chiddush logo

בחירות , להפטרת קרח

נכתב על ידי izik28, 22/6/2022

ד"  ת להפטרת קרח


בחירות !
------------------------------------------------------------------------------------------
בהפטרת הפרשה שאול המלך מבקש ," ויאמר שמואל אל העם לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה
וילכו כל העם הגלגל וימלכו שם את שאול לפני ה" בגלגל ויזבחו שם זבחים שלמים לפני יהוה וישמח
שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאד" , מה רע בבקשה זו?? הלוא קציר חטים היום אקרא אל ה" ויתן
קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך ויקרא שמואל אל ה"
ויתן יהוה קלת ומטר ביום ההוא ויירא כל העם מאד את יהוה ואת שמואל"
מצודת דוד מפרש," אשר בחרתם" - רצה לומר הלא זהו המלך אשר בעבור התשועה שעשה בחרתם בו
אחר אשר שאלתם על המלך והקב"ה הסכים על ידכם והמליכו חזרתם ובחרתם בו מעצמיכם ואם כן אחר
כל זאת שוב אין להשיב ומלוך ימלוך
"ועתה הנה המלך" - אבל עתה מה שעבר אין כי הלא המלך הנה הוא מולך ועומד"
הקב"ה רמז לעם שהוא לא חפץ במלך בשר ודם אלא בו בלבד ! כפ"ס," אַךְ יְראוּ אֶת ה" וַעֲבַדְתֶּם אֹתוֹ
בֶּאֱמֶת, בְּכָל לְבַבְכֶם, כִּי רְאוּ אֵת אֲשֶׁר הִגְדִּל עִמָּכֶם. כה וְאִם הָרֵעַ תָּרֵעוּ, גַּם אַתֶּם גַּם מַלְכְּכֶם תִּסָּפוּ".
שאול היה מלך , אך הוא לא מעל הקב"ה! הקב"ה הוא מלך מלכי המלכים!
אם תשימו לב פעם בשנה יש לנו בחירות, ובבחירות אלא יש יומים שבתון מוחלט , בהם אנו ממלכים את
הקב"ה , ראש השנה נקרא בתורה "יום תרועה", על שם מצות תקיעת השופר ביום זה (ויקרא כג, כד).
ואמרו חז"ל במסכת ראש השנה "ואמרו לפני בראש השנה מלכויות זכרונות ושופרות. מלכויות כדי
שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר". וביאר הריטב"א, כי עניינה
של תקיעת שופר הוא המלכת הקב"ה בעולם, משום שדרך ההמלכה במלכות בשר ודם היא בתקיעת
שופר, ו"מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא", ולכן גם את הקב"ה, ממליכים כביכול, באמצעות
תקיעת השופר. וכן כתב רבנו בחיי בספרו כד הקמח , "ועוד במצוה זו [שופר] רמז למלכותו יתברך,
שביום זה ברא העולם והיה מלך, כי אין מלך בלא עם, ודרך מלכי הארץ לתקוע בשופר בתחילת מלכותם,
ועל כן צונו יתברך שנתקע בשופר ביום זה בתחילת מלכותו, ללמד כי מלך אלוקים על גוים אלוקים ישב
על כסא קדשו" .
בראש השנה העולם נדון ובסדר התפילות ישנם מלכוית זכרונות ושופרות, ביום זה אנו מזכירם את
עקדת יצחק ואת תקיעת השופר , ביום זה העולם עומד לדין , ולמרות זה אנו אוכלים את סימני הסדר
לשנה טובה , אך למעשה אנו ממליכים את הקב"ה כל יום! בכל מצווה וברכה אנו ממליכים את שמו! כל
רגע ! ככתוב בספר "מלמד התלמידים ליום מתן תורה",בטעם הדבר שברכה היא דווקא בהזכרת "שם
ומלכות" (דף קי"ט ע"ב):”ואמרם ברוך אתה השם רוצים בו יכירו הכל ויודו שמך המורה על אמתת
מציאותך ולזה אמרו כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה. וכן אמרם אלהינו מלך העולם רוצים בו
שיודו הכל ויכירו שאתה בורא העולם ומנהיגו ומעמידו ושופטו ושאתה לבדך עשית... ולפיכך אמרו כל
ברכה שאין בה מלכות שמים אינה ברכה לפי שהיא מלה מורה על הממשלה וההנהגה שהיא לו לבדו...“
טעם נוסף: "כיון שיש בזה העזה לפנות לקב"ה שהוא עליון נורא ונשגב אנו משתמשים בתואר מלך
העולם, שמעיד כי ד' מתייחס לעולמו כמו מלך שרוצה בעבדיו ועי"כ אפשר לברך ולקרוא בשמו"
אם ננהג בדרך המוסר התקין , נקדש שם שמיים ונבחר בקב"ה לא רק בראש השנה ! אלא כל רגע!!!
נזכה לברכתו הטובה להמשך שנה טובה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע