chiddush logo

פרשת השבוע - תזריע

נכתב על ידי אלון, 2/4/2019

 "אָדָם כִּי... וְהָיָה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ לְנֶגַע צָרָעַת"  (ויקרא יג, ב)

 

המחלה עליה התורה הכי מרחיבה ומפרטת, היא מחלת הצרעת. האמוראים מונים כמה גורמים למחלת הצרעת, אך הסיבה המרכזית לצרעת היא, כפי שאומר ריש לקיש (ערכין טו, ב):"אמר ריש לקיש מאי דכתיב 'זאת תהיה תורת המצורע' – זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע", כלומר הגורם המרכזי לצרעת הוא לשון הרע.

לשון הרע הוא תוצאה של הסתכלות רעה, של עין רעה, של ביקורתיות יתר, הראייה שמדגישה את החסר והפחוּת, את מה שאין ולא את מה שיש, את המקולקל והמעוות, וזאת במקום לראות את הישר, הטוב, המתוקן והמאיר.

בעולם יש חיידקים, יש חסרונות ועיוותים, יש קלקולים ובעיות, אך יש גם בריאות וצמיחה, טוב וחסד - והשאלה הגדולה היא מה האדם מושך אל עצמו וזה תלוי בצורת ההתייחסות שלו אל העולם.

חז"ל מלמדים אותנו שלשון הרע, מעבר להיותו הרסני ברמה האישית, הוא הדבר הגורם לחורבן אדיר ברמה הכללית, הלאומית. וכך לימדונו חז"ל שבית ראשון חרב על שלוש עברות החמורות ביותר: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אלא שהוא נבנה בשנית לאחר שבעים שנה. לעומתו בית שני נחרב על לשון הרע, הנובעת משנאת חינם - עד היום אנו עמלים לתקנו...

על כך שלשון הרע הינה החטא המזיק ביותר אפשר גם ללמוד מהירושלמי (פאה ד, ב, א): "אמר רבי אבא בר כהנא דורו של דוד כולם צדיקים היו וע"י שהיה להן דילטורים (אומרי לשון הרע) היו יוצאים במלחמה והיו נופלים... אבל דורו של אחאב עובדי עבודה זרההיו וע"י שלא היה להן דילטורין היו יורדים למלחמה ונוצחין".

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה נוהג לומר שלא לחינם שלח הקב"ה את ה"חפץ חיים" טרם הקמת מדינת ישראל. כי כדי להקים מערכת כללית חייבים להילחם בלשון הרע! הסיבה לכך היא, שכדי להקים ציבור, כדי להקים חברה כללית יש צורך לחבר הרבה דעות ורעיונות, יש צורך לקבל זה מזה וללמוד זה מזה – "יחד כולם קדושה לך ישלשו". מנגד, כאשר יש לשון הרע ודה-לגיטימציה בין עדה לעדה, בין ציבור לציבור, אין אפשרות ללמידה הדדית לחיבור אמיתי לרעות ואחווה, וממילא אין אפשרות אמיתית ללמוד זה מזה ולצמוח, ובמקרה כזה גם אי אפשר ליצור כלל מאוחד הפועל יחד לקדש שם שמיים, לקדם את האומה ואת העולם.

לקראת יום עצמאותנו העבודה הגדולה המוטלת על שכמנו הינה להילחם בלשון הרע, לשמוע, להקשיב ולהאזין יחד, כל אוהבי ה', אוהבי האומה ואוהבי הארץ, בענווה ובאהבה, מתוך אמון ואמונה, ולצמוח יחד. הדבר שיבטיח את הצלחתנו הינו אחדותנו.

הסיבה לאי האחדות היא הלשון הרע המוחק ציבורים שלמים. צריך להזדעק ולהילחם נגד הלשון הרע מחד, ומאידך להיכנס לעובי הקורה ולמצוא בכל שיטה את הטוב והצודק, את הבונה והמקדם, וליצור יחד את האומה הישראלית בארצה ומדינתה.

יהי רצון שה' יאיר את עינינו ויפתח את ליבנו להכיר את הטוב והמאיר בכל!

 

הרב גור אלון, מתוך האתר: "ישיבת הר ברכה" - http://yhb.org.il/?p=219

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע