chiddush logo

חידושים על משפטים

נכתב על ידי dvir45, 7/2/2013

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"להוציא, ללמד ולעשות."
dvir45 (‏יום חמישי ‏13 ‏אוגוסט ‏2015)

האם יתכן שהקב"ה משדד מערכות להוציא ב״י ממצרים לזכות למראות עצומים ״ כי מן השמים דברתי אליכם״ ראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי״. להוריד את התורה לעם סגולה למה? ע״מ שאדם יהיה עבד לעבד או ע״מ שלא יקיים מצות פריה ורביה לקיים את העולם שיקבל עליו אנוכי ולא יהיהאו ע״מ שיזכה רק לנפש הבהמית ( לאדם יש נרן - נפש, רוח, נשמה)
לאור השאלות הנל יתכן למצוא תשובה בחסדי השי״ת לא מצאה התורה אחרי מעמד הר סיני פרשת יתרו, להתחיל בפרוט מצוות בין אדם לחבירו כי תקנה עבד עברי, תמיהה גדולה!
ואלה המשפטים ו׳ החיבור מה אלא מסיני אף אלה מסיני.
ללמד אותך ברבדים השונים קומות קומות על הפסוק ״ כי תקנה עבד עברי״
לעסוק בישובו של עולם, לזכות בחרות אמיתית, לקנות בזכות ולא בחסד את שלושת הבחינות נפש רוח נשמה בכלים שניתנו בהר סיני, בהבנת סוד הגילגול כפי שמופיע בזוהר הקדוש, שבין השאר מתגלגלים בעולם להשלמת מצוה להשלמת קיום מצות פריה ורביה אפילו אומר הרח״ו ע״ה אם לא קיים זכר ונקבה כמחלוקת בית שמאי ובית הלל והלכה כבית הלל שצריך להביא לעולם בן ובת צריך לחזור בגלגול, אגב מכאן ללמוד יסוד חשוב מה המשמעות של הלכה כבית הלל או כדברי בית שמאי במקום אחר , או כל מחלוקת אחרת הלכה כמי?
משמעות עצומה עצומה!!!
אם למשל ההלכה היתה כבית שמאי להביא שני בנים ואז יצא ידי חובה, אדם כזה לא יתגלגל פעם נוספת אם הביא שני בנים או בן ובת, אך אם ההלכה כבית הלל אם הביא בן ובת אז קיים מצות פריה ורביה הרי כל יפסקו בשמים כבית הלל, ואם לא קיים אלא רק הביא אפילו עשרה בנים לא קיים מצות פריה ורביה ויתגלגל פעם נוספת, 
עתה מובן דברי חזל מה אלו מסיני אף אלו מסיני כולל סוד הגלגולים שנקבעים על פי פסיקת חכמינו הלכה כמי וכך יפסקו בעולם העליון, 
ואומר מרן אור החיים הקדוש זיע״א כי האדם נחלק לשניים חלק רוחני שהוא הנשמה והוא העיקר וחלק גשמי שהוא בר חלוף עברי עובר מן העולם ובראו ה׳ לנשמה לשמשו והוא נקרא בשר אדם ואילו הנשמה נקראת אדם, ״ אתם קרויים אדם ולא אומות העולם שנקראים בשר אדם שאין להם נפש רוחנית. ( ולכן לא נתנה להם התורה)
יוצא שמטרת האדם לקיים התורה באמצעות הגוף הגשמי לשמש הנשמה ואם חלילה לא זכה אלא בנפש הבהמית עמה נולד , מה התועלת לכל מעמד הר סיני כולו עשן קולות וברקים וכולי שהאדם חלילה יישאר כבהמה ולא יתעלה מעלה מעלה לקנות רוח ונשמה ויקרא ״ בעל אשה הוא״. 
לאור הנל מובן הקשר של מצות עבד עברי ופרטיה שנתנו גם הם בהר סיני.
ונוסיף דברי האלשך הקדוש ״ ידבר הוא יתברך עם כל אחד משני חלקי האדם הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו בגדול החל היא הנפש ( הכונה לנשמה) ובקטון כילה הוא הגוף ורצה הקב״ה לזכות הנפש למען תסגל מצות ומעשים טובים להעלותה אל הר האלוקים.... ולבל יכביד עליה טורח ומצוות ימי שנותיה שבעים שנה( ובשנה השביעית יצא לחופשי ) וזה מתאים לפרושו של אור החיים הקדוש וכן תשובתו בפרשת ויחי למה התקצרו ימי אדם ע״מ להיות רחוק מההפסד וקרוב לשכר.
תוספת נוספת; ״ וילדה לו בנים או בנות״- ובחינת הבנים הם המצוות הנעשים בהתעצמות גדול,,, דברי אור החיים הקדוש .
לאור זאת נלמד נדבך נוסף על הקשר בין משפט העבד לפרשת יתרו מעמד הר סיני, והוא , לקיים את עשרת הדברות צריך ללמוד מפרשת העבד באיזה מסירות ובאיזה זריזות ובאיזה התעצמות ובאיזה זהירות ובאיזה נקיות הוא עושה רצון אדונו הגשמי , כך לכל הפחות נעבוד את הקב״ה נותן חיים לכל חיי. 
ומעניין פעמיים כתבתי ״ תוספת״ בבחינת יוסף שמו השני של פינחס זצל

שבת שלום 
ויהיו הדברים לעילוי נשמת פינחס יוסף שב-ב׳ אדר חמש שנים להסתלקותו.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה