קידוש שם שמיים וענני הכבוד בימינו 
---------------------------------------------------
 בהמשך לדה"ת לפרשת האזינו , קריאת הפטרת סוכות נראית כלא קשורה כלל לעניין החג  , בה גם מופיעה נבואת גוג ומגוג שלא נדע ,אך הקב"ה בתוך כל המהומה .. אומר"  וְהִתְגַּדִּלְתִּי֙ וְהִתְקַדִּשְׁתִּ֔י וְנ֣וֹדַעְתִּ֔י לְעֵינֵ֖י גּוֹיִ֣ם רַבִּ֑ים וְיָדְע֖וּ כִּֽי־אֲנִ֥י ה" "  , ונשאל מה אותו קידוש ה" לעיני כל העולם?  .
בהפטרת האזינו מופיע הפ"ס"  ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו  וירכב על כרוב ויעף וירא על כנפי רוח"
התקדשות ה" לענייי הגויים כפי שכתוב בהפטרת סוכות באה לידי ביטוי  בפ"ס הנ"ל אותו מפרש מצודת דוד," תחת רגליו - להיות מוכן להפרע מהם, בחושך של ערפל
ויט - נטה את השמים למטה לארץ, וירד עליהם להתקרב אל שונאי להכות בהם, והוא מדרך משל, לומר שהיה ממהר ליפרע מהם .. כרוב - מלאך. ורבותינו ז"ל אמרו (חגיגה יג ב)כרביא, והוא התרגום של נער, כי דמות אדם להנה
ויעף - ענין פריחה".
הפ"ס הנ"ל מתצאים לענני הכבוד שהיו יחד עם בני ישראל במדבר ,והם היו לישראל כסוכת הגנה מעת שהותם במדבר סיני,  ענני כבוד אלה הם  כסימן הסוכה אותה אנו חוגגים .
המדרש מסביר" בגמ' (סוכה יא ע"ב) נאמר: 
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל - ענני כבוד היו, דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם.
סוכות - ענני הכבוד היו בזכות אהרון הכהן. כך נאמר בגמ' (תענית ט ע"א): 
רבי יוסי ברבי יהודה אומר: שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה, ואהרן, ומרים. ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר, וענן, ומן. באר - בזכות מרים, עמוד ענן - בזכות אהרן, מן - בזכות משה. מתה מרים - נסתלק הבאר... מת אהרן- נסתלקו ענני כבוד, שנאמר: "וישמע הכנעני מלך ערד" (במדבר כא, א), מה שמועה שמע? שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל. והיינו דכתיב: "ויראו כל העדה כי גוע אהרן" (במדבר כ, כט). אמר רבי אבהו: אל תקרי ויראו אלא וייראו.
ענני הכבוד הם ענני הקדושה, החסד האלוקי השופע, שהקיפו את עם ישראל בזמן הליכתם במדבר. הרב צדוק הכהן מלובלין (ליקוטי אמרים מח ע"ב) כותב שענני הכבוד הם אור מקיף מאחר ומעלת הכהן היא בבגדי הכהונה שהוא לובש שהם לכבוד ולתפארת, ועל כן הם כנגד אהרן הכהן.
אהרון הכהן הוא מידת החסד, ועל כן כשנסתלק הוא, הסתלקו ענני הכבוד עימו. כשעם ישראל היו תחת ענני הכבוד הם היו תחת אור מקיף, והם היו מוגנים גם מבחינה פיזית. ענני הכבוד הגנו על ישראל גם מהאויבים "היו מצרים זורקים חצים ואבני בליסטראות, והענן מקבלם" (רש"י שמות יט,ד). כשהסתלקו ענני הכבוד, רצה מלך ערד- עמלק (תנחומא, חקת פרשה יח) להלחם בישראל, מאחר ועמלק הוא הניגוד הגמור ההופכי לקדושת ישראל בעולם. לעתיד לבא גם מלחמת גוג ומגוג שעניינם כעין עמלק, יבוא קיצם בחג הסוכות (שם משמואל, מועדים- סוכות עמ' קפז)."
ענני הכבוד בימינו  הם לפי הסבר הרב צמח מאזוז," בימינו אין את ענני הכבוד של של דור המדבר אבל בכל דור ודור יש ענני כבוד שמגינים על עם ישראל תפקידינו להכנס לתוכם של ענני הכבוד הללו ולא להיות בחוץ ולא בגבול אלא בתוכן ממש"
הרב שמואל טל כותב במאמרו," האמירה הזו של חז"ל, שמיום שחרב בית המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה (ברכות ח' ע"א), היא אמירה מפורסמת. אבל באמת צריך להבין מה הכוונה של דברי חז"ל אלו. הרי "מלא כל הארץ כבודו" ..
 אוסיף אני , בבית המקדש  הייתה שרויה שכינת ה" במלא עוזה  בו קוימה ההלכה במלא הדרה ושכינת ה" שרתה ממש כעייני הכבוד בזמן מסע בני ישראל במדבר  , הנהגה זו לא מוכרת לנו לצערנו , למרות שיש גם בימינו אנו את שמירת ה" עלינו בכל עת ,הרב ממשיך לפרש, "תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים" (שיר השירים ג, י). שם מתרחש הייחוד הגדול של קודשא בריך הוא וכנסת ישראל. הכרובים, הנמצאים במקום של שיא הקדושה (קודש הקודשים), מעורים זה בזה בדמות איש ואשה, ומגלים בזה את שיא האהבה. עשרה ניסים גלויים ותמידיים היו במקדש (משנה אבות ה, ה). במציאות כזו לא צריך "סמינר" בשביל להשתכנע במציאות ה'; אפשר פשוט ללכת לבית המקדש ולראות בעיניים, שאין שום הסבר אחר לתופעות הללו.
ועוד גילויי אהבה רבים יש במקדש: גילוי של השראת שכינה על ישראל; שירת הלויים האדירה והמיוחדת; ריח הניחוח שיש בקרבנות; השירים והשמחה שהיו שם ברגלים; שמחת בית השואבה, משם היו שואבים רוח הקודש ונבואה; קרבנות נדבה רבים שאנשים הביאו מרצונם, מעבר לקורבנות החובה; כל אחד שבא לראות את השראת השכינה, בא גם להיראות על ידי ה' – "כדרך שבא לִראות כך בא לֵיראות" (חגיגה ב ע"א). הקב"ה רוצה לראות כל אחד באופן אישי, ולא רק את כלל ישראל.
שילוב נפלא של יראה ואהבה
בבית המקדש היה שילוב נפלא של שני הרבדים הללו. השילוב הזה מעצים מאוד את האהבה. דוקא היראה הגדולה מביאה לאהבה גדולה. היחס לקב"ה הוא לא כמו יחס רגיל אל חבר. כאשר אתה חש את נשגבותו של מלך מלכי המלכים, אתה גם יודע את מי אתה אוהב ואתה יודע שזו אהבה גדולה וגבוהה הרבה יותר. זה מעצים את האהבה ומרומם אותה לגבהים נישאים. ממילא אתה מבין גם שהאהבה של ה' אליך היא שונה לגמרי. מי אוהב אותך? לא סתם אדם. זה מי שברא את כל העולם, הא-ל הגדול הגיבור והנורא. יש לו הכל, לא חסר לו דבר, הוא שולט בכל מכל כל – והוא אוהב אותך!
כל זה חרב, בעוונותינו הרבים.
חז"ל מלמדים אותנו שעד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, יש לנו אפשרות להתנחם נחמה פורתא בלימוד התורה הקדושה. וכמאמרם ז"ל: "כל העוסק בתורה לשמה מקרב את הגאולה... ובונה פלטרין של מעלה ושל מטה" (סנהדרין צ"ט ע"ב). ובמיוחד מיקדו אותנו חכמים בלימוד ההלכה במאמרם הנ"ל שמיום שחרב בית המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה." לימוד תורה זו וחיבור  של נפשות  כחיבור קודשא בריך הוא וישראל יחד עם לימוד התורה כבתיבת  ד"ת זה הם הם ענני הכבוד בו אנו מקדשים שם שמיים  ומתברכים בכל טוב קודשא בריך הוא, חג שמח

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה