chiddush logo

הושע נא 3 שעות, הושע נא

נכתב על ידי יוחנן ריינר, 6/10/2020

 

הושע נא 3 שעות – חשבון מדהים

 


שמעתי מהגאון רבי שאול דולינגר שליט"א, שהביא בני יששכר מדהים, שהנה מקווה זה 40 קב שזה 960 לוגין, וכנגד זה יש 40 יום של תשובה, כל חודש אלול ועשרת ימי תשובה, שבכל יום יש 24 שעות שיוצא גם 960.


אבל מקווה נפסל ב3 לוגין פסולים, וכנגד זה 3 שעות של חוסר קדושה יכול לגרום הרס של טהרת המקווה ביום כיפור רח"ל.

 

ולכן יש את עבודת סוכות לתקן, ואז בהושענא רבא אומרים הושע נא 3 שעות הושע נא, שיתוקן פסול המקווה שנפסל מחמת 3 שעות של חטא רח"ל, כך שהמקווה של יום כיפור יכפר עלינו.

 

ולכאורה, אם חסר 3 שעות שאפשר לתקנם בימי הסוכות, א"כ מדוע עוד מתחננים הושע נא 3 שעות, ולמה מחכים עד יום אחרון של סוכות, הרי מיד עם תחילת סוכות נשלים את ה3 שעות?? אלא נראה שהיות ובסוף נעילה צעקנו ברגש ה' הוא האלוקים 7 פעמים כי בכל פעם השכינה שהייתה קרובה לנו עלתה ברקיע עד הרקיע השביעי, אם כן בסיום יום כיפור כביכול הסתיים התקופה שה' קרוב אלינו, ולתקן 3 שעות שקלקלנו בעת שה' היה קרוב אלינו לא מספיק 3 שעות בימי הסוכות.

 

אלא חייבים עבודת סוכות מושלמת, ועוד להתחנן הושע נא 3 שעות, שה' יסכים בטובו להשלים לנו את ה3 שעות, ובפרט שזה תיקון למפרע כביכול, שלמרות שכבר ננעלו שערי שמים, וליצור מצב כאילו לא נחסר אז 3 שעות, וכ"ז ע"י תיקון מעכשיו, ולכן צריך עבודה קשה ביותר לתקן.

 

ולכן חשוב מאוד, בימי חול המועד לא להתבטל אלא לנסות לתקן את ה3 שעות, על ידי עבודה מאומצת ומושלמת של שמחה של מצווה במשך כל ימי סוכות, יחד עם כל המשפחה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה