chiddush logo

רמזי בראשית (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי mose67, 6/4/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

ב''ה

                                     רמזי בראשית

1)בראשית אותיות תביא רש (ויהיו עניים בני ביתך) 2)תשב אר''י (מצות ישיבת ארץ ישראל) 3) בתנחומא בתחילתו מובא שהתורה היתה כתובה בתחילה אש שחורה על אש לבנה ע''כ ונרמז.בראשית אותיות בתרי אש וכן בראשית גימט' אש שחורה ולבנה, 4)שבר את י(צרך) 5)הקבלה והחסידות נרמזת אף היא בראשית היא ר''ת א(ור) ת(ורת) רשב''י, וכן ת(ורת) אר''י ב(ן) ש(למה) וכן א(ור)

ת(ורת) ר(בי) י(שראל) ב(על) ש(ם),6) הגאולה אף היא נרמזת,בראשי (גימט' בשורה) ת(גימט' אליהו הנביא זכור לטוב) 7)תושבע''פ נרמזת אף היא, בראשית אותיות רב אשי ת(למוד),8)בראשית אותיות ב' ת(פילין) ראש י(ד),9)בראשית גימט' ארבעת המינים סכה 10)י''ד אדר פורים כ''ה כסליו חנוכה -חכמים, גימט' בראשית 11)בראשית אותיות שב(ו)ר א(י)תי דהיינו מי ששבר הוא אתו ית' כמ''ש ואת זה אביט את עני ונכה רוח, 12)בראשית אותיות תשא ריב (ואל תגיב) 13)שני ראשי החדשים נרמזים בבראשית יש אותיות תשרי ואותיות אביב 14)בראשית (עה''כ) גימט' שש סדרים

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (2)
mose67 (7/4/2010)
התכוונתי שבר את יצרך רק שהפיסוק באמצע עבר לשורה הבאה, ובנוגע למקורות האוה''ח אומר שבעניני אגדה כל עוד לא נוגע להלכהאין חיוב להצמד למקורות אלא שאין לחלוק עליהם (דבריו בהקדמתו לתורה)
איתן (7/4/2010)
נחמד מאוד רק טעון מקורות והסבר קטן בצידו! (למשל לא הבנתי את מס' 4)