chiddush logo

למה באנו לעולם

נכתב על ידי אביהו ח, 31/3/2024

 
*"היום בתניא"*
 יום ו' י"ט אדר ב'
תניא ליקוטי אמרים
 המשך פרק ל"ז (עמוד 95)
שנה מעוברת


*ירידת הנשמה לתיקון העולם:*

כל ניצוץ מנשמות ישראל, ירידתו לעולם הזה, והתלבשותו *בגוף ובנפש החיונית,* "הוא כדי לתקנם בלבד".
ורבנו מבהיר, כי ירידת הנשמה למטה למילוי משימתה,  היא לא רק ירידה למקום נמוך יותר. אלא משולב בה גם "ירידה" מהותית במצבה - בהיותה נמצאת כאן למטה בבחינת "גלות", מצב שבו אינה יכולה לבטא את גודל אהבתה לה'   כפי שהיתה שרויה בו לפני רדתה לעולם הזה החומרי.
...

*"וכמו שכתוב בעץ חיים":*

רבנו מוסיף שבאופן כללי, הענין המבואר כאן הוא כמו שכתוב בעץ חיים: "שהנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל ולא הוצרכה להתלבש בעולם הזה וכו' רק להמשיך אור לתקנם, *והוא ממש דוגמת סוד גלות השכינה לברר ניצוצין וכו'".*
...

*להבנת דברי ה"עץ חיים":*

נקדים, שבהורדת האור האלוקי לבריאת העולם. היו ניצוצות גבוהים שהעולמות העליונים לא יכלו לקולטם. כך שהם נפלו למטה, וחבויים הם בקליפת נוגה שבעולמות.
והנה, כמבואר בקבלה, ישנו מצב שבו השכינה (מלכות דאצילות), יורדת ומתלבשת בנוגה באופן של גלות. ובזה היא פועלת את בירורם והעלאתם של הניצוצות שנפלו לנוגה (שיאירו מעתה ככחם המקורי).
...

*ההוכחה מעץ חיים:*

נקדים, *שיש כלל  בלימוד התניא:* כשמובא בו "כמו שכתוב", לפנינו הוכחה לכל המתבאר לעיל. אבל כשמובא בו "וכמו שכתוב" (עם ו' החיבור), 

לפנינו הוכחה רק לחלק מהדברים שהתבארו.
והנה,  היות שכאן נאמר בתניא *"וכמו* שכתוב בעץ חיים" (עם ו' החיבור), הרי שההוכחה היא לא לכל המתבאר כאן.
שכן, מדברי העץ חיים ניתן להבין,  שכדוגמת השכינה היורדת לעולם *כדי לתקנו.* כך גם הנשמה  יורדת לעולם, רק כדי לפעול בו תיקון.

וכן ניתן לומר: שכדוגמת המלכות היורדת למטרה זו, שהיא באופן של גלות. הנה, גם ירידת הנשמה לפעול תיקון בעולם הוא באופן זה.

אולם בפרטי המשימה המוטלת על   כל אחת מהן בתיקון העולם.  הנה, בתחום זה, יש הבדל ביניהם. שכן, השכינה יורדת להוציא את הניצוצות  מהנוגה. ואילו  הנשמה יורדת למטה, כדי להפריד את הנוגה מהקליפות הטמאות ולהעלותו לקדושה. (ולהעיר, כי נכון שבאופן כללי,  בירור הניצוצות נפעל גם על ידי עבודת האדם, כמבואר במקומות אחרים, אבל על ענין זה לא מדובר כאן).


*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע