chiddush logo

כלאים

נכתב על ידי mose67, 8/8/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

ב''ה

                                   כלאים

עה''פ (ויקרא י''ט י''ט) בהמתך לא תרביע כלאים אומר הרמב''ן ''המרכיב שני מינים

משנה ומכחיש במעשה בראשית כאילו יחשוב שלא השלים הקב''ה בעולמו כל הצורך

ויחפוץ הוא לעזור בבריאתו של עולם'' ע''כ וי''ל שדברי הרמב''ן רמוזים במלה כלאים

1)כלאים אותיות כי (ה' ברא עולם) מלא.2) כלאים ר''ת כאילו א-לקים לא יצר מלא.

3)כלאים אותיות מי כא-ל (דהיינו מי ישוה לה' ליצור דברים חדשים).4)כלאים גמט' ה' בחכמה (ה' יצר העולם בחכמה ולכן אין צורך להוסיף) 5)כלאים אותיות מלך א(חד)

י(ברא) 6) כלאים אותיות מך אלי (עושה ה' כאילו הוא מך ובריאתו אינה שלמה)

7)כלאים אותיות י(דחה) מלאך.(ה' איחר בריאת המלאכים כדי שלא יאמרו שעזרו

לו במעשה בראשית.) 8)כלאים בחילופי אל בם אותיות א-ל שבת (דהיינו שה' כבר

שבת ממלאכה ואין להוסיף על בריאתו.) ע''כ.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה