chiddush logo

"אורו מרוז " או בית חבד על המאדים? לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

נכתב על ידי izik28, 14/1/2022

 בסד 


ד"ת להפטרת בשלח שבת שירה לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

" אורו מרוז" או בית חבד על המאדים? 
-----------------------------------------------------------------
בהפטרת בשלח יש פסוק מוכר שאולי רובנו לא שמים אליו , " -אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים" חז"ל מפרשים את הפסוק בשירת דבורה: "אורו מרוז אמר מלאך ה' אורו ארור יושביה כי לא באו לעזרת ה'", שמדובר על כוכב בשם מרוז, והמשמעות – "שיש בו ישוב ומארר ומקלל אותו הכוכב עם כל יושביה". בור לנו שנצמאו מים חיים זורמים על מאדים ועוד כוכבים וידוע שמים הם סימן לחיים , רק שלאותו כוכב בו זורמים המים הם לא סימן לתורה שלנו .. בשנת 1821 כתב רבי פנחס אליהו הורביץ ב"ספר הברית", שאין לו ספק שלפי התורה יש חיים בכוכבים אחרים: "אחזה אנוכי אשית לבי שבלי ספק לא לתוהו בראו אבל לשבת יצרו ויש בהם ברואים".
אפשר לקשר זאת לפ"ס בתהילים " מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודר" המלבים מפרש,"מלכותך היא מלכות כל עולמים", שאתה מולך על עולמים אין מספר, ובכולם יסדת מלכותך והנהגתך הקבוע, וזה א"א שנשיג מצד רבוים אין סוף, וכן לא בהנהגתו כפי הפלאות ושידוד הטבע שזה נקרא ממשלתו, שהמושל הוא בחזקה (משא"כ המלך בהסכמת ובחירת העם), "כי ממשלתך היא בכל דור ודור", שהפלאות יתחדשו בכל דור לפי הדור ומי יוכל לספרם אחר שהם משתנים לפי מעשה הדורות:"
אנו בכדור הארץ נמצאים בגלקיסת שביל החלב שכוללת  מיליוני כוכבים  אם לא יותר ואת השמש אותה אנו מכירים , יש כאמור עוד מספר לא מועט של גלקסיות כמו שלנו עם שמשות אחרות , ונשאל מה לנו ולמידע הזה ביום יום? באתר כיפה מוסבר," הבריאה העצומה הזו משמעותית מאוד בדבר הכי חשוב בחיים שלנו – [הקשר עם הקב"ה].
קודם כל היא מביאה ל[יראה] עצומה. לא רק יראת העונש אלא גם יראת הרוממות – כמו אזרח פשוט שנכנס אל הנשיא וודאי יש בתוכו יראת כבוד. כשאנחנו רואים את היכולת האלוקית (שגם הבריאה אינה אלא אפס קצה) ויודעים שהקב"ה משגיח עלינו ומסתכל עלינו כל רגע ורגע, זה ודאי ממלא אותנו יראה גדולה.
היראה הגדולה שאנו צריכים לחוש כלפי הקב"ה אינה אמורה להביא להחלשת כוחות החיים אלא להיפך, [להתמלא דרכה בעוז וגבורה] על ידי הידיעה שקיבלנו כוחות מהקב"ה למלא תפקידים חשובים.
השלב הבא הוא [האהבה] כלפי ריבונו של עולם. הידיעה שהקב"ה שהוא כל כך אינסופי ובכלל לא צריך אותנו, "ירד" ברחמיו אלינו, נותן לי ולכל אחד שפע של חיים, משגיח עליו ומתייחס אליו, נתן לו תורה אלוקית ועולם הבא שהוא עונג אינסופי – ממלאת אותנו באהבה עצומה כלפי הקב"ה.
הבריאה האדירה הזו נועדה גם לעזור לנו להבין, שהקב"ה הוא 'קצת' למעלה מהשגתינו. לעזור לנו לא לשקוע בבירורים פילוסופיים מופשטים על הקב"ה, שהם בירורים מנותקים מהחיים ולא מובילים לשום מקום, אלא להתרכז בשפע החיים שמשפיע לנו הקב"ה.
נסיים בדברי הרמב"ם (הלכות יסודי התורה ב, ב) שאומר בקיצור את כל מה שאמרנו:
"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי, וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו, ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בענין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם".
אך האם יש חיים כלשהם באחד מאין סוף הכוכבים ביקים העצום?
 בקיומם של עולמות נוספים מלבד עולמנו דן כבר רבי חסדאי קרשקש, בן המאה ה-14, אלא שהוא לא הזכיר במפורש את קיומם של חיים תבוניים באותם עולמות, כך שככל הנראה החכם היהודי הראשון שעסק במפורש באפשרות שיש חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ היה חכם דוד ניטו, רב ודיין שפעל בלונדון של אמצע המאה ה-17. בספרו "הכוזרי השני" הוא טען שקיום של חיים תבוניים בכוכבים אחרים אינו סותר כלל את התורה: "אינו נגד תורת משה רבנו ע"ה שיאמין האיש הישראלי שהכוכבים הם עולמות מיושבים", הוא כותב – ומוסיף: "ואפשר שלזה כיוונו רבותינו ז"ל כשכתבו... [ש]עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות" .
מבחינת הקב"ה  אין לו בעיה לברוא יצורים כאלה ואחרים בכוכבי הלכת , לנו  , אין דרך להכחיש זאת ולא לאשר זאת  , גם אם ימצאו חים תבוניים בכוכבים אחרים , הם יחשבו אולי כבעלי חיים חדשים שנמצאו כיוון שאין להם את יכולת הבחירה שלנו בני האדם יש , הרב הורוביץ לא התנגד לאפשרות שיש בכוכבים חיים שהם לא תבוניים, והוא אף מביא ראיה לשיטתו מהגמרא, שלפי דעה אחת אומרת שהפסוק "אוֹרוּ מֵרוֹז אָמַר מַלְאַךְ ה', אֹרוּ אָרוֹר יֹשְׁבֶיהָ, כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת ה'" בשירת דבורה, מכוון כנגד יושבי כוכב בשם "מרוז", ו"ומקלל אותו כוכב עם כל יושביה, למה לא באו לעזרת ה' בגיבורים... לכן דעתי שיש בהם ישוב והן עולמות, וכן משמע מתיקוני זוהר", ואף על פי כן, גם לשיטתו "אין ספק שאין באחד בהם בני אדם בצלמנו כדמותנו ובעלי בחירה, אף כי יכול להיות שהמה בעלי שכל ומדע". חיים – כן, תבוניים – לא..
כל זה בא ללמדנן על הזכות שיש לנו בני העם היהודי שהקב"ה בחר בנו לעם סגולה ולהיות  מפיצים את אור התורה שהיא כל החיים על פני כדור הארץ וארץ ישראל ,היא האור  והחיים לנו וגם לאלה שאולי קיימים רחוק  מאיתנו 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה