chiddush logo

פרשת בהר- שמחה כהן, עורך דין

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 16/5/2022

 *פרשת בהר*
פרשת השבוע פותחת במצוות שמיטה "ושבתה הארץ שבת לה'..." חז"ל מבארים לנו בא וראה כמה קשה מי שאינו שומר על מצוות השמיטה שכל הנושא ונותן בפירות שמיטה לבסוף מגיעה לאובדן הכנסות ולפגיעה כלכלית עד שמוכר את מטלטליו , ואם לא למד לקח מהדרדרות מוסרית זו לבסוף מוכר את שדותיו שכ"כ "כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו" ואם לא למד לקח ממכירות אילו לבסוף מוכר את ביתו שכ"כ "כי ימכור בית מושב.." ואם לא למד לקח מוכר את ביתו לשפחה שכ"כ "כי ימכור איש את ביתו לאמה" (שמות כא) ואם לא למד לקח מכך לבסוף מוכר את עצמו כש"כ "כי ימוך אחיך ונמכר לך.." (תלמוד בבלי ערכין דף ל ע"ב)
הרמב"ם בספרו מורה נבוכים (פ"ג ,נט) מביא כמה טעמים למצוות השמיטה א. שמצוותה ניכר חמלה וחנינה על בני אדם "ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה"(שמות כג)  טעם נוסף הוא כדי שירבה יבול האדמה ותתחזק האדמה ע"י שאין מאבדים אותה. זאת ועוד טעם נוסף מצוותה באה מתוך חמלה לעבדים ולעניים-שמיטת כספים ושחרור עבדים. טעם נוסף סדירות הפרנסה באופן תדיר והוא שתיהיה הארץ נצורה לבעליה שלא תיהיה בה מכירת הקרקע עולמית דכ"כ והארץ לא תמכר לצמיתות" וישאר רכוש האדם שמור עיקרו ליורשיו ויאכל יבולו ותו.
נמצא ששמיטה הגנה על עבד עברי שביובל חוזר לאחוזתו ולמשפחתו, החזרת הנחלות לבעליה אף שנמכרו כדין

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה