chiddush logo

לראות את פני ה"

נכתב על ידי izik28, 30/11/2020

   בסד 

ד"ת לפרשת וישלח  כסלו התשפא 

          לראות פני ה"
------------------------------------------------------------------- 
אחרי שנים רבות של נתק יעקב אבינו מתכונן לפגישת אחיו עשו, הפגישה לא נראית כמרננת ושמחה  
אלא ההפך הגמור, יעקב די חושש מעשו למרות מאבקו במלאך קודם לכן , בסוף המאבק עם המלאך יעקב מודה ל ה," ואומר, "  וַיִּקְרָ֧א יַֽעֲקֹ֛ב שֵׁ֥ם הַמָּק֖וֹם פְּנִיאֵ֑ל כִּֽי־רָאִ֤יתִי אֱלֹהִים֙ פָּנִ֣ים אֶל־פָּנִ֔ים וַתִּנָּצֵ֖ל נַפְשִֽׁי:"
זהו אינו המפגש  היחיד של יעקב עם מלאכים ,הראשון היו המלאכים בחלום הסולם" ומלאכי ה" עולים ויורדים בו" , בשליחת המלאכים אל אחיו עשו נאמר ," וישלח יעקב מלאכים" ,יעקב לא מודה שראה כאן את פני ה" .. נכון, הוא לא נאבק איתם,אבל בכל זאת  , גם אברהם אבינו  ארח את המלאכים באוהלו ולא אמר פ"ס כדלעיל....
המאבק של יעקב עם המלאך שהיה לפי המדרש מלאכו  של עשו ,לפי המדרש כל אומה יש מלאך בשמיים 
המאבק בין יעקב והמלאך לא הוכרע עד שהמלאך פגע ביעקב ונקע את ירכו דהיינו גיד הנשה מה שאוסר עלינו  לאוכלו  עד היום, המלאך שעם עלות השחר אמור לעלות לשמי מרומים  לשיר שירה בדרכו עדין נאבק עם יעקב שמסכים לשחררו  רק כאשר הוא מברכו ומודה לו על הברכות שלקח מעשו, אך מה הכוונה של יעקב בראית פני ה" בעת פגישתו עם עשו כפ"ס" , וַיֹּ֣אמֶר יַעֲקֹ֗ב אַל־נָא֙ אִם־נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ בְּעֵינֶ֔יךָ וְלָקַחְתָּ֥ מִנְחָתִ֖י מִיָּדִ֑י כִּ֣י עַל־כֵּ֞ן רָאִ֣יתִי פָנֶ֗יךָ כִּרְאֹ֛ת פְּנֵ֥י אֱלֹהִ֖ים וַתִּרְצֵֽנִי",לעומת ראיית  המלאך שניסה לפגוע בו??ההבדל גדול!
המלבים מסביר " "ויקרא יעקב שם המקום פניאל." כי ראה שאם לא היה יודע את האלהים רק מפאת החקירה לא היה ניצול ממלחמה הקשה הזאת. רק ע"י "שראיתי אלהים פנים אל פנים" בנבואה, והשיג את האלהות בידיעה נבואית, עי"כ "ותנצל נפשי", ולא נלכדתי ברשת השטן המסית והמדיח, ובמשל הכללי לולא שקבלו ישראל את התורה במעמד הנבחר כמ"ש פנים בפנים דבר ה' עמכם בהר, לא יכלו לעמוד בדורו של שמד"  , פסוק סמוך אליו מחזק את הפירוש באומרו ," וַיִּזְרַח־ל֣וֹ הַשֶּׁ֔מֶשׁ כַּֽאֲשֶׁ֥ר עָבַ֖ר אֶת־פְּנוּאֵ֑ל וְה֥וּא צֹלֵ֖עַ עַל־יְרֵכֽוֹ:" הכלי יקר מפרש את הפ"ס דוקא בהתייחסו לפ"ס הקודם" ויקרא שם המקום פניאל" 
ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים. הוא הדבר אשר דברתי שרצה סמאל לסמא עיני שכלו באבק לשה"ר עד שיכחיש מציאתו יתברך ולא יראה פני ה', וכאשר תנצל נפשי ע"י עלות השחר אז ראיתי אלהים פנים אל פנים, להשיג מציאותו יתברך ע"י זריחת השמש בעלות השחר, הפך מדעת סמאל המסמא והמטמא והמדמע קודש בחול, וז"ש ויזרח לו השמש והיינו לרפאותו, ואח"כ אמר והוא צולע על יריכו קשיין אהדדי, אלא שר"ל שעל ידי זריחת השמש באה לו הרפואה על המכה אשר רצה סמאל להכותו, והוא לעור עיני שכלו להביאו לידי הכחשת אלוה, לכך נאמר לו לצורכו כי זרחה עליו השמש צדקה ומרפא בכנפיה ובסבת זריחתה מלך ביופיו תחזינה עיניו, אבל מ"מ אהני מעשיו של סמאל לעשותו צולע על יריכו ולסגור בעדו שערי בינה, לבלתי היות לו מבוא לבא בסוד ה' ליראיו, כ"ז היות עינו על ממונו והיותו להוט אחר בולמוס קניני העולם הזה."
רשי מסביר את השוואת ראית פני עשו כראיית מלאך , "אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך וגו'" - כי כדאי והגון לך שתקבל מנחתי על אשר ראיתי פניך והן חשובין לי כראיית פני המלאך שראיתי שר שלך ועוד על שנתרצית לי למחול על סורחני ולמה הזכיר לו ראיית המלאך כדי שיתירא הימנו ויאמר ראה מלאכים וניצול איני יכול לו מעתה
"ותרצני" - נתפייסת לי וכן כל רצון שבמקרא ל' פיוס כי לא לרצון יהי' לכם (ויקרא כב) הקרבנות באות לפייס ולרצון וכן שפתי צדיק ידעון רצון יודעים לפייס ולרצות".
המלאך הנאבק עם יעקב מסמל את כל הרוע בעולם, מאבק יעקב הוכרע רק שעמד על שלו לא ליפול בעצת היצר הרע ,הוא אמנם נפגע, אך המשיך בחייו הטובים, השמש שזרחה לו מסמלת אל ראית פני ה" וראוי להסביר שאין הכוונה שהשמש  היא כאלקים חלילה ! ממש לא!  אלא היא מחברת אותנו עם היצר הטוב וזריחת אור הגאולה לאחר חושך הגלות הוא האור שנברא ביום הראשון הגנוז לצדיקים ,זהו האור שעיקב ראה לפי חלק מהפרושים במראות הנבואה יחד עם זריחת שמש הבוקר עצמה שהיא כחידוש מעשה בראשית שמחבר אותנו עם האור שיעקב ראה  , כנאמר במלאכי כ "   וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק  "  מצודת דוד מפרש" "וזרחה לכם" - אבל לכם, יראי שמי, תזרח שמש צדקה, ר"ל הצדקה שעשיתם יאיר לכם כשמש, והוא ענין משל, לומר מצות הצדקה בעצמה תשלם לכם גמול טוב.
"ומרפא בכנפיה" - בזריחתה יהיה לכם רפואה ותענוג. ודמה פרישת האור וזריחתה לפרישת הכנפים, כי השמש יפרוש אורו על הארץ בכנפים הפרושות; וכן נאמר (יואל ב): "כשחר פרוש על ההרים".
"ויצאתם" - בכל מקום שתצאו ותבואו, תתענגו בטוב ותתרבו בבשר ושומן כעגלים המפוטמים במרבק, והוא הדיר שלהם."
במדרש מובא שהמאבק עם מלאכו של עשו לא נגמר.. הוא כמאבק בין היצר הטוב ליצר הרע,  ולנסיון של אומות העולם לסמא את עיני ישראל כבחנוכה עם היונים  , אם נדבוק בטוב   גם אם צריך להאבק עליו אך בסוף עשו עם כל רשעותו הינו אדם כמונו  כדברי עשו ," וַיֹּ֖אמֶר נִסְעָ֣ה וְנֵלֵ֑כָה וְאֵֽלְכָ֖ה לְנֶגְדֶּֽךָ:"מפרש רשי " ואלכה לנגדך" - בשוה לך טובה זו אעשה לך שאאריך ימי מהלכתי ללכת לאט כאשר אתה צריך וזהו לנגדך בשוה לך" ,עשו הציע עם כל רשעותו ללכת יחד עם יעקב כאחים רגילים! כל זה קרה עם אמונת יעקב ב ה" למרות פחדו הנורמלי אולי מעשו מה שהמיס אל לב עשו אחרי כל השנים ,
עשו ויעקב לא נאבקו ! הם דבקו בטוב ,בעדינות בפרגון ובאחדות שכ"כ חסרה לנו ,אם הם יכולים למנוע ריב במשפחה ,ולשמוח איש עם אחיו [אחרי הכל רב המחבר על המפריד בינינו..] . ורעהו   אז גם אנחנו קל וחומר!  כך נזכה באור ה" שיעקב ראה עם שחר הגאולה שלו ועם האור שכל אחד יראה עם גאולתו הפרטית במהרה ! 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה