chiddush logo

חודש רם חשוון ועזר כנגדו ,לע״נ הנרצחים לרפואת הפצועים ,וחסרת השבויים ,והצלחת חיילי צהל !

נכתב על ידי izikm18, 11/10/2023

בסד 
דבר תורה לע״נ הנרצחים בטבח בדרום ,לרפואת הפצועים ,ולחזרת כל השבויים במהרה , ולהצלחת חיילי צהל ! 
חודש רם חשוון ועזר כנגדו !! 
-------------------------------------------------------------------------------------
את מעשה הטבח הנורא וחטיפת נשים זקנים וילדים ולמעשה כל אדם מתקשר הפסוק בפרשת בראשית ,״ וַיֹּאמֶר מֶה עָשִׂיתָ קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ צֹעֲקִים אֵלַי מִן הָאֲדָמָה:" ,הילקוט שמעוני מפרש 
״אמר לו הקב"ה: הא רשע, קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה. משל לאחד שנכנס למרעה וחטף גדי א' והפשילו לאחוריו, והיה בעל המרעה רץ אחריו. אמר לו: מה בידך? אמר לו: אין בידי כלום. אמר לו: והלא הוא מפעה אחריך! כך קול דמי אחיך (שאר קיטעא כתוב לעיל ברמז כ"ח). 
‎קול דמי אחיך. שלא כדיני ממונות דיני נפשות. דיני ממונות, אדם נותן ממון מתכפר לו; דיני נפשות, דמו ודם זרעיותיו תלויין בו עד סוף העולם, שכן מצינו בקין שהרג את אחיו, שנאמר: קול דמי אחיך. אינו אומר "דם אחיך" אלא דמי אחיך, דמו ודם זרעיותיו. דבר אחר: דמי אחיך, שהיה דמו מושלח על העצים ועל האבנים. אמר רב יהודה בריה דרבי חייא: מלמד שעשה קין בהבל אחיו פציעות פציעות, חבורות חבורות, שלא היה יודע מהיכן הנשמה יוצאה עד שהגיע לצוארו. ומיום שפתחה הארץ וקבלתו לדמו של הבל, שוב לא פתחה, שנאמר: "מכנף הארץ זמירות שמענו", מכנף הארץ ולא מפי הארץ. איתיביה חזקיה אחיו: "ותפתח הארץ את פיה"? אמר לו: לרעה פתחה, לטובה לא פתחה. אמר רב יהודה בריה דרבי חייא: גלות מכפרת מחצה; מעיקרא כתיב "נע ונד", ולבסוף כתיב "וישב בארץ נוד". אמר רב יהודה אמר רב: גלות מכפרת ג' דברים, שנאמר: "כה אמר ה' היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר". רבי יוחנן אמר: גלות מכפרת על הכל, שנאמר: "כתבו את האיש הזה ערירי", ובתר דגלה כתיב: "ובני יכניה אסיר שאלתיאל בנו":
‎רבי יודן אמר: דמו ודם זרעיותיו. "אם לא את דם נבות ואת דם בניו" אין כתיב כאן, אלא "את דמי נבות ואת דמי בניו", דמו ודם זרעיותיו. רבנין אמרין: "וימת בדם בן יהוידע" אין כתיב כאן, אלא "בדמי בן יהוידע", דמו ודם זרעיותיו. 
‎צועקים אלי. אמר רשב"י: קשה הדבר לאמרו ואי אפשר לפה לפרשו. משל לשני אטליטין שהיו עומדין ומתגוששין לפני המלך, אילו רצה המלך פרשן. לא רצה המלך לפרשן, נתחזק אחד על חברו והרגו, והיה מצווח ואומר: מאן יבעי דיני קדם מלכא? כך קול דמי אחיך וגו'. לעלות למעלה לא היתה יכולה, שהרי עדיין לא עלתה לשם נשמה; ולמטה ולא היתה יכולה לעמוד, שעדיין לא נקב שם אדם, והיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים.

הקב״ה ממשיך ומקלל את קין ״ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך״,המלבים מפרש פירוש מדהים ״ יא) "ועתה ארור אתה מן האדמה". שהאדמה בעצמה תקלל אותך ותענישך, אשר פצתה את פיה יצייר במליצה שהאדמה פצתה פיה ודברה בפיה כי היא המוכנת לקחת את דמי אחיך מידך, כמו ודמו מידך אבקש, היינו שתקח מידך נקמת דמי אחיך אשר שפכת, כן פצתה האדמה את פיה ואמרה שהיא בעצמה תעשה בך שפטים ״.
ברור שאדמת עוטף עזה לא מקוללת ,החמאס כן וה׳ יקום את דם עמו שנשפך !! 
לעניות דעתי .למרות כת הקושי והצער הלא ניתן להכלה , עלינו לבנות ! החמאס רצה להרוג בלי הבדל 
להשמיד את ישראל חלילה , עלינו ללכת בדרך קיצונית בכיוון שונה לגמרי ,לבנות בראשית עולם חדש 
להקים בתים .להוליד ילדים שיפריחו את ארץ ישראל שלנו היקרה שחיילי צהל מסרו וימסרו את עליה ,
אך אחד לא אויב של השני שצריך לגרש כמו את אויבי ישראל ,כולנו אחים !!!! נכון .יש דעות ועדות ומנהגים שונים וזה בסדר!! צריך לאחד ולחבר !'  רק כך יש לנו עתיד ! להפסיק את הדעתנות איש על רעהו !! ולפסול את שני ,אם לזמן מלחמה אנו טובים .אז גם לבניה אנו טובים ,אין איפה ואיפה , יש רק אפיה מלשון לאפות ,עוגה של  שמחה ובנית בתים ,וזה גם רצון האלהים ,רוצים הוכחה ?!!קבלו את הפסוק ״ .וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהִים לֹא טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ אֶעֱשֶׂה לּוֹ עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ",הרלבג מפרש ״ולהיות כוונת השם יתעלה שיהיה השתדלותו בהשלמת השכל האנושי לבד , צוה האדם שישתדל בהשגות המיוחסות אל השכל האנושי , והםהמושכלות אשר ישוב בהם נצחי , ויעזוב השגת הטוב והרע , כי בעת השתדלותו בו יבצר ממנו שלמוּתו האמתי , אשר בו יקנה החיים הנצחיים.ולזה גם כן ברא השם יתעלה את האשה , להיות לעזר לאדם בעשותה המלאכות הצריכות לאדם לתקון גופו , ובזה יהיה לו פנאי להשתדלבמושכלות. ואם כבר נבראת האשה גם כן לתכלית אחר , והוא לקיום המין , הנה זכר בכאן זה התכלית , להיותו יותר נכבד. ולהעיר על זה העניין, ספר , דרך משל , שכבר אמר השם שאיננו טוב באדם שיהיה לבדו , אחר שכבר נברא לזה התכלית שזכר , כי הוא לבדו לא יוכל על זה ,בשכבר יצטרך לו חלק גדול מזמנו בתיקון מזונותיו ושאר המלאכות ההכרחיות לו להעמדת גופו; ולזה הסכים השם יתעלה שיעשה לו עזר כנגדו, והוא האשה.״ זהו סוד קיום העולם ,האחדות בין כל !!!!!׳ עם ישראל ובניית בתים טהורים בע״ה כדי לקדש שם שמיים ,זה דבר כלכך טבעי ונורמלי !! ש,ועוד נאמר ,כל מי שלא עוסק בפריה ורבייה כמו שופך דמים ! ואנו לא כאלה !!!!!רק החמאס חושב אחרת ....  ואף  אחד לא חושב כמהו ! אז קדימה גם עכשיו בעת הצער .לע׳נ הקורבנות ,לרפואת הפצועים ופדיון השבויים והצלחת צהל הצדיק ,נתחיל לבנות !! עכשיו !! לא בעוד שנה .. ונזכה לחודש רם חשוון ,מלשון דבר גדול ונישא ולא מר חשוון .. מלשון דבר עצוב .. אלא שמח בע״ה ,חודש טוב ושבת שלום בברכת ה׳ הטובה אמן !!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע