chiddush logo

"- -

7/7/2019

  "-

:" "


 1. 28: "אָ וּ אַוּ סּוּ וּ גּוֹ מּנּוּ גּ וּוּ בּשּׁיִ בּ וּ שׁ"
 2. 35: " יִ שׁ בּשׁ לּ דּוֹ זּ אָ טּוֹ שׁ שׁבּתּ " ()
 3. 6: " תּשׁבּוּ תּ בּכּ תּ יִ תּוּ תּ בּכּ וּשׁ" ()
 4. 20: " תּשׁ אַ שׁוּ הּ מּ יִוּ מּ"
 5. 45: "לּ קּ מּשׁפּ שׁ דּבּ שׁ בּ יִשׂ בּ מּיִ"
 6. 18-19: " דּ לּ דּבּ ' כּ בּ תּוֹ שׁ וֹ גּוֹ יּתּ שׁ יּתּ כּשׁ קּוֹ תּוֹ שׁ בּ בּשׁ תּוּ כּ שׁ שׁ "
 7. 13-14: " ' תּ וֹ וּשׁוֹ תּשּׁ וּ אַ מּ שׁ וֹ"
 8. 12-13: " שׁ ' דּשׁ הּ תּ ' בּהּ שׁ שּׁ אַ שׁ שׁ תּשׁוּ שׁ אָ וּ יּוֹ אַ ' וּוֹ בּ וּ שׁ"
 9. 27: " בּ שׁ תּשׁוּ ' שׁ אָ וּ יּוֹ"
 10. 7: "אַ וּ מּ גּ וּמּ פּ שּׁוּ גּ אַ שּׁ כּ מּ וּ וּ "
 11. 9-10: " תּוּ כּ שׁ בּמּיִ כּ שׁ וֹ פּ שׂשׂ תּוּ שׁ וֹ פּ שׂשׂ וּ וּ "
 12. 4-5: " כּ יִ בּ וֹ כּ ' בּאָ שׁ ' שׁתּהּ שׁוֹ תּשׁ בּוֹ ' שׁ שׂוֹ כּ מּ זּ שׁ אָ וּ יּוֹ"
 13. 22- 1: "שׁ בּ נּ בּשׁ ' יִ דּ וּ דּ שׁ דּבּוֹ ' בּוֹ בּוֹ נּ וּ מּנּוּ ' ' " ()
 14. 18: "שׁ בּדּ נּ בּ כּ נּשׁ אַ אַתּ " ()
 15. 58-59: " שׁ שׂוֹ כּ דּ תּוֹ זּ בּסּ זּ יִאָ שּׁ נּבּ נּוֹ זּ ' ' כּ כּוֹ כּוֹ וֹ יִ "
 16. 16-17: "שׁ אָ וּ יּוֹ אַ ' בּ שׁ קּ וּשׁפּ יִ וּ ' בּאָ שׁ אַתּ שׁמּ שׁתּהּ יִ שׁ דּתּ שׁתּ תּ"
 17. 23: "אַפּ וֹ וֹ צּ לּ בּ"
 18. 26: "אָתּ אַ אַשׁבּ וֹשׁ "
 19. 30: " יִדּ וּשׁיִ וּ כּ וּ ' גּ"
 20. 41: " שׁנּוֹ בּ בּ בּשׁפּ אָשׁ שׂאַ שׁלּ"
 21. 26: " כּ שׁוּ שׁיִ וּוֹ שׁ"
 22. 4: "אַ וֹ יִ בּ [] כּאַפּיִ אַמּ בּמּדּ אַ תּוּ שׁ תּוּ דּ שׁ תּוּ הּ כּ תּ בּדּ תּוֹ שׁשׁוֹ"
 23. 23-24: "שׁ וֹשׁ ' יּדּ פּ כּשׁ שׂ ' וּ שׁ וֹשׁ פּוּ וּ דּ כּ מּ אָ ' כּ ' כּ יּ"
 24. 30-31: "אָ יִ וֹשׁ בּ ' יִשׂ בּ כּשׁ וּ שׁ ' בּ יִשׂ כּכּוּ בּ תּוֹ שׁ בּ שׁוֹ שׁ בּ יּוּ וֹ ' יּבּוּ שׁ"
 25. 12-13: "אָ בּ וֹשׁ ' בּוֹ תּ ' בּ יִשׂ יּ יִשׂ שׁשׁ בּוֹ דּוֹ בּ אַיּוֹ יּדּ שּׁשׁ יִקּ גּוֹ וּ יּשׁ יּ שּׁשׁ בּ שּׁיִ אָ וֹ כּוֹ תּ"
 26. 32-33: "לּ שׁ שׁ בּוֹ וֹאָ דּ וֹ וּשׁ לּ שׁ ' יִשׂ וּ כּשׁ דּבּ "
 27. 24-25: " אַיּוֹ שׁ גּ מּוֹ שׁ אַבּ וּמּ טּ שּׁ תּ שׁ גּ מּוֹ שׁ שׁתּיִ"
 28. 1-2: "אָ יִ וֹשׁ וּ גּ טּ שּׁ יּ אַתּ שׁתּ כּ שׁ וּ שׁ ' תּשׁוּ וֹ שׁ וּ "
 29. 10: "שׁ כּ יִדּ אָ כּ ' וּ נּ כּשׁ דּבּ "
 30. 13: "אָ שׂ אַדּ ' בּגּבּוֹ"
 31. 23: "וֹוּ וֹ אָ אַ ' וּ אָוֹ שׁ כּ וּ ' ' בּגּבּוֹ"
 32. 25: " שׁ שׁ וּוֹ ' שׁ יִפּלּ וֹ יִשׁוּ וֹ כּ ' " ()
 33. 8-9: "וֹ וּ צּוּ יּ אַדּ לּ לּ מּכּ יִ בּ כּ בּמּבּ זּוּ וּ שׁ פּשׁתּ פּ תּוּ כּשׁ וּ יִ שׁ תּ"
 34. 5: "אַ כּ תּוֹ גּ שׁ שׁ שׁתּ שׁ וּתּ בּ נּוֹ מּ בּ"
 35. 14: " תּוּ ' תּ וֹ וּשׁתּ בּוֹ וּ פּ ' יִ גּ אַתּ מּ שׁ אַ ' "
 36. 24: "אַ וּ ' תּ וֹ בּ בּ כּ וּ שׁ דּ מּ"
 37. 9: " כּ וּ וּ דּמּוּ גּוּ וּ תּוּ "
 38. 30: "אַ כּ וּ אָ אָ יּוֹ שּׁ שׁ כּ תּ כּ בּפּשׁתּ"
 39. 20: "אַ תּגּוּ אַ תּשּׂוּ בּוּ אַשׁוֹ פּ תּשׂ בּוֹ פּשׁתּ פּ תּ בּוֹ " ()
 40. 25-26: " וּ בּ בּוֹ מּ וֹ בּוֹ לּ אָ וֹ תּ אַ אַ אַ שׁ"
 41. 14: " לּוֹ אָ וּ יִ לּ שׁ תּ בּשׁ שׁ וּ בּ אָ"
 42. 38: "דּ אַשׁ אָשׁוּ כּלּוֹ"
 43. 3: "אָ יִשׂ בּ וּ יִשׂ וֹשׁ בּאָ דּ וֹשׁ יִאַ "
 44. 22: "לּ שׂ בּוּ בּ וֹ וֹ שׁ בּשׁשׁ גּבּ"
 45. 2-3: "אָ בּ כּ אָ תּ יִ שׁ שׁתּ שׁ ' בּ שׁ קּ וּשׁפּ כּכּוּ בּוֹ שׁ תּשׂכּ כּ שׁ תּשׂ כּ שׁ תּ שׁ"
 46. 3-4: " יּ בּ שׁשׁ וֹשׁ בּ וּ מּכּ וּוּ וֹ צּ וֹ כּ"
 47. 9: " בּאָוֹ שׁ וֹ שׁ נּ שׁ שׁ בּ שׁ כּ ' בּ יִשׂ בּ יִ"
 48. 12-13: "אָ אָ שׁ ' אָ שׁכּ בּ בּ בּ וֹ שׁתּ וֹ"
 49. 6: " שׁוֹ תּשׁוּ אַתּ וּ אַ שׁוּ קּ שׁ תּ תּ תּ שׁתּ "
 50. 4-5: "אָ קּשׁ לּוּ אַתּ תּ אָ שׁ וּלּוֹ כּ שׁ וּ ךּ יּ וּ שׁשׁ שׁוּוּ יּוּ "
 51. 27-28: " זּ שׂוֹ בּ ' בּוּשׁ שׁ זּ וּ שׁוּ וּ יּוּ מּ יּשׂ שׁ יּ וֹ וּשׁ נּ יִשׂ שׁ וּ יִ" ()
 52. 13: " כּ טּ בּשׁ טּ וֹ שׁ וּ שׁ וּ יִשׂ ' יִשׂ בּ"
 53. 52: "וּ אַאָ יִשׂ בּשׁוֹ בּשׁ שׁ שׂ וֹשׁ וּ יּ יִשׂ שׁיִ"
 54. 26-27: " דּ וֹ דּ שׁ ' שׁלּתּ בּ זּ ' תּ שׂ שׁוּ בּ כּ ' וּ אָ יּ דּ בּ גּ יּדּ אַ וּ יּ גּ וֹ כּוּ מּכּ בּ וּ שׁ יִ יּ דּוֹ יּ שׁ"
 55. 18: "אָ יּלּ גּ יּכּהּ יּשׂ פּ וֹ וּשׁ"
 56. 8: "אָ שׁ אָ וֹאָשׁ בּ וֹאָ בּ וּ יִשׂ " ()
 57. 5: "אָ וּ בּ וּ יִשׂ וּשׁ מּ יּוּ אָ וּ לּ"
 58. 33: " ' וּ וּ כּשׁפּ גּוֹיִ שׁ וּ שּׁ"
 59. 17: "אָ ' וּ אַשּׁוּ גּוֹיִ אַ"
 60. 7: "אַ שׁ תּ כּ נּתּ כּ וּ שׂ"
 61. 9: "אַ וּ כּ בּוֹ בּ ' בּוּשׁ כּ אָוּ צּוֹ בּוֹ "
 62. 26-27: "אַ שׁ ' וֹ אַפּוֹ גּוֹ שׁ אַפּוֹ בּוּ כּ כּ שׁ וֹ שּׁ יּ ' גּ וּ אָ פּ כּשׁ יִשׂ וּאַתּ זּ שׁ בּתּ וּשׁ בּיִ שׁ אָתּ יִ שׁ שׁ"
 63. 7: "אַ שׁ שׂוֹ שׁ אַ דּ הּ וּשׁ כּפּ "
 64. 21: " וֹ שׁפּ בּהּ תּ צּ"
 65. 1-2: "אָשׁ נּ שׁ דּוֹ וֹ כּ בּ בּ שׁ זּוּ קּוּ יּטּוּ שׂ יּ דּ בּוֹוֹ בּוֹ שׂוֹ יּשׂ בּשׁ"
 66. 13: " ' וֹ וֹ דּשׁוּ וּ וֹ וּ " ()
 67. 12: " תּ שּׁיִ בּ שׁ דּתּ אָ וֹשׁ גּוֹיִ"
 68. 11: "אַ שׂ פּ תּוּ בּ בּ "
 69. 12: "אַיּ וֹ גּוּ וּ יּ ' וֹ יִ"
 70. 12-13: "אָ שׁ אָ תּוּ בּוּ שׁוּ וּ שּׂ בּ בּיּ בּ תּוּ וֹ דּ" ()
 71. 4-5: "אָ אָ תּ וּ וֹ אָ אָ תּ שׁ כּ וּ וֹ וּ וּ בּ וֹ"
 72. 9: " וֹ שׁוּ גּוּ תּ שּׁיִ" ()
 73. 4: "וּ וּ אַ תּוּ נּ וֹ גּוּ וּ וֹ שׁ"
 74. 16-17: "אַ תּשׁוּ יּוּ כּ אָ מּ אַשּׁוּ שׂוּ תּ וּוּ וּ שׁ גּוֹ שׁ תּוֹ וּשׁוּ שׁ וֹוֹ בּ תּ כּאַ דּ וֹשׁ וּ"
 75. 18: "אָ ' וּ אַשּׁוּ כּ וֹ אַ"
 76. 24: "אַ בּ טּוּ אַ בּ וּ אַ בּ שׁשׁ בּאָ גּ שׁ בּ יּשׁוּ וּ כּקּשׁ תּשּׂ"
 77. 14-15: "אַ תּ תּוֹ יִשׂ תּ ' וֹשׁ יִשׂ נּ שׂתּ וֹ וּ שׁ בּ פּיּוֹ תּוּשׁ וּוֹ כּמּ תּשׂ"
 78. 18: "תּ שׁיִ וֹ וּוֹ בּוֹ וֹ אָשׂ בּ יִ יּ וֹ יִ"
 79. 6: " ' אַ בּ צּ תּ וֹ גּוֹיִ"
 80. 8: " ' וּ שׁ וּוֹ אַ תּ וּלּ פּ"
 81. 15-16: "אַ וּוֹ שׂבּ וֹשׁ שׂתּ וֹ יּ מּ וֹשׁ וֹתּ בּ וּ בּוֹ וּ אַ אָשׂ שׁ וֹ וּשּׁ שׁוֹ לּ דּ שׂ תּ"
 82. 15: " ' וֹשׁ בּוֹ יִשׂ כּ"
 83. 27-28: "אָ שׁוֹ וּ פּשׁוּ לּ שׂ שׁ תּ יִשׂ דּוּ"
 84. 13-14: "אָ וּ דּ שּׁ וּ יִ וּ שׁלּ שׁ אָ ' וֹ כּ אָ ' יִ וּ כּוּשׁ וּ אַשׁ דּ יִ וּ יִוּ אַיִ וּ בּזּקּ וּ יִ יִשׁתּוּוּ יִ יִפּלּוּ אַ בּ וֹ "
 85. 15-16: "אָ אַתּ תּתּ יִשׂ וֹשׁ בּוֹשׁוּ וּ כּלּ דּ וּ כּמּ שׁ "
 86. 13-14: "אַ פּ שׁיִ וּ דּ קּוּ לּ וּשׁוּ גּ לּ ' וֹ שׂ וֹ בּ וּוֹ כּשׂדּ"
 87. 22: " שׁוֹ אָ ' שׁ"
 88. 3: "אַבּשׁ שׁיִ וּ שׂ אָשׂ כּוּ"
 89. 4: " ' שׁוֹ מּוּ וּ דּ בּבּ בּבּ שׁ כּלּמּוּ" ()
 90. 21: " שׁוֹ אָ שׁ"
 91. 9-10: "אָ תּ ' תּשׁוּ נּ תּ תּוֹ וֹ שׁ בּ בּ אָ שׁ שׁ תּשׂבּ בּשׁ וֹ כּצּיִ"
 92. 20-21: "אָ בּ שּׁ הּ כּ בּתּ בּ בּ יִשׂ ' וֹ שׁיִ שׁ בּ וּ בּ יִשׂ כּ וּוּ דּכּ שׁוּ ' "
 93. 23-24: "אָ שּׁ גּוֹ וֹ אָ ' וּ תּשׁוּ יִשׂ בּשׁ אָ וֹוּ נּוּוּ בּ בּ בּוֹ"
 94. 5-6: " לּ גּ בּ וֹ כּ מּ וּ דּ ' שׁפּ אַ מּ דּ שׁוּ תּוּ וֹוֹ כּ כּ אַ יּ וֹ שׁ שׁ כּ יּוֹ נּ יִטּ כּ בּוּ פּשׁ וּ [שׁוּוֹ]"
 95. 16: "אַשׁפּוֹ כּ פּוּ כּלּ גּבּוֹ"
 96. 8: " וּ וּ וֹ ' תּוּ אָ נּ שּׁ שׂ שׁ " ()
 97. 13: "אָ ' בּגּ תּ בּתּ תּ וּ" ()
 98. 4: "שׁ וּ וֹ בּוֹ וֹ וֹ יִ כּוּ בּ שׁוּ וֹ שׂ וֹ כּ שׁ וּ יִ אָ " ()
 99. 18: " מּ גּ שׁפּוּ שׁוּ כּ שׁוֹ תּאַתּ" ()
 100. 2-3: "אָ וּ וּשׁ וּ וּ אָ וּשׁ אַדּ שׁוּ [] מּיִ בּוּ גּ וּ יִ שׁוּ בּשׁוּ וּ וּ שׁ"
 101. 6: "אַתּ שׁתּ ' אָוֹ תּ אַ יִ אַשׁ נּ"
 102. 17-18: "אַ תּ תּ אַתּ בּוֹ שׁוּ אַ שׁ אָ תּוּ מּ אַ תּ אָ וֹ וּשׁ שׁבּוֹ שׁ"
 103. 15-16: "אָוּ שׁ שׁ בּשּׂ אָ לּ בּ שׂמּ שׂמּוּ שׁ וּ כּ שׁ ' שׁ בּבּ וּוּ בּ יִ"()
 104. 17: "שׁ וֹ תּ מּ וֹ"
 105. 2-3: "שׁ דּבּ יִוּ נּ כּ וּ כּ שׁ וּשׁ שׁשׁ שׂ שׁ שׁיּוּ אָוֹ וּ יּוֹ זּ שׁשׁ שׂ שׁ ' בּ אַשׁכּ בּ שׁתּ"
 106. 21-22: " וֹ וֹאָ בּ מּוֹ כּ כּ וֹ שׁ בּ יּ"
 107. 3: "וּ יִשׁוּ שׁוּ שׁ דּכּוֹ תּ שׁ אָ שׁ שׂוֹ פּ "
 108. 20: "שׁ וּצּ בּ בּוֹוֹ [] וֹ וּ וּשׁ בּ כּ וּ וּשׁ"
 109. 7: "אַ שׁ דּ זּ שׁ אָ דּ בּאָ וּאָ כּ "
 110. 2: "אַ מּ גּ סּ שׂ וּ וּשׁ שׁ מּגּ וּשׁ"
 111. 12: "אָ תּשׂ בּוּ בּוֹ וּ וּ דּ תּ שׂשׂוֹ תּ שׂמּתּ וֹ"
 112. 35: " שׁוּ קּ לּ לּ ' גּ יִשׂ יִשׁבּוּ וֹ גּוֹ כּ יּ"
 113. 3: "וּ יִשׁוּ בּ וּ כּ שׁ אָ שׁ שׂוֹ שׁוּוּ שׁ דּכּוֹ תּ וּטּ"
 114. 10: " שׁוֹ תּשׁוּ בּאָ זּ וּ תּ תּוֹשׁ כּ תּ שׁ שׂ "
 115. 11-12: "אַ תּוּ פּ בּ שׁ אַתּ פּ תּוּ מּנּוּ ' כּ תּ אָ וֹשׁ וּצּ יּוֹ תּ שׁ אַ אַ"
 116. 1: "שׁ ' יִוּ נּ גּוֹיִ"
 117. 10: "אָוּ שׂ ' יּ אָוּ בּוֹ דּ"
 118. 9: " בּ בּוּ שׁוּ וֹוֹ גּנּ בּלּ שׁוּ יּ"
 119. 34-35: "שׁ ' יִוּ נּ בּשׁ וּ יּ וּ כּ אָ ' וֹ שׁ שׁ שׁ גּוּ"
 120. 23: " דּ יּשּׁ פּטּשׁ כּ אָ שׁמּ בּ בּגּוֹיִ"
 121. 34-35: "[] [] וּצּ בּ [] כּ [] כּתּנּ לּ שׂוֹ [] וּשׁ בּ תּ שׁ יּוֹ שׁ שׂדּ תּ וּשׁ"
 122. 40: "וֹ כּ וֹ כּ תּוּ"
 123. 41: " כּ שׁשׁ תּתּשׂ תּלּ כּ אָ שׁמּ בּ בּגּוֹיִ"
 124. 21: "אַבּ אַבּ אַבּ כּיִ וּוּ אָ תּ כּ"
 125. 10: " כּ אָ ' נּשׂ מּשּׂ זּ בּוּשׁ בּ יִשׂ שׁ מּ וֹ"
 126. 11-12: " יִפּ גּשׁ שׁוֹ אַתּ אַ גּשׁ תּפּ וּ וֹ תּקּ נּ קּ וֹ אָ אַיּ טּ שׁ תּ"
 127. 19-20: "וֹ דּ שׁלּ אָ שׁתּ בּ מּנּ אָ וּ [] יּוֹ בּוֹהּ אָ ' בּ בּ צּוּ מּ צּוּ שׁ"
 128. 10: "מּ גּ בּ יִ שׁוּ פּיּ מּיִ בּ"
 129. 19: " ' בּקּוֹ וּ שׁפּ שׁוּ שׂוּ וֹ"
 130. 12: " בּ אַשּׁוּ פּוֹ וּ שׁ וֹ פּשׁ וּ בּוּ כּלּ"
 131. 6: "אַלּוֹ בּשׁ שׂוּ שּׁוֹיִ שׁ שׂוּ שׁ בּ שׁ יּ [כּתּיּ]"
 132. 25: "יּוֹ תּשׁשׁ שׁוֹיִ תּמּ תּבּ בּ מּ"
 133. 8-9: " וּ בּ בּוֹשׁ וּ פּ וּ כּ כּ בּ בּוֹ שׂ בּ דּיּוֹ וּ כּ שׁ בּ "
 134. 23: "שׁ תּוּ בּכּ וֹ הּ וֹ הּ כּלּ בּ שׁ וּ תּ בּ יּ"
 135. 16-17: " קּשׁ נּדּ אָשׁ נּשׁבּ שׁ וֹ זּ שּׁ אַשׁ נּ שׁפּ אַתּ כּ אָ ' שׁ בּ שׂ שׂ תּוּ"

(!) ,

932
( )
? ? ? !
- (0)