chiddush logo

תפילה לאבא או אמא על ילדהם שיחזרו בתשובה

30/7/2021

 תפילה על הילדים שיזכו לחזור בתשובה ושיקבלו דעת תורה, עיקר התפילה על הילדים בברכת חונן הדעת ובברכת השבינו אשר בתפילת שמונה עשרה,  האמא ו האבא טוב עם יוסיפו תפילה בתוך ברכת חונן הדעת , כל יום, בכל תפילה 

כאשר אומר/ת את הברכה יוסיף: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חוננו מאתך חוכמה בינה ודעת וכן יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו החונן לאדם דעת שתשפיע חוכמה בינה ודעת דקדושה עלינו ועל כל זרענו ועל כל עמך ישראל וקיים נא בי פב"פ ונחה עליו רוח יי רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יי ותשפיע ותנטע ותקבע בלבב כל זרענו פב"פ ו פב"פ (יזכיר את שמות הילדים  שם הבן/הבת ושם אימו לדגומא נהוראי בן  אורה) דעת תורה , דעת דקדושה וקיים נא בנו ומלאה הארץ דעה את יי כמים לים מכסים ברוך אתה יי חונן הדעת.

השבינו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך וכן יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתסיר ממני כל המידות הרעות ואת כל התאוות וקיים נא בי פב"פ ומל יי אלהיך את לבבך ואת הלב זרעך לאהבה את יי אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך והסר מזרענו פב"פ ו פב"פ (יזכיר את שמות ילדיו)  את כל הסיבות המונעות אותם לעסוק בתורתך הקדושה ותמשיך עליהם את הסיבות שביאו אותם לעסוק בתורתך הקדושה בשמחה ואהבה ברוך אתה יי הרוצה בתשובה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה