chiddush logo

שיטת השאלות להבנה עמוקה (3 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי המחדש חידושים, 12/10/2010

 אני מנסה שיטת לימוד חדשה (לפחות בשבילי) האמורה לעבור את השלבים הבאים:

1. לקרוא ולשאול שאלות חופשיות.

2.  לנסות לשער תשובות.

3. בדיקת מפרשים

 

אני מזמין את הגולשים הנכבדים להשתתף עמי בנסיון.


 

מסכת ברכות פרק א משנה א

מאימתיי קורין את שמע בערבין:  משעה שהכוהנים נכנסין לאכול בתרומתן, עד סוף האשמורת הראשונה, דברי רבי אליעזר. 

וחכמים אומרין, עד חצות. 

רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר.


השאלות:

  1. למה המסכת מתחילה בדיון של שאלת זמן קריאת זמן?
  2. למה מתחילים לשאול על תפילת ערבית ולא על שחרית?
  3. לפני שמתעסקים בזמן קריאת שמע שידונו בחובה לקרוא קריאת שמע
  4. "משעה שהכהנים..." למה המשנה  לא נוקטת זמן מדוייק וידוע?
  5. "עד סוף..." מה זה האשמורת הראשונה?
  6. "דברי רבי אליעזר" האם כל המשפט (התחלת הזמן וסופו)  הוא של רבי אליעזר או רק סופו-"עד סוף..."
  7. "עד חצות" איך מודדים את "חצות"?
  8. "עמוד השחר", מה הוא זמן זה?

תשובות משוערות:

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (3)
אברהם לוי (29/10/2010)
כתבתי את מה שקיבלתי מרבותי בעניין זה, אך ראיתי לנכון להכניס את החומר למדור "חידושים" כאן באתר, תחת הכותרת "לימוד כהלכה". וכדי לא להטריחך להגיע לשם, אעתיק גם כאן את הדברים:

טרם כל, אומר שאין כוונתי להכניס ראשי בין שני הרים, אך אומר בבטחה דבר אחד - מידיעה והיכרות עצמית.

יש שתי גישות היום בקרב הלומדים:
גישה אחת נקראת "אמונת חכמים".
פירוש: ללמוד את הגמרא - עד שמבינים, ולאחר מכן לעבור לראשונים, להבין מה אמרו, ולסיים בהלכה.
והחלוקה היא כזו: לומדים "קצת זמן" גמרא רש"י תוספות - בהבנה ברורה, ולאחר מכן "רוב הזמן" בראשונים ובפוסקים.
ובשורה התחתונה "הלימוד ברור - עד ההלכה".

גישה שניה נקראת "שיטת המעבדה".
פירוש: לומדים גמרא. פתאום צצות קושיות.
אלא שכעת אין המקום לפתור את הקושיות "אם עדין לא רכשנו את ההבנה בגמרא". מצד שני, "לא תוכל להתעל
(להמשך התגובה לחץ כאן )

המחדש חידושים (28/10/2010)
ישנה מעלה גדולה בכך שמעמיקים במשנה ומגיעים לשאלות (ולפעמים לתשובות) לבד.
אח"כ הלימוד בגמרא הרבה יותר נהיר ומסקרן.
ההבנה של פשט המשנה לעומק מעלה גם שאלות חדשות.וחידושים רבים.
וזהו כנראה סדר הלימוד הנכון והבסיסי: חומש (בלי משנה!), משנה (בלי גמרא) וגמרא. (כרגע הגעתי למשנה).
היום לצערנו ישנם המדלגים על חלק מהסדר (חלקם מסיבות טובות) ולימודם ברמה שונה.
לימוד של משנה ראשוני עם מפרשים או קהתי על הסדר (לפני לימוד עצמאי) הוא לימוד בקיאותי עם השגות אחרות. 
ואפשר להגיד על כל לימוד תורה, הרי הגמרא או המפרש פלוני עונה על התשובות אז למה לשאול וללמוד?
יצחק ג (27/10/2010)
לפחות על ששת השאלות הראשונות הגמרא עונה, ואם אתה מעוניין בלי גמרא אז אולי גם חומש בלי משנה???