chiddush logo

"יוציאם מחושך וצלמות וכל מוסרותיהם ינתק" לע"נ אסתר בת דיאמנטה ז"ל (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי izik28, 2/4/2019

 

בס"ד


ד"ת לשבת תזריע א ניסן  לע"נ אסתר בת דיאמנטה ז"ל


" יוציאם מחושך וצלמוות ומוסרותיהם ינתק"

-------------------------------------------------------------------------------------

קדושה משולשת

אנו מציינים השבת את ראש חודש ניסן בו אנו זוכים בקדושה משולשת , שבת. ראש חודש  ושבת החודש,חודש ניסן ידוע כחודש גאולת ישראל מעבדות לחרות , אנו מברכים כל יום בברכות השחר את הברכות " פוקח עוורים ומתיר אסורים" ותמוה האם ברכות אלה לא נועדו בעיקרן לציין את היציאה  מכבלי עבדות מצרים לחרות ישראל ? .

אב-יב

, מדוע דווקא חודש  ניסן הוא הנבחר להיות  "החדש הזה לכם ראש חדשים  ראשון הוא לכם לחודשי השנה"? על מנת שלא  שיהיו מונים אלא ממנו , מפרש המדרש שכל הנאמר  " לכם " בהיפוך אותיות" מלך" הוא לטובתכם ,שכן הקב"ה נקרא " ראשון" שנאמר," ראשון לציון הנה הנם" יבוא הקב"ה שנקרא " ראשון" ,ויבנה בית המקדש שנקרא , ראשון " ויפרע מעשו  שהוא הראשון מבני יצחק ויבוא משיח שנקרא ראשון ".

חודש ניסן הבעל"ט טומן בחובו את המילה " נס" ,כדי שיהיה נזכר נס יציאת מצרים ,כך יזכרו שאר חודשי השנה  לפי מנינם ליציאת מצרים,חודש שני ,שלישי ..עד החודש השנים עשר הוא אדר.

חודש ניסן הוא חודש שקובע ברכה וגדול על שאר  חודשי השנה ,ונתעטר בעטרות הרבה ,בו בחר ה" לחנוך את המשכן " ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן", והחל להשרות  את שכינתו בישראל , ועוד כאשר חל אחד בניסן בשבת כמו בשנה זו דומה הוא לאותו יום בו נפתחו אוצרות של טובה וברכה כביום חנוכת המשכן  , מה עוד שמלאכות שבת נלמדות ממלאכת המשכן , ראיה לטובו ושמחתו של חודש קדוש זה היא הציווי לברך את ברכת האילנות כדי להודות לה" יתברך על כל הטוב שהוא משפיע עלינו  בארץ ישראל שלנו כנאמר, " שלא חסר בעולמו כלום וברא בו אילנות טובות ובריות טובות ",מה

שמתקשר עם מזמור "סז" בתהילים שהוא כמנין הפסוקים בפרשה שנאמר ," ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים" מפרש  המלבים," יברכנו אלהים מצד שהוא אלהינו המשגיח עלינו בפרטות " , אם נעיין בקריאת פרשת החודש נראה פ"ס שמתאר את השגחת ה" עלינו " בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית .. והיה לכם למשמרת עד ארבע עשרה יום לחודש הזה "  בני ישראל נדרשו לקראת גאולתם מעבדות מצרים לזנוח את כל הפחדים שניסו המצרים שגם משולים ליצר הרע להחדיר למחשבתם כאילו הם עבדיהם לעולם חלילה , ב, יד ניסן נולד עם חדש שלמעשה הוא ישן נושן , וידוע שכל התחלה חדשה קשה לעיתים, נישואים , לידה  ,אך בעקבות בטחון ישראל בה" יתברך הם זכו לקדש שם שמים שיזכר לדורות בכך שהם זבחו את אלהי המצרים מול עיניהם והיו עיני המצרים כלות. , עשרה בניסן שהוא גם יום בקיעת הירדן וכניסת ישראל לארץ נבחר משום שהוא מסמל את המניין שהוא המפתח לכל תפילה בציבור  והשראת השכינה בתוכנו בדומה למשכן ולמקדש רבי יהודה הלוי אומר " עבדי הזמן עבדי עבדים הם ,עבד ה" הוא לבדו חופשי",מה שמיטיב לפרש את עצם ברכת פוקח עוורים ומתיר אסורים בכל יום ביומו שבת חג וצום .

" ברית מילה"

ברית המילה הנזכרת בפרשה היא לא רק  אות ברית עולם בגופנו מאת ה", יתברך אלא גם ברית המילה הנאמרת , כדיני  הנגעים שבאים בין השאר על עוון לשון הרע ,ורכילות ששקולים כעבודה זרה מה שגורם לריחוק השכינה  מאיתנו ולאימרת הקב"ה, " כל המספר לשון הרע אין אני והוא יכולים לדור בעולם" ,כדי לזכות בהשראת השכינה בינינו ובברכות  של חודש ניסן בשאר חודשי השנה עלינו לקיים מצוות ביד רמה ו" לגדוע" את היד שמפרידה בין אדם לחברו ואלהיו , לשם כך עלינו לקיים את  מצוות " כל דיכפין " לא רק בליל הסדר אלא בשאר שבתות וחגי השנה , אם ננהג כך נראה את אור התורה ויופי הבריאה ונהיה עבדי הקב"ה בלבד  מה שיזרז את הפ"ס," ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים שיגיע דמם על קיר מזבחך ברצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו במקדש השלישי   אמן, חודש טוב וחג פסח  כשר ושמח


דה"ת יפורסם בל"נ בעלון" קול מהיכל" בהכנ"ס היכל יהודה ת"א עריכת העלון שיר וחר 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
אריאל מרדכי פנדל (5/4/2019)
אהבתי את הדברים. יישר כח.
במיוחד את הענין שלקיחת השה הצריכה מבנ"י לזנוח את הפחדים. אכן, ע"מ לצאת ממצרים צריכים תחילה להאמין שזה אפשרי לצאת, ושמצוות ה' עלינו היא להתמלא אומץ גם מול השונאים/הקשיים/המניעות.
במילים אחרות: האומץ לצאת היא תחילת היציאה.
ציורים לפרשת שבוע