chiddush logo

למה פרה אדומה חוקה יותר משאר התורה

22/6/2018

 זאת חוקת התורה מסביר רש"י לפי שאומות העולם שואלים ע"ז מה טעם יש בה. לפיקך קראו הכתוב חוקה בלי טעם.

לכוראה רש"י מביא בהמשך מר' משה הדרשן טעם של תבוא אמה ותקנח צואת בנה! וא"כ למה חוקה הוא?!
ועוד מה לא מובן יותר משאר קרבנות שעליהם לא אמר שלומה המלך "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" שאמרו חז"ל שעל פרה אדומה קאי מה כ"כ תמוה בזה??????!!!!!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות