chiddush logo

אישה "מזרעת" כאיכר (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 7/4/2024

 בס"ד.


 אישה "מזרעת"  כאיכר.
======================.

"אישה כי תזריע וילדה זכר" :
 
"תזריע" משל  והיא "זורעת בשדה כאיכר. 
שהיא "קוצרת" מה שהיא "זורעת" .
 שלאיש ניתנה יגיעת הפרנסה,  להוציא לחם מן הארץ.
 ולאישה, השדה האחר ללדת בנים ושדה : הוא האיש
 אשר בו יש לה לחרוש, לזרוע ולקצור.
 לפיכך על האישה  :
 להשקיע [באיש]
 להרגיע  [את האיש]
 להשמיע 
 [תורת חסד על לשונה]
 להבטיח [לבנות בטחון משותף בבורא העולם].

הנה כי כן,  הזכר כל "אוניו" מתגייסים לשכפל את עצמו  בעובדה
 כי הוא חש רצוי,אהוב ובחיר 
 הוכחה שבחירתו - היא  בחירת אמת  כמי הראוי אכן להמשיך עולם
. ולהיותו שותף לבורא - לקב"ה.
 משל ראוי הוא להמשיך בפועל את מפעל ה"כי טוב" של הבריאה .
וכי מכוייל הוא למעשה להמשך הבריאה של "כי טוב"
 כולל כמובן וקודם לכל   : "יצירת אדם".
 
והקב"ה שרואה את כל זה רושם לעצמו  :
לבטל בעבור אותה האישה את ה"קללה" [לא ממש]
 "בעצב תלדי בנים".......

 ולאלה הדברים יש גם קומת סוד נוספת : 
אישה שזורעת כאמור, לבסוף גם זוכה לקצור את כל טובו של האיש ולכל ימי חייה
 והעיקר זוכה בתהליך שכל אישה מתאווה אליו.
 של :  העתקת אהבת האיש לאימו שמואצלת אליה
 להתקיים בהם והיו : "לבשר אחד".

משה אהרון 

משה אהרון 


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (2)
משה אהרון (9/4/2024)
בס"ד.
האדם בכוונת מכוון נברא עם "סרח עודף" הקרוי : "עורלה".
===================================================
פעם כשאמרתי את דבר התורה הנ"ל.
העיר לי מי : וכי באמת אתה סבור שהקב"ה ברא בריה פגומה או שאינה מושלמת. .
השבתי יותר לעצמי.
כו ! ובוודאי ! :
שראשית :
רצה הקב"ה שבבסיס הברית עם בני האדם תהא שותפות ועשייה משותפת וקודם לכל ביצירת האדם עצמו - בגופו . מכאן גם שיש לכתחילה גם רע בבריאה. בכללותה וראוי לו לאדם שגם יחוש שהוא "מתקן " את הקב"ה בחינת : עזרה לה' בגיבורים - בגבורת האדם.
ושנית :
שהאדם יהא דרוך תמיד לתקן עצמו פיזית ורוחנית ובמיוחד בענייני ערווה וזימה.
משל הכיסוי השלילי [העורלה] הוסר וצריך להיות - הכל גלוי , ראוי וכשר .....
הנה אם כן, הקריאה : "נעשה אדם" .
צריך שתנסר בחלל האויר תמיד אל מול אוזנו של כל האדם להתקין עצמו
(להמשך התגובה לחץ כאן )

משה אהרון (8/4/2024)
בס"ד.
השלמת יצירת האדם - באדם.
==========================
הקב"ה ביקש :"נעשה אדם".....
פנייה שהופנתנה לבסוף גם לאדם.
כאילו השאיר לו הקב"ה לאדם את הזכות
המשלימה סופית את האדם
בהסרת הסרח העודף והמריע - העורלה.
והנה מה נפלא ביום השמיני ללידה .
"יום מעשי האדם "
[ראו לעניין זה,רשימה נפרדת].
האדם קודם לכל משלים את נזר הבריאה
את האדם, -
ובמה באכט של ברית עם האלוהים - בהסרת העורלה ....
השלמת יצירת האדם בהכשרתו לברית . .
[במסגרת המנדט :של : "אשר ברא לעשות" ].
משה אהרון
ציורים לפרשת שבוע