chiddush logo

פרשת השבוע - נשא

נכתב על ידי אלון, 24/5/2023

 

"אִישׁ כִּי תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל..." (במדבר ה, יב)

"אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר..." (במדבר ו, ב)

 

פרשיית סוטה ופרשיית נזיר מופיעות בסמיכות כשתי פרשיות עוקבות, וחז"ל התייחסו לסמיכות זו (ברכות סג, א): "רבי אומר: למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין".

מה הקשר בין העובדה שאדם ראה סוטה בקלקולה לבין התביעה להינזר מיין?

כתב ר' זאב מז'יטומיר (אור המאיר, במדבר, פרשת נשא): "כלל העולה שבכל מקום אשר נזדמן לו לאדם לראות ולהסתכל, ואפילו בדבר מגונה וכיעור, יבין וישכיל שלא לחינם הראה לו השם יתברך מקרה מגונה. מסתמא יש חסרון בו בעצמו, ולא נתן דעתו לתקן את עצמו, כי אם בהקרה לו ככה לראות מעשה מגונה ונזכר מה שעיוות. ולוקח לעצמו מוסר השכל, איך לתקן ענינו ולשאול ממנו יתברך סליחה וכפרה על העבר... ולזה כיוונו לומר: למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין"..

ר' זאב מפרש שכאשר מזדמן לאדם לראות דברים שאינם מתוקנים, עליו לדעת שמהשמיים גרמו לו לראותם כדי לעורר אותו לחשבון נפש. לכן, מי שרואה סוטה בקלקולה צריך להבין שרומזים לו מהשמיים שהוא קרוב לחטא: על מנת שלא להגיע למצבה של הסוטה עליו להתרחק מקלות ראש, על ידי הנזרות מיין.

הבעל שם טוב מפרש ומפסק את האימרה "כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו" אחרת מהמקובל (בעל שם טוב על התורה, פרשת בראשית): "כל הנגעים אדם רואה חוץ, מנגעי עצמו" - "כל הנגעים שאדם רואה חוץ" - זה נמשך "מנגעי עצמו".

הבעל שם טוב מלמד שמומים ופגמים שאדם רואה בסביבתו, מעידים על הרע שמקנן בתוכו. לכן, מי שפוגש במומי אחרים, יחפש בעצמו את אותו שורש של חטא שדרוש תיקון.

דרך מלכו של עולם היא לדבר עם בני האדם באמצעות רמזים. הרמזים הם הבת קול שיוצאת בכל יום במטרה לעורר את האדם לתשובה, ולפעול לתקן את הדרוש תיקון.

אלוקים היה יכול לברוא עולם מושלם, ללא חסרונות. אבל אם המציאות הייתה נבראת מתוקנת ומושלמת, לא היה מקום לעבודה והתקדמות. אלוקים ברא בכוונה עולם שאינו מושלם, הדורש עוד עבודה ותיקון. מטרת החסרונות היא לעורר את בני האדם לעבודה, ולאפשר להם לגלות את נקודות החולשה שבהם, כדי שיוכלו להביאן לידי תיקון.

יהי רצון שנזכה לשמוע את בת הקול הקוראת לתיקון.

 

הרב נחמיה רענן, מהאתר: "בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון" - www.etzion.org.il

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע