chiddush logo

ריקודים בעולם האמת לכבוד רשב"י

נכתב על ידי DL2000, 14/5/2014

ריקודים בעולם האמת לכבוד רשב"י 

רבי אורי שיינברגר זצ"ל, מיקירי קרתא דשופריא ירושלים, שאר 
בשרו של רבי שלמה ווקסלר זצ"ל מגדולי חסידי ברסלב, היה 
נוהג לפקוד הרבה את קברי הצדיקים והמקומות הקדושים אשר 
בארץ, הוא התמיד מאוד להגיע מדי שנה בשנה בל"ג בעומר 
יומא דהילולא דהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, לציונו 
אשר באתרא קדישא מירון, אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין. הוא 
אף הקפיד לא לנסוע בחינם, כי אם בתשלום מלא, כמובא בזוהר 
הקדוש כמה גדולה המעלה של תשלום דמים עבור דברים 
שבקדושה.
בימים ההם, היה קשה להגיע מירושלים למירון, אך למרות 
שהיתה נסיעתו כרוכה בקשיים רבים, היה רבי אורי עולה מירונה 
במסירות-נפש ושמח להיפגש שם עם גדולי התלמידי חכמים, 
צדיקים, חסידים ואנשי מעשה, שעמם היה מיודד. במירון הכיר 
מקרוב את חסידי ברסלב שהיו מקושרים בעבותות אהבה לרשב"י 
ושהו תקופות ניכרות סמוך לציונו.
מהמיוחדים שבהם היה החסיד הנלהב רבי הירש לייב ליפל, שמאז 
בואו מאומן לארץ הקודש, היה מרווה את צימאון נפשו היוקדת 
ליוצרו לעתים קרובות במחיצת ה'עיר וקדיש', שם גם קנה שביתה 
באחד החדרים שבגזוזטרה העליונה. 
בל"ג בעומר, יום ההילולא דרשב"י, שבו מאיר אורו בכל העולמות, 
היה רבי הירש לייב מתמלא התלהבות קודש ומרקד בשמחה 
יתירה, שהלא "בכל שנה ושנה ביום הילולא דיליה עולה למעלה 
יותר ויותר וכל מה שנסתלק למעלה יותר הוא מאיר לנו אלקותו 
יתברך בהתגלות יותר" )ליקוטי הלכות גביית חוב מיתומים ג'(.
היה זה כבר לאחר פטירתו של רבי הירש לייב לגנזי מרומים, 
כששהה רבי אורי שיינברגר בל"ג בעומר במירון, לקח מעט פסק 
זמן מעבודת הקודש כדי לחטוף תנומה קלה באחד החדרים 
אשר מעל הציון. בתוך כך, שינה נפלה עליו, אך עדיין רואה הוא 
את הריקודים הנלהבים אשר בחצר הציון הקדוש, הקהל מרקד 
ושר 'בר יוחאי' 'ואמרתם כה לחי' ושאר שירי מירון. והנה, בין קהל 
האנשים, מבחין הוא ברבי הירש לייב ליפל, מפזז ומכרכר בכל עוז 
וחדוה, כשהוא לבוש בבגדי-לבן וכל מראהו כמראה איש אלוקים. 
את רבי אורי אחזו פליאה ומורא גדול; הלא רבי הירש לייב נמצא 
זה מכבר בעולם האמת וכיצד זה הגיע הנה?! הוא נבעת כולו מן 
המראה, ובחיל ורעדה ניגש אל רבי הירש לייב המרקד בלהט קודש 
ושאל אותו: "איך הגעת הלום? הלא כבר נפטרת מן העולם הזה?!"
"דע לך" השיב לו רבי הירש לייב ועיניו מאירות, "שמי שהשתדל 
בימי חייו לבוא ביום ההילולא לציון הקדוש של רבי שמעון, זוכה 
גם בעולם העליון להיות אצל רבי שמעון ביומא דהילולא דילה! 
תדע נאמנה שבהאי יומא רבא כל ההרים הקדושים אשר סביבות 
מערת רשב"י מלאים בנשמות הצדיקים מלמעלה, שבאים 
ומתכנשים לכבוד הילולא קדישא דבר-יוחאי!"
רבי אורי שיינברגר איש ירושלים מתעורר נרעש עד כלות נפשו 
מהמראה אשר ראה ועדיין חי לנגד עיניו, משל היה זה מציאות 
אמיתית ולא חלום. הניגונים, הריקודים והמעגלים אשר בחצר, 
עדיין נמשכים בחדוה ושמחה דקדושה ורק דמותו המאירה של 
רבי הירש לייב, הלבוש בגדי-לבן, נעלמה מעיניו...

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע