chiddush logo

ilan sendowski

כל החידושים של ilan sendowski | כל התגובות של ilan sendowski

אלוהים ציווה על אברהם וזרעו "והיה ברכה" (בראשית יא ב), והסביר בהמשך "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו" (יח יט), ועוד פירט שימרו את "משמרתי ...

לאחר שיצחק זכה לברכה אדירה בשדות גרר, אלוהים הבין שיצחק מעדיף להיות עובד אדמה ולא רועה צאן. היה חשוב לאלוהים שבני ישראל יהיו רועי צאן סוחרים, נודדים עם רכושם, ולכן הוא הביא ליצחק תאומים – אחד גדול ...

כשיעקב שמע שעשו בא עם ארבע מאות לוחמים לקראתו, הוא נבהל ופיצל את המחנה שלו לשנים. בחסות החשכה הוא ירד מהגלעד, חצה את הירמוך, התקדם חצי הדרך לים המלח ושם הוא חצה את היבוק. מכיוון שהוא חשב שעשו יתקיף ...

כדי לנצח בוויכוח צריכים להבין את טענות היריב ולהראות שהן שגויות. דרום אפריקה טוענת שישראל רוצה לחסל את כל הפלסטיניים, שזו עבירה על חוקי אמנת ג'נבה.   הטענה מתבססת על דברי ממשלת ישרא...

 כנהוג באזור, מעצמות גדולות ממנות מלכים ונציבים בארץ נכבשת. כך עשה פרעה נכה (מלכים ב כג לד), כך עשה נבוכדנצר מלך בבל (מלכים ב כד יז), וכך עשו הרומאים כשמינו את הורדוס למלך.גם הבריטים עשו זאת כאשר...

  להרבה אנשים המבול מעלה שאלות מוסריות קשות.  נאמר שאלוהים הביא מבול להשחית כל חי, "כי מלאה הארץ חמס" (בראשית ו יג). אולם אפילו אם המבוגרים חמסו, אז מה היתה אשמת התינוקות? ...

   (ולא מה שלמדנו)לאחר שללאה נולדו ארבעה בנים, ורחל לא הצליחה להכנס להריון, היא באה ליעקב ואומרת לו, "הבה לי בנים, ואם אין  מתה אנכי" (בראשית ל א). כמובן שההצהרה הזאת היתה מ...

כדי להבין את לבן צריך להתחיל מהחוק הקיים בזמנו.   לפי חוקי חמורבי אישה רשאית להיות בעלת רכוש ולנהל את רכושה כרצונה. היא רשאית לתת לבעלה לעבוד למענה. האישה קיבלה את רכושה: מאביה, אימה, א...

ראו חידוש: יעקב נולד זעיר, והיה איש קטןכדי להבין את רחל צריך לדעת שיעקב נולד קטן, זעיר, ונשאר קטן כל ימי חייו. אלוהים הגדיר את יעקב שהוא יהיה צעיר (באכדית זעיר, קטן) (בראשית כה כג); יעקב נולד בלי...

יוסף בא לאביו כדי להציג לפניו את בניו ולאפשר ליעקב לצרף את מנשה ואפרים לבני ישראל   יעקב אכן אימץ את אפרים ומנשה כראובן ושמעון, וכך העניק לשמה של רחל ארבע בנים כנגד ארבעת הבנים הבכורים של...

 לאחר שיעקב ברך את פרעה פעמים (בשם אלוהים) (בראשית מז ז,י), סביר שפרעה נזכר בדברי יוסף שאלוהים הודיע לו את אשר הוא עושה (מא כה) וחוזר פעם שניה (מא כח), ופעם שלישית (מא לב) שהכל בא מאלוהי יוסף. ...

יוסף הבין מדברי אלוהים לאברם בברית בין הבתרים, שהוא חייב להביא את משפחתו למצרים, כדי להתחיל את התהליך שאלוהים התווה.יוסף הבין שיעקב יחשוש לרדת למצרים, כי בזמנו אלוהים אסר על יצחק לרדת למצרים בשנת...

העניין נראה מאוד פשוט -  יוסף אהב את אחיו מאימו, ובגלל מצבו הנפשי של בנימין, הוא העניק לו מתנות רבות יותר.  אולם, אם חושבים על תוכניתו של יוסף להחביא את כוסו בשקו של בנימין, עולה הסבר נ...

מנשה נולד בתחילת שבע שנות השפע, ואפרים נולד כשנה, שנתיים או שלוש אחריו. כאשר יעקב בא למצרים בגיל 130 שנה, בשנת הרעב השנייה, מנשה היה כבן שבע או שמונה ואפרים צעיר ממנו. בגיל הזה היה קל לזהות מי הבכו...

בעורמה הגבעונים הופיעו לפני יהושע וביקשו ברית שלום. יהושע נכנס ללחץ כאשר הם נופפו לחם מנוקד בעובש, שהיה יכול להיות רעיל וקטלני לאנשי מדבר שלא היו רגילים לעובש, והוא כרת איתם ברית שלום   כ...

מידע אישי

159 חידושים
7 תגובות
804 נקודות
שם: ilan sendowski
מהנדס, עורך דין, רשם פטנטים, משקיע, מחבר הספרים: "מגילת ההיפוכים", "מכל אבותי השכלתי", "תככי הארמון - עלילות מגילת אסתר". עורך בויקיטקסט - מעל אלף דפים חדשים בבאור התנ"ך.
מין: גבר
תיכון: ק. טבעון
לימודים גבוהים: טכניון, UCLA
שירות צבאי/לאומי: חיל הים
תאריך הרשמה: 11/27/2013