chiddush logo

השפעה מהאם

נכתב על ידי יניב, 29/3/2011

פרשת תזריע מתחילה ביולדת ומיד אח"כ עוברת למצורע -ולכאורה מה הקשר?-ובפשטות יש דברים דומים-שהיולדת זה דבר שיוצא ממנה וצרעת זה דבר שיוצא מגופו-אולם זה לא מספיק-ואמנם דרשו בערכין (ג,א)תינוק בן יום אחד מטמא בנגעים ולמדו זאת מפרשתנו -ולכן אולי קרבה התורה ליולדת..-אולם עדיין דחוק,וניראה שבא לרמז שצרעת באה על לשוה"ר כמו שדרשו "המצורע" מלשון המוציא שם רע(שם טו,ב) והנה על נשים נאמר שלקחו תשעה קבין של שיחה-ואם כן כיון שמרובות בשיחה יותר קרובות ללשוה"ר ולכן מוסמך לידתה של האשה למצורע לרמז שההולדה לקדושה שיצא צדיק וכו' תלוי בעיקר באשה שאם היא צדיקה אז גורמת לולד להיות צדיק -ולכן נאמר "אשה כי תזריע וילדה זכר" שעיקר תיקון העולם הוא על הזכר והאשה עוזרת לו -ובדומה בהולדה האם עוזרת לולד כיצד יצא בתכונותיו שבכך יקל עליו להיות צדיק -ולכן זה בא אחרי סוף פרשת שמיני שבו נאמר "להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל" ועל האכילה כבר דרשו טעם האיסור ההיתר ע"פ תכונותיהם של החיות שמשפיעות על האדם שאוכלם -וכך בדומה בהולדה זה משפיע על הולד -וזה בעיקר ע"י האשה שהיא המולידה אותו כך שיותר זמן אצלה וקשור אליה יותר ומגדלת אותו -ולכן כמה שהאשה יותר צדיקה בעלת תכונות טובות (כדוגמא שמתרחקת מלשוה"ר) כך משפיעה יותר לולד שיצא צדיק-ואולי לכן דרשו על עמלק שיצא מאותה אחת שאברהם לא גייר ולכן יצא ממנה מה שיצא -ולכאורה הרי זה יצא מעשו(נכד לעשו)אז מדוע להאשים בקשר אליה(אם כי אליפז היה צדיק תלמיד יעקב-כך שאולי לא רצו לתלות בו את הסרחון)?-אלא שע"פ זה מובן שההשפעה על צדקות הולד תלוי באמא ולכן מובן מדוע תלו זאת בה,-ולכן אמנם מובא כאן שניטמאת אולם מיד בא ברית מילה-שהאדם בגופו המילה מוכיחה עליו שיש בו מצות{וצדקות} (כמו שמסופר על דוד כשהתקלח..)וזה רמז שבעולם יש טומאה -וכיצד מתחזקים נגדה?-ע"י קדושת הגוף וזה בא בהקשר לאשה יולדת שהיא משפיעה על קדושתו-ואולי על דרך הדרש בדרש אפשר לדרוש את הגמ' שאמר ר' יצחק א"ר אמי אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה שנאמר "אשה כי תזריע וילדה זכר" (נדה לא,א) שזכר כוונתו ליותר תיקון בעולם ונקבה לפחות תיקון ומימלא כשהאשה היא הבסיס לזרוע אמונה אז נולד מזה צדיק שמתקן הרבה בעולם וכשהאיש הוא עיקר הבסיס לזריעת האמונה והאשה פחות משפיע אז יוצא פחות תיקון בעולם-פחות צדיק-וכל זאת למדים מפרשתנו מ"אשה כי תזריע וילדה זכר" כמו שהסברנו.

 

נ.ב. ואין להקשות מכהונה ולויה שזה מצד האבא כיון שזה בא עם עניין יחוס כבוד ולא רק עצם מעלותיהם והכבוד דרך האבא ועוד שכהונה זה דבר שלא משתנה שלא כצדקות פרטית שתלויה יותר באמא-ודוחק-ואולי על יהדות שזה מהאם נאמר 3 מדות באומה זו.. אבל על כהונה לא נאמרו מדות מיוחדות כך שמהאם יש השפעה למדות ולתוצאות בעקבות כך-ועודשכהונה פחותה במעלתה מעצם היהדות כך שדומה להשפעה מהאבא שפחות מהאמא-ובכלל זה השפעה מהאמא בעיקר בחינוך ולא רק מטבעה..ובכ"א כבר אמרו חז"ל רוב בנים דומין לאחי האם(ב"ב קי,א) כך שההשפעה היא בעיקר מהאם....

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה